viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S-1 od w. „Kosztowy II” w Mysłowicach do w. „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

oddział: Katowice

długość – 39,71 km

obecny etap: w przetargu

 

Budowa drogi ekspresowej S-1 na odcinku od w. „Kosztowy II” w Mysłowicach do w. „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

Długość – 39,71 km

 

I. Prace przygotowawcze

Etap zrealizowany:

w latach 2011 - 2015 wykonano dokumentację projektową – studialną tj.: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego oraz Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pięciu wariantów drogi A, B, C, D i E. Ww. dokumentacja została opracowana z wykorzystaniem opracowań dla przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S1 wykonanych w latach wcześniejszych tj.: 2006-2010.

30.04.2015r. - odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

12.06.2015r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Katowicach.

15.03.2017r. Dla przedmiotowej inwestycji uzgodniony został przez MIiB Program Inwestycji.

30.06.2016 r. po niespełna roku trwania postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym wskazał jako wariant realizacyjny wariant E.

22.11.2017 r. została zawarta umowa z biurem projektowym Multiconsult Polska Sp. z o.o. Warszawa na opracowanie Koncepcji Programowej 

16.04.2019 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, natomiast w dniu 25.06.2019 r. odbyło się posiedzenie KOPI, na których oceniono zakres oraz rozwiązania projektowe zawarte w Koncepcji Programowej.

 

etap w realizacji:

przetarg na zaprojektowanie i budowę

 

10 października 2019 r. ogłoszone zostały przetargi na zaprojektowanie i budowę pierwszych dwóch odcinków realizacyjnych nowego fragmentu ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

14 października 2019 r. ogłoszony zostały przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka III: „Dankowice – węzeł „Suchy Potok (z węzłem)”

30 grudnia 2019 r. został ogłoszony przetarg na budowę odcinka IV przez krakowski oddział GDDKiA. 

 

Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

 

Inwestycję podzielono na 4 odcinki realizacyjne:

Odcinek I: „Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła).”, w zakresie którego wchodzą następujące elementy:

 • droga ekspresowa długości 12,865 km;
 • obwodnica Bierunia dł. 2,1 km;
 • 3 węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń);
 • 1 para MOP (MOP II Lędziny Wschód i MOP III Lędziny Zachód).

Odcinek II: „Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice”, w zakresie którego wchodzą następujące elementy:

 • droga ekspresowa długości 15,165 km;
 • 3 węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze).

Odcinek III: „Dankowice – węzeł „Suchy Potok (z węzłem)”, w zakresie którego wchodzą następujące elementy:

 • droga ekspresowa długości 12,02 km;
 • 2 węzły drogowe (Stara Wieś, Suchy Potok);
 • 1 para MOP (MOP II Dankowice Zachód i MOP III Dankowice Wschód);
 • 1 OUD.

Odcinek IV: „Obwodnica Oświęcimia”, długość ok. 9,04 km


II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

 • województwo: śląskie i małopolskie
 • powiat: grodzki Mysłowice, bieruńsko-lędziński, pszczyński, oświęcimski, bielsko-bialski, grodzki  Bielsko-Biała
 • gmina: Mysłowice, Imielin, Lędziny, Chełm Śląski, Bieruń, Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice, Bestwina, Bielsko-Biała, Oświęcim

Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA 

 

Podstawowe parametry techniczne:

a)  Droga ekspresowa S1

Dla wariantu E drogi ekspresowej S1 przyjęto następujące parametry:

 • klasa techniczna - S 2/2 z rezerwą na 2/3
 • prędkość projektowa: Vp= 100 km/h cała trasa do węzła Suchy Potok, Vp= 80 km/h węzeł Suchy Potok
 • prędkość miarodajna: Vm= 110 km/h cała trasa do węzła Suchy Potok, Vm= 100 km/h węzeł Suchy Potok
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • typ przekroju normalnego - dwujezdniowa
 • szer. jezdni: 2 × 3,50 m
 • szerokość pasa dzielącego: 12 m z opaskami 2 × 0,5 m (z rezerwą na trzeci pas ruchu)
 • szer. pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szer. pobocza gruntowego - min 1,60 m
 • szer. korony - min 35 m

b)  Obwodnica Oświęcimia

Dla wariantu E przyjęto jednolity przekrój na całym przebiegu obwodnicy Oświęcimia:

 • klasa techniczna - GP
 • prędkość projektowa - Vp= 80 km/h
 • prędkość miarodajna - Vm= 100 km/h
 • obciążenie - 115 kN/oś
 • typ przekroju normalnego - dwujezdniowa
 • szer. jezdni - 2 × 3,50 m
 • szer. pobocza utwardzonego - 2,00 m
 • szer. pasa dzielącego – 5,0 m z opaskami 2 × 0,5 m
 • szer. korony - 26,5 m
 • szer. pobocza gruntowego - min 0,75 m (z barierą 1,60m)

c) Obwodnica Bierunia

Projektowaną trasę obwodnicy Bierunia dla wariantu E zaprojektowano jako drogę o przekroju:

 • dwujezdniowym (2 × 2) od km 0+000 do km 2+075 (strona zachodnia do ronda),
 • oraz jednojezdniowy łącznik (dojazd) do węzła Bieruń od ul. Jagiełły  (1 × 2) od km 2+075  do km 4+140 tj. pomiędzy rondami i strona wschodnia do ul. Władysława  Jagiełły - droga klasy Z1/2 z opaskami asfaltowymi 0,7 m

Parametry techniczne drogi o przekroju dwujezdniowym (2 × 2):

