Autostrada A2, odcinek Konin - Koło- Dąbie


 

 I. Podstawowe informacje o inwestycji:

oddział: Poznań

długość – 45,6 km

lata realizacji: 2004-2006

wartość - 985  mln zł.

obecny etap –oddany do użytku

 

 • Odcinek Konin - Koło (od węzła „Konin” km 257+560.00 do węzła „Koło” km 285+000.00) został zrealizowany przez konsorcjum Strabag AG/Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A. na podstawie kontraktu zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o wartości prawie 83 mln euro.

 

Autorem projektu odcinka jest konsorcjum Transprojekt Gdański sp. z o.o. / Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów "Transprojekt" sp. z o.o.

 

 • Odcinek  Koło – Dąbie (od węzła „Koło” km 285+000.00 do węzła „Dąbie” km 303+145.32) został zrealizowany przez konsorcjum Strabag AG/Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A / Hermann Kirchner GmbH & Co. KG Bauunternehmung na podstawie kontraktu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o wartości 88 mln euro.

 

Projekt odcinka wykonało Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów "Transprojekt" sp. z o.o.

 

Od 1 lipca 2011 r. jest to odcinek płatny (Kontrakt „Dostosowanie autostrady A-2, odcinek Konin-Stryków do standardów autostrady płatnej” zrealizowany przez Konsorcjum  Alcatel – Lucent Polska S.A., Thales Alenia Space ETCA S.A, Thales Transportation Syst.)

 

II. Opis inwestycji:

 1. Przebieg drogi

Odcinek został podzielony na 2 pododcinki

•Odcinek Konin - Koło (od węzła „Konin” km 257+560.00 do węzła „Koło” km 285+000.00)

 

GDDKiA

 

 

•OdcinekKoło – Dąbie (od węzła „Koło” km 285+000.00 do węzła „Dąbie” km 303+145.32)

 

GDDKiA

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

•klasa drogi  A 2/2 (docelowo A 2/3)

•prędkość projektowa - 120 km/h

•szerokość pasa ruchu - 3,75 m

•szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m

• szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,50 m

• szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m.

•obciążenie -11,5  tony/oś

•skrajnia pionowa - min. 4.70 m

•obciążenia obiektów autostradowych:  klasa A.

 

3. zakres inwestycji

 • 2 jezdnie po dwa pasy ruchu na całej długości,
 • przejazdy nad autostradą w ciągu dróg poprzecznych
 • drogi wewnętrzne wzdłuż autostrady,
 • odwodnienie autostrady, MOP-ów i pozostałych dróg,
 • oświetlenie węzłów drogowych, autostrady przy węzłach i MOP-ach kategorii II i III, MOP-ów,
 • łączność autostradowa na całym odcinku,
 • urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 • ogrodzenie autostrady na całym odcinku,

4. Obiekty inżynierskie:

45 obiektów inżynierskich:

-              9 mostów w ciągu autostrady,

-              24 wiaduktów nad autostradą,

-              przejazdy gospodarcze pod autostradą,

-              mosty w ciągu dróg wewnętrznych,

-              1 kładka dla pieszych nad autostradą pomiędzy MOP-ami,

5.  węzły drogowe:

-              węzeł „Konin-Wschód” z drogą krajową nr 72,

-              węzeł „Koło” z drogą powiatową nr 16367,

-              węzeł „Dąbie” z drogą wojewódzką nr 473,

6. Miejsca Obsługi Podróżnych :

-              MOP I „Kuny”, 

-              MOP I „Leonia”,

-              MOP III „Police”,

-              MOP II  „Łęka”,

-              MOP I „Sobótka”,

-              MOP I „Cichmiana”,

III. Ochrona środowiska

                Wykonane urządzenia ochrony środowiska:

-              ekrany akustyczne,

-              zieleń: odcinki zieleni izolacyjnej akustycznie, zieleni ochronnej, zieleni ozdobnej, zieleń ozdobna na  MOP-ach,

-              2 przejścia dla zwierząt nad autostradą,

-              2 przejścia dla zwierząt pod autostradą w ramach dróg leśnych oraz szlaku migracji dla zwierząt

-              przejścia dla zwierzyny drobnej,

Trasa odcinka przechodzi przez 2 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 tj. PLB100001 Pradolina Warszawsko-Berlińska i PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

Wpływ autostrady na środowisko naturalne badany był na każdym etapie realizacji inwestycji. Zarówno dla Projektu Wstępnego (decyzje lokalizacyjne), jak i później dla Projektu Budowlanego (pozwolenia na budowę), sporządzony był Raport oddziaływania autostrady na środowisko.

Dokumentacja ta (Raport jak i cały projekt budowlany) opracowywana jest na podstawie ostatecznych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanych dla tej inwestycji, które to decyzje określają wymagania z zakresu ochrony środowiska konieczne do spełnienia na etapie realizacji inwestycji. Dotyczy to między innymi ilości, parametrów i lokalizacji przejść dla zwierząt, warunków prowadzenia robót, zakresu działań minimalizujących oddziaływanie autostrady na środowisko jak i działań kompensacyjnych będących konsekwencją kolizji autostrady z obszarami Natura 2000.

Zdecydowana większość kwestii z zakresu ochrony środowiska, w tym dotycząca przejść dla zwierząt, została przeanalizowana na etapie decyzji środowiskowych.

W celu sprawdzenia zaleceń wskazanych w raporcie oddziaływania autostrady na środowisko na etapie  eksploatacji zostały przeprowadzone badania powietrza i hałasu.