viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5

GDDKiA

 

Nr Projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-044/13
Data podpisania UoD: 25.11.2013 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.06.2015 r.
Całkowita wartość projektu: 1 215 694 216,16
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 766 435 014,32

Główne cele projektu:
Celami projektu są: stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T, poprawa przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w przedmiotowym korytarzu transportowym, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, wyniesienie ruchu tranzytowego poza zurbanizowany obszar Poznania, a co za tym idzie poprawę warunków życia miejskiej zabudowy sąsiadującej z zastępowaną drogą krajową nr 11, poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych Obszaru Metropolitarnego Poznania oraz województwa wielkopolskiego poprzez odpowiednie skomunikowanie przedmiotowej trasy z pozostałą siecią drogową, wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa wielkopolskiego i granice państwa, dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania obejmującej: budowę drogi ekspresowej S11 i S5 o łącznej długości 25,90 oraz budowę łącznika w ciągu drogi krajowej nr 11 o długości 1,39 km. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i Miasta Poznań. Zachodnia Obwodnica Poznania stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w dodatkowym korytarzu paneuropejskim sieci TEN-T. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizuje także wytyczne 1.1.1 Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, powtórzone w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 – rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej.

 

Informacja nt. kontraktów (roboty + nadzór) w ramach w/w projektu:
1. BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S-11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) - ETAP I DŁ. 14,2 KM

 • Data podpisania umowy: 17.07.2009 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/24/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Skanska S.A. (Lider), Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 458 710 740,19 PLN
 • Trasę oddano do ruchu w dniu 28 listopada 2011 r. (odcinek Poznań Tarnowo Podgórne - Poznań Skórzewo) oraz 03 czerwca 2012 r. (odcinek Poznań Skórzewo - Poznań Zachód)

2. BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) - ETAP IIA DŁ. 7,74 KM

 • Data podpisania umowy: 14.04.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/103/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Colas Polska Sp. z o.o. (Lider) oraz Strabag Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 228 994 038,13 PLN
 • Trasę oddano do ruchu w dniu 30 października 2012 r. (odcinek Poznań Suchy Las - Poznań Zachód)

3. BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ S11 NA ODCINKU ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S5 W REJONIE WĘZŁA "GŁUCHOWO" AUTOSTRADY A2 - ETAP IIB - S11 OD WĘZŁA "ROKIETNICA" KM 7+740,00 DO WĘZŁA "SWADZIM" KM 13+068,00 O DŁUGOŚCI 5,3 KM WRAZ Z PROMOCJĄ

 • Data podpisania umowy: 12.04.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/117/2012
 • Wykonawca: Skanska S.A.
 • Wartość kontraktu: 107 883 140,20 PLN
 • Trasę oddano do ruchu w dniu 19 grudnia 2014 r. (odcinek Poznań Rokietnica - Poznań Tarnowo Podgórne)

4. BUDOWA WIADUKTU WS 22A NAD LINIĄ KOLEJOWĄ WARSZAWA - KUNOWICE W KM 317+052 W CIĄGU DROGI DOJAZDOWEJ NR 2.13 - 2.18 WRAZ Z BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH W RAMACH ROZBUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY POZNANIA

 • Data podpisania umowy: 06.09.2011 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/56/2011
 • Wykonawca: Ziajka Zbigniew - Przedsiębiorstwo Drogowe
 • Wartość kontraktu: 10 121 487,23 PLN
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano w dniu 24 sierpnia 2012 r.

5. WYKONANIE PRZEPUSTU POD NASYPEM LINII KOLEJOWEJ NR 354 POZNAŃ - PIŁA W KM 12+063,00

 • Data podpisania umowy: 08.10.2012 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/95/2012
 • Wykonawca: Stalmont Spółka Jawna
 • Wartość kontraktu: 377 407,69 PLN
 • Roboty zakończono w dniu 31 stycznia 2013 r.

6. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) - ETAP I DŁ. 14,2 KM W TYM PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT

 • Data podpisania umowy: 21.07.2009 r.
 • Numer umowy: GDDKiA/O-PO/R-2/88/2009
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Lafrentz Polska Sp. z o.o. (Lider), Grontmij Polska Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 3 364 733,49 PLN
 • Umowa została zrealizowana

7. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU S11 NA ODC. ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 (GŁUCHOWO) I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S5 W REJONIE WĘZŁA "GŁUCHOWO" AUTOSTRADY A2 - ETAP IIA - S11 OD WĘZŁA "ZŁOTKOWO" - KM 0+000,00 DO WĘZŁA "ROKIETNICA" - KM 7+740,00 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 7,74 KM W TYM PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT

 • Data podpisania umowy: 25.01.2010 r.
 • Numer umowy: GDDKiA-O/PO-R-2/99/09
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Lafrentz Polska Sp. z o.o. (Lider), Grontmij Polska Sp. z o.o. (Partner)
 • Wartość kontraktu: 2 274 093,83 PLN
 • Wykonawca pełni prace związane z rozliczeniem końcowym umowy

8. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM "BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA POZNANIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S11 NA ODCINKU ZŁOTKOWO - AUTOSTRADA A2 I W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S5 W REJONIE WĘZŁA "GŁUCHOWO" AUTOSTRADY A2 - ETAP IIB - S11 OD WĘZŁA "ROKIETNICA" KM 7+740,00 DO WĘZŁA "SWADZIM" - KM 13+068,00 W TYM PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT

 • Data podpisania umowy: 20.05.2013 r.
 • Numer umowy: GDDKiA O/PO/R-2/03/2013
 • Wykonawca: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktu: 1 088 780,42 PLN
 • Wykonawca pełni prace związane z rozliczeniem końcowym umowy