 • klasa techniczna - GP
 • prędkość projektowa - Vp= 80 km/h
 • prędkość miarodajna - Vm= 100 km/h
 • obciążenie - 115 kN/oś
 • typ przekroju normalnego - dwujezdniowa
 • szer. jezdni - 2 × 3,50 m
 • szer. pobocza utwardzonego - 2,00 m
 • szer. korony - 21,0 m
 • szer. pobocza gruntowego - min 0,75 m (z barierą 1,60 m)

Zakres inwestycji:

 • Budowa odcinka dług. ~ 40 km trasy ekspresowej S1,
 • Budowa odcinka dług. ~ 9,7 km obwodnicy Oświęcimia,
 • Budowa odcinka dług. ~ 4.1 km obwodnicy Bierunia, wraz z łącznikiem od ul. Jagiełły
 • Budowa 8 węzłów drogowych typu WA, WB
 • Przebudowę dwóch łącznic istniejącego węzła Hołdunów sąsiadującego z nowo projektowanym węzłem Kosztowy II,
 • Budowa obiektów mostowych w ciągu trasy S1;
 • Budowa obiektów inżynierskich nad trasą S1;
 • Budowa dróg dojazdowych (serwisowych),
 • Budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych rodzaj II i III w gminie Lędziny oraz 2 MOP-ów o programie II i III w gminie Wilamowice,
 • Budowa bazy materiałowej dla GDDKiA rejon Pszczyna - zlokalizowanej w gminie Bielsko - Biała sołectwo Zagrody,
 • Budowa przepustów drogowych w tym dostosowanych do migracji drobnej zwierzyny,
 • Budowa systemu odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych infiltracyjnych, osadników, separatorów, rowów odwodnieniowych),
 • Regulacje odcinkowe cieków,
 • Przebudowa dróg lokalnych,
 • Wyburzenia kolidujących budynków mieszkalnych i obiektów niemieszkalnych,
 • Usunięcie kolidującej zieleni,
 • Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej, kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem - sieci wodociągowej magistralnej, rozdzielczej i przemysłowej sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii elektroenergetycznych WN, SN, i NN, linii i sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych,
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska

Wariantowanie przebiegu drogi:

W lutym 2013 r. zostały zakończone wstępne prace projektowe tj. Studium Techniczno – Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonane dla czterech wariantów trasy: A, B, C i D. Najwyżej punktowane warianty w analizie wielokryterialnej A i C zostały masowo oprotestowane przez mieszkańców i przedsiębiorstwa górnicze tj.  KWK „Brzeszcze” przeciwko wariantowi C oraz Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” przeciwko wariantowi A.  W wyniku rozmów GDDKiA Oddział w Katowicach z ww. przedsiębiorstwami górniczymi ustalono, że zostanie opracowany dodatkowy wariant trasy - E, który nie będzie powodował wpływu na zasoby węgla obu kopalń. W związku z faktem, iż przedsiębiorstwa górnicze były inicjatorami nowego wariantu trasy, PG „Silesia” zleciła  opracowanie nowego wariantu trasy - E. Opracowania uzupełniające STEŚ i Materiały do decyzji środowiskowej o wariant E wykonano w terminie do 07.01.2015 r. Na posiedzeniu ZOPI w dniu 13 marca 2015 r wskazano wariant E jako preferowany do uzyskania decyzji środowiskowej, a następnie do realizacji. W dniu 30 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie KOPI, na którym przyjęto przebieg drogi ekspresowej S1 według wariantu E. Wariant ten polecono rekomendować we wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 12 czerwca 2015 r wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym jako wariant rekomendowany do dalszej realizacji wskazano wariant E.

 

Obiekty inżynierskie dla wariantu E wraz z obwodnicami Bierunia i Oświęcimia:

 • wiadukty - 40 szt.
 • mosty - 16 szt.
 • przejścia dla zwierząt (niezależne)  - 3 szt.
 • estakady - 1 szt.
 • kładki dla pieszych - 1 szt.
 • przejazd gospodarczy 2 szt.

Węzły dla wariantu E:

 • Węzeł „Kosztowy II" na terenie gminy Mysłowice oraz Imielin (skrzyżowanie z istniejącą drogą S1),
 • Węzeł „Lędziny" na terenie gminy Lędziny (połączenie z drogą powiatową 5922S Lędziny-Chełm i ul. Dzikowa DP 5923 S),
 • Węzeł „Bieruń" na trenie gminy Bieruń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 44 w Bieruniu),
 • Węzeł „Oświęcim" w wariancie E położony jest na terenie gmin: Bojszowy i Oświęcim (połączenie projektowanej drogi S1 z projektowaną obwodnicą Oświęcimia),
 • Węzeł „Wola” położony na terenie gminy Miedźna (połączenie drogi powiatowej nr DP 4137S ul. Pszczyńska w miejscowości Wola) 
 • Węzeł „Brzeszcze" – na terenie gminy Brzeszcze (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 933 - ul. Pszczyńska i wyprowadzeniem obwodnicy Brzeszczy w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych)
 • Węzła „Stara Wieś" na terenie gminy Wilamowice (skrzyżowanie z drogą powiatową 4444S ul. Bielska / ul. Krakowską),
 • Węzła „Suchy Potok" na terenie Bielska Białej (skrzyżowanie z planowaną Beskidzką Droga Integracyjną).

Miejsca Obsługi Podróżnych:

 • MOP II  Km 7+500 na granicy gmin Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń
 • MOP III Km 7+500 na granicy gmin Lędziny, Chełm Śląski i Bieruń
 • MOP II  Km 28+400 gmina Wilamowice,
 • MOP III Km 28+400 Gmina Wilamowice

Budowa bazy materiałowej

Powierzchnia bazy to około 2,0ha. Baza będzie ogrodzona oraz będzie miała podłączenie do drogi ekspresowej S1 dla wszystkich możliwych relacji z pomocą wydzielonych pasów włączenia i wyłączenia.