viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2015

Szybciej do Katowic i Wrocławia

17-07-2015

W najbliższych dniach spodziewamy się wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie  trasy S8  z Warszawy do Janek. W pierwszej kolejności będą mogli z niej korzystać kierowcy udający się w stronę Katowic i Wrocławia

Po otwarciu  5 km fragmentu realizowanej inwestycji zmieni się organizacja ruchu na południowej  trasie wyjazdowej   z Warszawy. Nowy fragment trasy  do  czasu zakończenia całej inwestycji będzie najdogodniejszy dla kierowców  udających się w kierunku Katowic i Wrocławia. Odcinek nowo wybudowanej trasy będzie miał bowiem w pierwszym etapie połączenie tylko z przebudowywaną drogą krajową nr 8.

W stronę Krakowa kierowcy  będą nadal korzystali z istniejącej tras prowadzącej przez Janki  i Raszyn.

Jadąc z Janek i Raszyna do drogi krajowej nr 8  w stronę Katowic i Wrocławia kierowcy będą mogli włączyć się poprzez drogę krajowa nr 7 a następnie jadąc drogą wojewódzką nr 721.

Najgodniejsza trasa  z Warszawy w kierunku  Katowic i Wrocławia  od Al. Krakowskiej prowadzi  trasą S2 w kierunku na A2 w stronę Poznania,   a następnie na węźle Opacz  w kierunku nowo wybudowanej drogi  S8 na Wrocław i Katowice.

 

Taka  organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu otwarcia węzła „Warszawa Janki”,  który powstaje w ramach przebudowy  ponad 11 km odcinka  drogi nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Opacz – Paszków.

Na trasie głównej ułożona została innowacyjna nawierzchnia  długowieczna. Dzięki zastosowaniu nowej technologii na trasie, która będzie przenosić bardzo duży ruch, w przyszłości Skarb Państwa będzie ponosił mniejsze koszty związane z jej eksploatacją. Nie bez znaczenia jest również fakt, że remonty trasy, związane z wymianą poszczególnych warstw drogi będą rzadsze, trwać krócej i co za tym idzie będą mniej uciążliwe dla kierowców. 

 

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  został złożony komplet dokumentacji niezbędnej do wydania pozwolenia na użytkowanie. Teraz czekamy na  przeprowadzenie niezbędnych kontroli i  wydanie decyzji pozwalającej na udostępnienie trasy kierowcom. Zostanie ona oddana do ruchu po uzyskaniu  pozwoleń i wprowadzeniu nowej organizacji ruchu obejmującej m.in. zamknięcie fragmentu istniejącego przebiegu dk8.

 

Zgodnie z kontraktem  inwestycja ma zostać zakończona do grudnia 2015 roku.  Zakres prac obejmuje   m.in. budowę 11,5 km. nowego odcinka drogi ekspresowej od węzła Opacz do węzła Paszków (na odcinku Opacz – Warszawa Janki  – Paszków), wraz z odcinkiem drogi o klasie GP (główna przyspieszona) od węzła Warszawa Janki   do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 o długości 2,4 km. 

Trasa ekspresowa będzie miała trzy pasy ruchu w obu kierunkach,  trasa GP – dwa pasy ruchu.

Wybudowane  zostaną obiekty inżynierskie (5 kładek, 4 mosty, 13 wiaduktów, 10 przejść dla zwierząt) w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z tą trasą oraz węzły drogowe:  Puchały, Warszawa Janki, Paszków.

Inwestycja warta 565,7 mln zł  jest współfinansowana z dotacji unijnych w ramach POIiŚ 2007 – 2013.