viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2010

 • Wrocław i Kraków to pierwsze miasta, w których będzie konsultowany Program Budowy Dróg 2010-2015. Pierwsze konsultacje już we wtorek 14 września.

  30-09-2010
  Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg na lata 2010-2015. Z dokumentami podlegającymi konsultacjom można zapoznać się w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub na stronie internetowej GDDKiA. Można też brać udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które właśnie ruszają.
 • Zapraszamy do Brzegu

  13-09-2010
  W niedzielę, 12 września w Brzegu odbędzie się happening edukacyjny promujący bezpieczną jazdę i bezpieczne postawy użytkowników dróg. Na wszystkich, którzy tego dnia zdecydują się skorzystać z zaproszenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czeka sporo atrakcji. Część „drogowa" odbędzie się na przedmieściach Brzegu, przy drodze krajowej nr 94 , przy obwodnicy Brzegu na odcinku między ul. Księdza Makarskiego a Starobrzeską. Część edukacyjna - na parkingu przy Brico Marche przy ul. Partyzantów 3a.
 • 157,8 mln zł dofinansowania dla S6

  24-09-2010
  6 września 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu z listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa obwodnicy miasta Nowogard w ciągu drogi S6”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to 228 000 000 złotych. Wartość dofinansowania wyniesie 157 837 544 złotych. Projekt obejmuje budowę obwodnicy o długości 9,4 km, 3 węzłów drogowych, 8 wiaduktów, dróg wspomagających, systemu odprowadzania ścieków opadowych, przepustów, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych oraz oświetlenia węzłów.
 • Półmetek kolejnego etapu budowy autostrady A1

  24-09-2010
  Zaawansowanie prac na budowie autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice przekroczyło 50 proc. Jeżeli tempo prac zostanie utrzymane, a warunki pogodowe nie staną na przeszkodzie, drugi etap koncesyjnego odcinka autostrady zostanie oddany przed czasem. Takie zapewnienie składa spółka GTC, koncesjonariusz autostrady A1.
 • Nowe umowy GDDKiA o dofinansowanie inwestycji

  24-09-2010
  1 września 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dwie umowy o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 3 864 315 655,09 zł. Całkowita wartość obu projektów wynosi 6 598 383 086,08 zł.
 • OBWODNICĘ KIELC CZAS ZACZĄĆ - umowa w sprawie realizacji inwestycji na drodze ekspresowej S7 podpisana

  24-09-2010
  Umowa w sprawie budowy obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7 została podpisana 1 września 2010 w siedzibie kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

  13-10-2010
  m.mapa1.jpg  Program budowy dróg krajowych realizowany jest w Polsce od kilku lat, a jego celem jest rozwój infrastruktury drogowej opartej na wysokich, europejskich standardach. Układ docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce jest określony, zaś obecnie trwają prace mające na celu etapową realizację inwestycji tworzących wspomniany układ docelowej sieci dróg krajowych. Realizacja poszczególnych etapów zadań zawarta jest w okresowo aktualizowanym dokumencie ramowym jakim jest Program Budowy Dróg Krajowych.
 • GDDKiA rozpoczęła specjalistyczną kontrolę oznakowania poziomego na drogach krajowych

  21-09-2010
  Do 4 września 2010 r. na wybranych odcinkach dróg krajowych w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie prowadzić pomiary odblaskowości oznakowania poziomego. Badania będą prowadzone przy użyciu samochodu pomiarowego wyposażonego w specjalistyczne optyczne urządzenie pomiarowe. Zastosowane urządzenie jest skalibrowane i posiada międzynarodowy certyfikat do wykonywania pomiarów. Kontrole ruszyły w poniedziałek 30 sierpnia. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach zarządzanych przez GDDKiA.
 • Rozpoczęło się badania jakości podbudowy autostrady A1 Piekary Śląskie - Maciejów

  09-09-2010
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła specjalną kontrolę jakości wykonania podbudowy autostrady A1 w okolicach Bytomia. W piątek po południu a także w weekend pobierane były próbki z autostrady. Obecnie trwa ich technologiczne badanie.
 • Specjalna kontrola GDDKiA budowy autostrady A1 i nadzoru nad tą inwestycją

  07-09-2010
  m.o.jpg  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związku z artykułem w Gazecie Wyborczej „Autostrada na piasku” informuje, w oparciu o wstępne informacje z oddziału w Katowicach i nadzoru budowlanego, że autostrada A1 na odcinku Piekary Śląskie - Maciejów jest budowana zgodnie z zapisami projektu. GDDKiA sprawdza w trybie pilnym czy nie doszło do kradzieży materiałów użytych do budowy poszczególnych warstw drogi. Wstępne informacje nie wskazują na to. Kradzione były kruszywa z okolic jezdni autostrady i leżącej niedaleko hałdy, a nie z samej drogi. Prace na budowie A1 nie zostały wstrzymane.