viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Budowa południowej obwodnicy Olsztyna

I. Podstawowe informacje o inwestycji

oddział: Olsztyn

długość – 26 km

obecny etap – w eksploatacji

Pierwsze zadanie obejmowało budowę obwodnicy na odcinku ok. 10 km od połączenia z istniejącą dk 16 w okolicy Kudyp do węzła Olsztyn Południe włącznie. Drugie – budowę obwodnicy na odcinku ok. 14,7 km od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód.

Zadanie 1

długość – 10 km

wartość projektu: 486,5 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)  

GDDKiA

Etap zrealizowany:

      28.06.2007 - odbiór Koncepcji Programowej (etap STEŚ) przez KOPI

      07.01.2013 – wykonanie Projektu Budowlanego

      08.08.2008 – uzyskanie DŚU

      31.01.2013 – zmiana DŚU

      23.02.2015 – druga zmiana DŚU

      03.06.2013 - uzyskanie ZRID na całość obwodnicy

      02.03.2015 - podział inwestycji na etapy realizacyjne

     11.12.2013 - ogłoszenie przetargu na PiB  

      18.08.2015 podpisanie umowy na PiB z konsorcjum: PUT Intercor Sp. z o.o./MOST Sp. z o.o. o wartości 387,5 mln zł

      25.07.2018 podpisanie umowy o dofinansowaniu UE

 

Droga w eksploatacji - 6 grudnia 2018 oddanie do ruchu.

 

Zadanie 2

długość – 16.04 km

wartość projektu: 1, 169 mld zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)

GDDKiA

Etap zrealizowany:

      28.06.2007 - odbiór Koncepcji Programowej (etap STEŚ) przez KOPI

      08.08.2008 – uzyskanie DŚU

      31.01.2013 – zmiana DŚU

      23.02.2015 – druga zmiana DŚU

      28.11.2017 – DŚU – elementy węzła Pieczewo

      03.06.2013 - uzyskanie ZRID na całość obwodnicy

      02.03.2015 - podział inwestycji na etapy realizacyjne

      11.12.2013 - ogłoszenie przetargu na PiB 

      29.03.2016 podpisanie umowy na PiB z BUDIMEX SA o wartości 913 mln zł

      22.10.2015 podpisanie umowy o dofinansowaniu UE

      03.03.2017 podpisanie aneksu do umowy w zakresie budowy węzła Pieczewo, wartość robót – 97,2 mln zł

 

Droga w eksploatacji - 1 lipca 2019 oddanie do ruchu.

 

II. Podstawowe parametry drogi:

 

 1. Klasa drogi – GP/S (główna ruchu przyspieszonego/ekspresowa)
 2. Przekrój – 2x2 (dwujezdniowy)
 3. Obciążenie - 115 kN/oś,
 4. Szerokość jezdni - 7,00 m (2x3,50 m),
 5. Szerokość pobocza gruntowego - 1,5 m,
 6. Szerokość pobocza utwardzonego - 2,5 m,
 7. Szerokość pasa dzielącego (wraz z opaskami) - 5 m
 8. 32 obiekty mostowe, z czego trzy duże:
 • most przez rzekę Łyną o konstrukcji extradosed dł. 240m - 3 przęsłowy o rozpiętości przęsła środkowego 120 m i przęseł skrajnych 60 m,
 • estakada nad Bagnem Klebarskim dł. 280m - obiekt wantowy 3 przęsłowy o rozpiętości przęsła środkowego 176 m i skrajnych po 60 m,
 • estakada 16-to przęsłowa o długości 324 m – obiekt o konstrukcji belkowej.

 

III.  Rozwiązania zamienne w projekcie południowej obwodnicy Olsztyna

  

Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy GDDKiA Oddział w Olsztynie przyjął, a Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził dokumentację projektową na budowę obwodnicy Olsztyna do realizacji w dwóch zadaniach – koncepcję rozwiązań zamiennych. Obwodnica będzie zawierała rozwiązania drogowe zawarte w wykonanym projekcie budowlanym, skorygowane o elementy zaprojektowane w koncepcji rozwiązań zamiennych.

