viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Obwodnica miasta Kłodzka

Budowa obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46

 

Oddział: Wrocław (zrealizowana przed Oddział Opole)

Długość:

Obwodnica w ciągu DK33: 6,6 km

Łącznik DK46: 2,5 km

Remont DK33: 2,4 km

wartość projektu: 245 496 018,92 zł brutto

 
Etap zrealizowany:

grudzień 2013 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego dla zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz złącznikiem dk 46”

23.01.2015 r. – podpisano umowę na realizację kontraktu pt. „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz złącznikiem dk 46”. Wykonawca: Konsorcjum: PUT Intercor/Trakt S.A.. Wartosć umowy: 197 101 068,60 zł (brutto)

11.03.2016 r. – Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję (nr 6/16) o zezwoleniu na realizację inwestycji.

22.03.2016 r. – przekazanie placu budowy dla Wykonawcy kontraktu

21.12.2017 r. – oddany do użytkowania łącznik drogi krajowej nr 46

28.05.2018 r. – oddana do użytkowania obwodnica m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33

 

Strona internetowa inwestycji: http://www.obwodnicaklodzka.pl/

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi:

Przedmiotowa inwestycja położona jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim. 

Obwodnica przebiega po zachodniej stronie Kłodzka, natomiast łącznik DK46 po wschodniej stronie miasta.

W ramach zadania przeprowadzono także remont istniejącego odcinka DK33.

 

Obwodnica Kłodzka jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Kkorzyści wynikające z funkcjonowania obwodnicy to przede wszystkim wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Kłodzko, a tym samym poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu dla podróżujących, zmniejszenie ryzyka wypadków, zapewnienie komfortu jazdy, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów i skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi.


Główny cel inwestycji to poprawa przepustowości układu komunikacyjnego na terenie Kotliny Kłodzkiej, co stanowi nowy węzeł komunikacyjny łączący drogi krajowe na odcinkach:

 • DK8 (E67) – Kudowa (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK33 – Boboszów (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK46 – Złoty Stok (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK8 (E67) – Kłodzko – Wrocław.

 

GDDKiA

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

Łącznik dk 46

 • klasa drogi - G
 • prędkość projektowa – 60 km/h
 • prędkość miarodajna – 70 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m
 • szerokość opasek zewnętrznych – 0,5 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,50 m lub większa
 • obciążenie – 115 kN/oś

Obwodnica m. Kłodzko w ciągu dk 33

 • klasa drogi - GP
 • prędkość projektowa – 80 km/h
 • prędkość miarodajna – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m
 • szerokość opasek zewnętrznych – 0,5 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,50 m lub większa
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji:

Budowa obwodnicy m. Kłodzko w ciągu drogi krajowej nr 33 o długości 6,6 km (w tym węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 8), budowa łącznika drogi krajowej nr 46, budowa 8 obiektów inżynierskich (w tym dwóch estakad nad rzekami Nysa Kłodzka i Bystrzyca Dusznicka). Przebudowa istniejących dróg kolidujących z obwodnicą, wykonanie systemu odwodnienia drogi. Przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej,  elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej). Wykonanie oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń ochrony środowiska.

 

4. Obiekty inżynierskie:

W ramach inwestycji zrealizowano (tj. zaprojektowano i wybudowano) 8 obiektów inżynierskich, w tym:  1 wiadukt drogowy nad obwodnicą dk 33, 3 wiadukty w ciągu obwodnicy dk 33,   2 estakady w ciągu obwodnicy dk 33 oraz 1 estakadę w ciągu łącznika dk 46, a także 1 przejście dla zwierząt dołem pod łącznikiem dk 46.

 

5. Węzły:

 • węzeł „Kłodzko - Lisia” – połączenie z drogą krajową nr 11 oraz ul. Dusznicką i ul. Lisią

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejścia dla zwierząt, przepustów ekologicznych waz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.