viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2012

Autostradowa Obwodnica Rzeszowa już otwarta

10-09-2012

Mapa drogowa Polski powiększyła się dzisiaj o kolejne 15 kilometrów tras szybkiego ruchu. Bezkolizyjna obwodnica Rzeszowa dołączyła do ponad 250 kilometrów dróg ekspresowych i autostrad oddanych od początku roku do użytku kierowców. To kolejna inwestycja, która powstała przy wykorzystaniu środków unijnych.

Od dziś kierowcy mogą korzystać z nowego 15 kilometrowego odcinka bezkolizyjnej obwodnicy Rzeszowa . Ta nowa   pozwalająca na komfortową jazdę arteria, usprawni ruch oraz zapewni oszczędność czasu wszystkim, którzy będą podróżować pomiędzy DK19 i DK9. 

 

Oddana do ruchu część tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa stanowi odcinek autostrady A4 węzeł Rzeszów Centralny węzeł  Rzeszów Wschód oraz drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód.

 

To pierwsze odcinki autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19 oddane do użytku na Podkarpaciu. Docelowo stanowić one będą część układu komunikacyjnego tras szybkiego ruchu, który umożliwi odciążenie centrum Rzeszowa od ruchu tranzytowego nakładającego się na lokalny ruch miejski oraz usprawni przejazd przez miasto od strony północnej.Budowa S19 to przykład sprawnej realizacji kontraktu, doskonałej współpracy wykonawcy i Inwestora oraz przykład na to, że niska cena w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, nie jest przeszkodą w budowaniu solidnie i w terminie (podobnie, jak w przypadku budowy autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu A2 (lider: PBDiM Mińsk Maz.), czy S8 Wrocław-Syców (Mota Engil/Skansa). 

 

Budowa odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód rozpoczęła się w marcu 2010 r. Jest to droga klasy A zlokalizowana po północnej stronie Rzeszowa, na terenie części gminy Głogów Małopolski i Trzebownisko.Inwestycja obejmowała między innymi:

 

1.budowę autostrady A-4 o długości około 6,9 km

 

2.budowę odcinka DK19 o długości około 1,4 km

 

3.budowę dwóch węzłów autostradowych:

 

- węzeł „Rzeszów Centralny” typu WB „półkoniczyna” na przecięciu autostrady A-4 z istniejącą drogą krajową DK 9,

 

- węzeł „Rzeszów Wschodni” typu WA „podwójna trąbka” na przecięciu autostrady A-4 z projektowanym odcinkiem drogi krajowej DK 19,

 

4. budowę odcinków dróg dojazdowych i wewnętrznych zapewniających obsługę przyległego terenu,

 

5.budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady)

 

6.budowę 12 drogowych obiektów inżynierskich, w tym:

 

- 2 wiaduktów autostradowych nad istniejącymi drogami

 

- 3 mostów autostradowych

 

- 3 wiaduktów drogowych nad autostradą

 

- 1 przejścia dla pieszych

 

- 3 wiaduktów drogowych w ciągu drogi DK19

 

7. budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni

 

8. budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:

 

 Wykonawcą prac było Konsorcjum Firm, z Liderem firmą Mostostal Warszawa S.A. Wartość kontraktu to ok. 440 mln zł brutto. 

 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 Stobierna – w. Rzeszów Wschód rozpoczęła się także w marcu 2010 r. Jest to droga klasy S zlokalizowana po północnej stronie Rzeszowa, na terenie części gminy Trzebownisko i Krasne.Inwestycja obejmowała między innymi:

 

1. Budowę drogi ekspresowej S-19 o dł. 6,89 km.

 

2. Budowę drogi krajowej DK 19 o dł. 1,4 km.

 

3. Przełożenie drogi powiatowej 1382R o dł. 1,25 km.

 

4. Budowę węzła drogowego „Jasionka”;

 

5. Budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami, ciekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi projektowaną drogę S-19 i DK 19 w postaci następujących obiektów inżynierskich:

 

- wiadukty – 4 szt.,

 

- mosty – 4 szt.,

 

- przepusty i przejścia dla zwierząt i płazów - 6 szt.;

 

6. Budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni;

 

7. Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe; przebudowa rowów i cieków kolidujących z projektowaną drogą;

  

Wykonawcą prac było Konsorcjum Firm, z Liderem firmą MSF Engenharia S.A. Wartość kontraktu to ponad 213 mln zł brutto. Odcinek ten, został wybudowany za połowę kwoty, jaką zakładał kosztorys inwestorski. 

 

A4 w. Rzeszów Centralny – w. Rzeszów Wschód i S19 Stobierna–w. Rzeszów Wschód współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Są to kolejne dwie inwestycje z Programu Budowy Dróg Krajowych. W ubiegłym roku zakończono prace przy przebudowie drogi nr 4 Machowa – Łańcut. Aktualnie na Podkarpaciu w realizacji są:budowa autostrady A-4 W. Dębica Pustynia – W. Rzeszów Zachód, Rzeszów-Jarosław, Jarosław – Radymno, Radymno-Korczowa, budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu DK4 oraz obwodnicy m. Leżajsk w ciągu DK77. Na pozostałych odcinkach, w związku  z odstąpieniem od umowy z Wykonawcami, trwa procedura mająca na celu wyłonienie nowych Wykonawców, którzy będą kontynuowali budowę. 

 

Obecnie kierowcy mogą korzystać z 2126,6 km autostrad i dróg ekspresowych (1224,2 km A, 902,2 km S). Pierwszy fragment autostradowej obwodnicy Rzeszowa, wraz z odcinkiem S19 do rzeszowskiego lotniska w Jasionce, to kolejne drogi szybkiego ruchu oddane do ruchu w tym roku. Kierowcy mogą także już jeździć m. in:- autostradą A1 od Zabrza do Pyrzowic;

 

- autostradą A2 pomiędzy węzłami Łodzią a Warszawą oraz autostradową obwodnicą Mińska Mazowieckiego;

 

- drogą ekspresową S5 Poznań – Gniezno (wschodnia obwodnica Poznania);

 

- drogą ekspresową S7 na odcinkach Kalsk-Miłomłyn oraz Gdańsk-Koszwały (Południowa Obwodnica Gdańska);

 

- ekspresową obwodnicą Pabianic w ciągu S14.

 

 Istniejąca sieć drogowa powiększy się jeszcze w bieżącym roku o 225,2 kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu, do końca którego planuje się oddać ponad 75 kilometrów autostrady A1 Kowal-Stryków oraz 150 km dróg ekspresowych:

 

- S8 Wrocław–Syców;

 

- S8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka;

 

- S8 Rawa Mazowiecka – gr. woj. łódzkiego;

 

- ekspresowa obwodnica Zambrowa i Wiśniewa w ciągu S8;

 

- S11 Budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania Etap IIa Złotkowo-Rokietnica.

 

 Podkarpacka inwestycja jest kolejnym projektem, do powstania którego GDDKiA wykorzystała środki unijne. Obie inwestycje bowiem (A4 i  S19) współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.