viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK13

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- długość: 6,5 km

- obecny etap: w przetargu

- planowane lata realizacji: 2018-2023

- wartość projektu: 184,6 mln złotych

 

etap zrealizowany

decyzja środowiskowa: 06.12.2012

ogłoszenie przetargu na realizację:  12.10.2015

podpisanie umowy na realziację: 09.03.2018

uzyskanie decyzji ZRID: 26.09.2019

odstąpienie od umowy z winy wykonawcy: 13.12.2019

 

etap w realizacji

przetarg na roboty dla odcinka Rondo Hakena - węzeł Siadło Górne

przetarg na aktualizację dokumentacji dla odcinka węzeł Siadło Górne - węzeł Szczecin Zachód

 

 

strona internetowa projektu: http://dk13.warzymice-przeclaw.pl/

 

II. Opis inwestycji

 

1. Przebieg drogi

Obwodnica Przecławia i Warzymic rozpocznie się od ronda imienia Hermana Hackena, będzie biegła w kierunku południowym - zachodnim omijając od wschodu miejscowości Przecław i Warzymice. W rejonie skrzyżowania DK nr 13 z drogą do m. Siadło Górne obwodnica wejdzie w korytarz istniejącej DK nr 13. W tym miejscu będzie zlokalizowane połączenie z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Następnie nowa trasa skręci na południe łącząc się z autostradą A6 poprzez nowy węzeł Kołbaskowo, zlokalizowany około 1,2 km na wschód od istniejącego węzła drogowego Kołbaskowo (który zostanie zlikwidowany).

Uzyskana decyzja środowiskowa obejmuję również ewentualny 2 etap inwestycji – jednojezdniową obwodnicę m. Kołbaskowo o długości 6,178 km.

 

2. Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi:                                      GP

Prędkość projektowa:                       100 km/h

Ilość jezdni:                                       dwie jezdnie

Ilość pasów ruchu na jezdni:              2

Szerokość pasa ruchu:                      3,50 m

Utwardzone pobocze:                       2,00 m

Szerokość pasa dzielącego:              5,00 m (w tym 2 opaski wewnętrzne po 0,50 m każda)

Obciążenie:                                       115kN/oś

 

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi klasy GP, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 

plan orientacyjny:

GDDKiA

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej rozpatrywano trzy warianty przebiegu nowej drogi. Wszystkie miały ten sam przebieg na odcinku od ronda Hakena do włączenia do autostrady A6. Wariantowaniu podlegał sposób rozwiązania obiektów drogowych oraz odcinek drogi od autostrady A6 do Rosówka, który w wariancie A ma inny przebieg niż w dwóch pozostałych wariantach B i C (które są identyczne). W decyzji środowiskowej został wybrany wariant B.

 

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, przejścia dla płazów i małych zwierząt, przepusty.

 

6. Węzły

„Przecław”

węzeł zespolony „Szczecin Zachód”

 

III. Ochrona środowiska

Wygrodzenie całej trasy od otoczenia.

2 ekrany przeciwhałasowe (Lewy o długości 350m od km 5+250 i Prawy o długości 440m od km 5+100)

1 przepust ekologiczny (w km 6+150)