viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Autostrada A2, odcinek Konin - Koło- Dąbie

 

 I. Podstawowe informacje o inwestycji:

oddział: Poznań

długość – 45,6 km

lata realizacji: 2004-2006

wartość - 985  mln zł.

obecny etap –oddany do użytku

 

 • Odcinek Konin - Koło (od węzła „Konin” km 257+560.00 do węzła „Koło” km 285+000.00) został zrealizowany przez konsorcjum Strabag AG/Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. na podstawie kontraktu zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o wartości prawie 83 mln euro.

 

Autorem projektu odcinka jest konsorcjum Transprojekt Gdański sp. z o.o. / Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów "Transprojekt" sp. z o.o.

 

 • Odcinek  Koło – Dąbie (od węzła „Koło” km 285+000.00 do węzła „Dąbie” km 303+145.32) został zrealizowany przez konsorcjum Strabag AG/Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A / Hermann Kirchner GmbH & Co. KG Bauunternehmung na podstawie kontraktu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o wartości 88 mln euro.

 

Projekt odcinka wykonało Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów "Transprojekt" sp. z o.o.

 

Od 1 lipca 2011 r. jest to odcinek płatny (Kontrakt „Dostosowanie autostrady A-2, odcinek Konin-Stryków do standardów autostrady płatnej” zrealizowany przez Konsorcjum  Alcatel – Lucent Polska S.A., Thales Alenia Space ETCA S.A, Thales Transportation Syst.)

 

II. Opis inwestycji:

 1. Przebieg drogi

Odcinek został podzielony na 2 pododcinki

•Odcinek Konin - Koło (od węzła „Konin” km 257+560.00 do węzła „Koło” km 285+000.00)

 

GDDKiA

 

 

•OdcinekKoło – Dąbie (od węzła „Koło” km 285+000.00 do węzła „Dąbie” km 303+145.32)

 

GDDKiA

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

•klasa drogi  A 2/2 (docelowo A 2/3)

•prędkość projektowa - 120 km/h

•szerokość pasa ruchu - 3,75 m

•szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m

• szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,50 m

• szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m.

•obciążenie -11,5  tony/oś

•skrajnia pionowa - min. 4.70 m

•obciążenia obiektów autostradowych:  klasa A.

 

3. zakres inwestycji

 • 2 jezdnie po dwa pasy ruchu na całej długości,
 • przejazdy nad autostradą w ciągu dróg poprzecznych
 • drogi wewnętrzne wzdłuż autostrady,
 • odwodnienie autostrady, MOP-ów i pozostałych dróg,
 • oświetlenie węzłów drogowych, autostrady przy węzłach i MOP-ach kategorii II i III, MOP-ów,
 • łączność autostradowa na całym odcinku,
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • ogrodzenie autostrady na całym odcinku,

4. Obiekty inżynierskie:

45 obiektów inżynierskich:

-              9 mostów w ciągu autostrady,

-              24 wiaduktów nad autostradą,

-              przejazdy gospodarcze pod autostradą,

-              mosty w ciągu dróg wewnętrznych,

-              1 kładka dla pieszych nad autostradą pomiędzy MOP-ami,

5.  węzły drogowe:

-              węzeł „Konin-Wschód” z drogą krajową nr 72,

-              węzeł „Koło” z drogą powiatową nr 16367,

-              węzeł „Dąbie” z drogą wojewódzką nr 473,

6. Miejsca Obsługi Podróżnych :

-              MOP I „Kuny”, 

-              MOP I „Leonia”,

-              MOP III „Police”,

-              MOP II  „Łęka”,

-              MOP I „Sobótka”,

-              MOP I „Cichmiana”,

III. Ochrona środowiska

                Wykonane urządzenia ochrony środowiska:

-              ekrany akustyczne,

-              zieleń: odcinki zieleni izolacyjnej akustycznie, zieleni ochronnej, zieleni ozdobnej, zieleń ozdobna na  MOP-ach,

-              2 przejścia dla zwierząt nad autostradą,

-              2 przejścia dla zwierząt pod autostradą w ramach dróg leśnych oraz szlaku migracji dla zwierząt

-              przejścia dla zwierzyny drobnej,

Trasa odcinka przechodzi przez 2 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 tj. PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska i PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

Wpływ autostrady na środowisko naturalne badany był na każdym etapie realizacji inwestycji. Zarówno dla Projektu Wstępnego (decyzje lokalizacyjne), jak i później dla Projektu Budowlanego (pozwolenia na budowę), sporządzony był Raport oddziaływania autostrady na środowisko.

Dokumentacja ta (Raport jak i cały projekt budowlany) opracowywana jest na podstawie ostatecznych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanych dla tej inwestycji, które to decyzje określają wymagania z zakresu ochrony środowiska konieczne do spełnienia na etapie realizacji inwestycji. Dotyczy to między innymi ilości, parametrów i lokalizacji przejść dla zwierząt, warunków prowadzenia robót, zakresu działań minimalizujących oddziaływanie autostrady na środowisko jak i działań kompensacyjnych będących konsekwencją kolizji autostrady z obszarami Natura 2000.

Zdecydowana większość kwestii z zakresu ochrony środowiska, w tym dotycząca przejść dla zwierząt, została przeanalizowana na etapie decyzji środowiskowych.

W celu sprawdzenia zaleceń wskazanych w raporcie oddziaływania autostrady na środowisko na etapie  eksploatacji zostały przeprowadzone badania powietrza i hałasu.