 

Konieczność opracowania rozwiązań zamiennych dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Olsztyna wynikła z decyzji o podziale budowy na dwa zadania realizacyjne oraz z potrzeby etapowania budowy węzłów planowanej drogi ze względu na dostosowywanie układu miejskiego do połączenie z obwodnicą. Ponadto 5 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Jedną ze zmian wprowadzonych tą uchwałą do załącznika nr 5 Programu było podwyższenie klasy technicznej części obwodnicy Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód. Odcinek ten będzie realizowany jako droga ekspresowa S51, co spowodowało konieczność wprowadzenia rozwiązań właściwych dla drogi klasy S.

 

Projekt budowlany i wykonawczy obwodnicy Olsztyna został wykonany przez firmę Arcadis w Warszawie w 2012 r. Dnia 03.06.2013r. została wydana decyzja o zgodzie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie opracowania rozwiązań zamiennych wykonała na zlecenie GDDKiA firma TRAKT z Katowic.

 

Poniżej opis wprowadzonych zmian rozwiązań drogowych w stosunku do zatwierdzonego decyzją ZRID projektu budowlanego:

 

 1. Węzeł Olsztvn Zachód (Kudypy) na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą dk 16 będzie realizowany etapowo. Etap pierwszy, który rozpocznie się w 2015r. przewiduje budowę skrzyżowania typu rondo turbinowe z wydzieloną relacją skrętną od strony Barczewa.
 2. Węzeł Olsztyn Południe na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z istniejącą dk 51. Koncepcja rozwiązań zamiennych zakłada budowę węzła typu koniczyna (WA) zespolonego za pomocą jezdni zbierająco-rozprowadzających wzdłuż S 51 z węzłem typu półkoniczyna z pętlami przyległymi (WB) na przecięciu S-51 z drogą powiatową 1370N.
 3. Węzeł Pieczewo zlokalizowany na przecięciu projektowanej obwodnicy z docelową lokalizacją dk 53. Etap pierwszy zakłada realizację wyłącznie jezdni obwodnicy wraz z obiektem inżynierskim (węzłowym) w ciągu obwodnicy. Pozostałe elementy węzła wraz z połączeniem węzła z istniejącą dk 53 będą realizowane w kolejnym etapie.
 4. Węzeł Olsztyn Wschód (Klebark). Skrzyżowanie projektowanej obwodnicy z istniejącą dk 16. Pierwotnie został zaprojektowany jako węzeł zespolony za pomocą jezdni zbierająca - rozprowadzających z węzłem stanowiącym połączenie obwodnicy południowej z planowaną północno- wschodnią obwodnicą Olsztyna w ciągu dk 51. W związku z uchyleniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy północno-wschodniej  zrezygnowano z jezdni zbierająco - rozprowadzających wzdłuż obwodnicy.  Założono natomiast dwa warianty połączenia obwodnicy z układem miejskim. Projekt budowlany obejmuje budowę wiaduktu nad rondem łączącego węzeł Wschód z ul. Towarową. Dodatkowo zaprojektowano połączenie węzła z rondem. Wariant realizacji połączenia z miastem (jedno lub dwupoziomowe rozwiązanie) uzależniony jest od terminu realizacji przez miasto przedłużenia ul. Towarowej do węzła Wschód.
 5. Zakończenie opracowania za węzłem Olsztyn Wschód (skrócenie o 1,9 km). Rozwiązanie zamienne zakłada rezygnację z budowy węzła Wójtowo 2, zakończenie opracowania w najbliższej możliwej, z uwagi na warunki techniczne, odległości od węzła, rezygnację z jezdni zbierająco - rozprowadzających wraz z dostosowaniem nowo projektowanego układu komunikacyjnego do istniejącej dk 16.

 

Rozwiązania zamienne na planach sytuacyjnych:

http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/16817/Rozwiazania-zamienne-w-projekcie-poludniowej-obwodnicy-Olsztyna

Informacje o obwodnicy Olsztyna dostępne są również TUTAJ