viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10

GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-048/14-00

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.09.2014 

Całkowita wartość projektu: 339 581 049,83 pln

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 266 484 685,21 pln

 

Opis inwestycji:

Przedmiotem Projektu było przedsięwzięcie obejmujące budowę południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński o całkowitej długości 13,43 km, na którą składa się droga ekspresowa S10 o długości 13,163 km oraz łącznik w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości 0,267 km pomiędzy drogą ekspresową S10 i kontynuacją DK 10, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 106 Stargard Szczeciński - Pyrzyce na długości 1,44 km, budowę 3 węzłów drogowych: „Stargard Szczeciński Zachód” (poprzednia nazwa „Lipnik”), „Stargard Szczeciński Kluczewo” (poprzednia nazwa „Osiedle Pyrzyckie”), „Stargard Szczeciński Wschód” (poprzednia nazwa „Święte”), budowę i przebudowę odcinków dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia.

 

Inwestycja znajdowała się w północno-zachodniej części Polski na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w jego zachodniej części. Na swoim przebiegu analizowany odcinek przechodzi przez obszar powiatu stargardzkiego, gminę Stargard Szczeciński, gminę Kobylanka i miasto Stargard Szczeciński. Realizacja projektu miała na celu stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T.

 

Zakres projektu obejmował m.in.:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej na długości 13,163 km,
 • budowę łącznika w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości 0,267 km,
 • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 106 Stargard Szczeciński- Pyrzyce na długości 1,44 km,
 • budowę 3 węzłów drogowych: „Stargard Szczeciński Zachód” (poprzednia nazwa „Lipnik”), „Stargard Szczeciński Kluczewo” (poprzednia nazwa „Osiedle Pyrzyckie”), „Stargard Szczeciński Wschód” (poprzednia nazwa „Święte”),
 • budowę 11 obiektów mostowych w ciągu i nad projektowanymi jezdniami, stanowiących jednocześnie wskaźnik produktu liczby wybudowanych obiektów inżynieryjnych (8 wiaduktów, 1 estakada, 1 przejście dla zwierząt, 1 kładka pieszo- rowerowa)

Głównymi celami projektu były: 

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym,
 • dostosowanie parametrów techniczno - użytkowych korytarza transportowego do prognozowanego poziomu ruchu,
 • wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Stargardu Szczecińskiego, a co za tym idzie poprawa warunków życia w miejskiej zabudowie sąsiadującej z zastępowaną drogą krajową nr 10

Zasadniczą częścią przedsięwzięcia była budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński o całkowitej długości 13,43 km, na którą składa się droga ekspresowa S10 o długości 13,163 km oraz łącznik w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości 0,267 km pomiędzy drogą ekspresową S10 i kontynuacją DK 10.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:

Tytuł kontraktu: Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10

 • Data podpisania umowy: 25.04.2008 r.
 • Numer umowy: 31/I/2008
 • Wykonawca: Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co. KG
 • Wartość:  292 546 549,66 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do dnia 30.06.2010r.
 • Realizacja zakończona

Tytuł kontraktu: Pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta na zadaniu Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 Szczecin – Bydgoszcz

 • Data podpisania umowy: 25.09.2007
 • Numer umowy: 24/N/2007
 • Wykonawca:  konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT ( Lider Konsorcjum), DHV Polska Sp. z o.o.
 • Wartość:  2 250 534,00 PLN
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: do dnia 30.11.2012r.
 • Kontrakt zakończony