viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2010

 • GDDKiA wybrała projektantów oraz firmy, które zbudują i będą zarządzać kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków - Tuszyn

  10-12-2010

  9 grudnia 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65” oraz na „Zarządzanie kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn”, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót”.

 • Konsultacje społeczne

  21-12-2010

  Minister Infrastruktury 6 grudnia 2010 r. skierował do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

 • Drogi krajowe przejezdne, pieniędzy na utrzymanie nie zabraknie

  21-12-2010

  W związku z intensyfikacją działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w czasie ostatnich dni, z uwagi na obfite opady śniegu, wydatki związane z utrzymaniem dróg krajowych sięgnęły 20 mln zł. Na cały sezon zimowy 2010/2011 GDDKiA dysponuje budżetem w wysokości co najmniej 361 mln zł. Jeśli zajdzie potrzeba budżet ten będzie zwiększony.

 • Wymagania techniczne

  21-12-2010

  GDDKiA informuje że, w dniu 19 listopada 2010r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał Zarządzenie Nr 102, o wdrożeniu „Wymagań technicznych” do stosowania na drogach krajowych do sporządzania projektów, specyfikacji i dokumentów przetargowych:

 • Kolejne przetargi związane z budową trasy S8 na terenie województwa łódzkiego ogłoszone przez GDDKiA

  21-12-2010

  18 listopada 2010 r. zostały wszczęte przetargi na budowę czterech kolejnych odcinków ważnej inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - trasy ekspresowej S8 w województwie łódzkim. Data składania wniosków we wszystkich przetargach to 20 grudnia 2010 r.

 • Obwodnica Siewierza w ciągu Drogi Krajowej nr 78 oddana do ruchu

  24-11-2010

   Na Śląsku przybyła kolejna obwodnica. Można z niej korzystać od dzisiaj z niej kierowcy. Inwestycja ma na celu przede wszystkim wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z ciasnych ulic o małej drożności i ze ścisłego centrum miasta w kierunku Kielc, a także znaczne zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem drogowym dla mieszkańców Siewierza. Całkowity koszt inwestycji to ok. 220 mln zł.

 • Kolejne 900 mln zl refundacji

  17-11-2010
 • Jest umowa na budowę odcinka drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice – Lotnisko

  18-11-2010

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach podpisała 15 listopada 2010 roku umowa na budowę odcinka drogi ekspresowej S-1 Pyrzowice – Lotnisko.

 • GDDKiA odnosi coraz większe sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych

  13-12-2010

  GDDKiA ma aż 20-procentowy udział w całkowitej kwocie dofinansowania unijnego (140,8 mld zł) w ramach wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych we wszystkich (krajowych i regionalnych) programach w perspektywie finansowej 2007 - 2013.

 • Obwodnica Lublińca otwarta!

  10-11-2010
  Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że w dniu 10 listopada 2010 roku otwarto dla ruchu północną Obwodnicę Lublińca w ciągu DK 46. Roboty budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2008 roku i zgodnie z podpisaną w dniu 23 października 2008 roku umową dobiegły końca w zakładanym terminie - zakończenie robot zgodnie z umowa 13.11.2010. Wykonawcą tej inwestycji była firma SKANSKA S.A., nadzór inwestorski sprawowała firma Lafrentz-Polska Sp. z o.o. Trasę zaprojektowało biuro Trakt Katowice.