viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2014

Podpisano umowę na realizację kolejnego odcinka S19 na Podkarpaciu

05-06-2014

12,5 km odcinek od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej zbuduje konsorcjum, któremu lideruje Aldes Constructiones Polska Sp.o.o. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót), w systemie "optymalizuj + projektuj + buduj”. To już druga umowa na Podkarpaciu, której realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Pierwsza umowa, dot. budowy odcinka S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka), została podpisana 9 kwietnia br.

Opis inwestycji

GDDKiA Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej będzie miał 12,5 km długości. Zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Zaprojektowany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).

 

Umowa z wykonawcą obejmuje zaprojektowanie (kontynuację projektowania), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu  na użytkowanie drogi ekspresowej a w konsekwencji oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ.

 

DANE TECHNICZNE

Klasa techniczna

S

Prędkość projektowa

80 km/h (przy założeniu parametrów geometrycznych jak dla prędkości 100km/h)

Ilość jezdni i pasów ruchu

Odcinek jednojezdniowy 1 x (2+1)

Odcinek dwujezdniowy   2 x 2

Szerokość pasa ruchu

3,50 m

Nawierzchnia

bitumiczna

Obciążenie dopuszczalne osi

115 kN/oś

 

Zakres budowy

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o nawierzchni bitumicznej o dł. ok. 12,496 km
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego, wraz z jego ewentualną przebudową  i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • budowę węzła drogowego  „Sokołów Małopolski”,
 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP I „Nienadówka”, MOP I „Stobierna”
 • budowę obiektów inżynierskich
 • budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne)
 • przełożenie lub przebudowę koryt rzek i cieków w zakresie uzgodnionym z ich administratorami / zarządcami,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem  ochronno–naprowadzającym, zieleń,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • organizację ruchu (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi ekspresowej i dróg związanych wraz z wyposażeniem) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez wykonawcę
 • przywrócenie dróg publicznych oraz nieruchomości użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy

Korzyści wynikające z budowy S19

Wybudowanie w/w odcinka S19 umożliwi przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych. Do podstawowych celów budowy tego odcinka S19 należy przede wszystkim przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych  i dróg wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, ale także zmniejszenie ryzyka wypadków czy poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ-południe. Nie bez znaczenia jest także skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i zapewnienie komfortu jazdy oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.