viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15

oddział: Olsztyn

długość – 17,7 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 396,4 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)

Etap zrealizowany:

      16.03.2010  – zatwierdzenie STEŚ II przez KOPI

      30.07.2010 – uzyskanie DŚU

      07.10.2011 – utrzymanie DŚU przez GDOŚ w mocy

      02.04.2012 – umowa na dokumentację projektową: KP, PB

      10.08.2015  – odbiór końcowy PB

      30.09.2015 - ogłoszenie przetargu na PiB

      06.04.2016 – uzyskanie decyzji ZRID

 

Etap w realizacji:

      02.02.2018 - podpisanie umowy na PiB z PORR SA o wartości 318,2 mln zł

 

Podstawowe parametry techniczne trasy głównej projektowanej drogi krajowej nr 15:

-        klasa techniczna                                                             GP

-        prędkość projektowa                                                     80 km/h

-        prędkość miarodajna                                                    100 km/h

-        nośność nawierzchni                                                    115 kN/oś

-        przekrój                                                                             jednojezdniowy 2+1 z barierą linową

-        szerokość jezdni                                                             2 x 3,50  + 3,50m

-        szerokość pasa wyłączonego z ruchu za pomocą oznakowania poziomego   1,20 m ( w tym opaski 2 x 0,50 m)

-        szerokość opasek                                                          2 x 0,50 m

-        szerokość pobocza nieutwardzonego                        min 1,8 m

-        szerokość korony drogi                                                 zmienna

-        kategoria ruchu                                                               KR5

 

Liczba obiektów inżynierskich - 13 w tym 8 wiaduktów drogowych, 1 most, 4 przejścia dla zwierząt.

 

Ponadto zakresem inwestycji objęto budowę:

•             układu dróg serwisowych oraz przebudowę dróg innych kategorii, których zadaniem będzie obsługa przyległych terenów,

•             czterech skrzyżowań jednopoziomowych: Brzozie Lubawskie, Kacze Bagno, Nowe Miasto Lubawskie, Bratian,

•             estakad w ciągu drogi krajowej nr 15 oraz wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych,

•             mostów i przepustów nad ciekami wodnymi,

•             przejść dla zwierząt (wiadukty, mosty lub przepusty),

•             zatok autobusowych,

•             miejsc do kontroli pojazdów,

•             kanału technologicznego,

•             urządzeń ochrony środowiska,

•             urządzeń odwadniających pas drogowy wraz z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych,

•             urządzeń oświetlenia drogowego,

•             urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury niezwiązanej z drogą.

 

Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego - plan orientacyjny

Strona internetowa kontraktu