viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAZ kart historii

 • 200 lat Centralnej Administracji Drogowej - Monografia drogownictwa na Podkarpaciu cz.3_1

  14-03-2019
  GDDKiA

  Dzisiaj zapraszamy na kolejną porcję historii poświęconą drogom i gospodarce drogowej w okresie międzywojennym w latach 1918 – 1939.

   

 • Większe upaństwowienie dróg publicznych

  13-03-2019
  GDDKiA

  Po zakończeniu II Wojny Światowej drogownictwo w Polsce funkcjonowało na podstawie przedwojennej ustawy o drogach publicznych z 1920 roku. Jednak zasadnicze zmiany, jakie nastąpiły w strukturze naszego kraju, w ustroju społeczno-politycznym, w organizacji władz, w podziale funkcji zarządzania na różnych szczeblach władzy centralnej i władz terytorialnych, sprawiły, że pomimo kolejnych nowelizacji ustawa nie spełniała już swoich zadań. W efekcie 29 marca 1962 roku Sejm PRL uchwalił nową ustawę o drogach publicznych.

 • Osobistości 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej

  06-03-2019
  Budowa mostu, zdjęcie z 22 maja 1861 r.

  Polska choć nie istniała na mapach to wciąż żyła w narodzie polskim. Możliwości finansowe szlachty i możnowładców sprzyjały przygotowywaniu kolejnych pokoleń do budowy wolnej ojczyzny oraz kontynuowaniu szlachetnych tradycji wywodzących się ze szkół rycerskich. Kształcili więc dzieci nie tylko w szkołach na terenach dawnej Polski ale także na uczelniach państw zaborczych. W jednej z najlepszych XIX wiecznych uczelni Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu 40 proc. absolwentów oraz 30 proc. ogólnej liczby prymusów stanowili właśnie Polacy. Absolwentem oraz w późniejszym czasie wykładowcą był również Stanisław Kierbedź. Jego pasją były konstrukcje mostowe innowacyjne jak ówczesne czasy, ale ze względu na piastowane stanowiska w armii rosyjskiej, nie stronił też od innych budowli. Piastując wysokie stanowiska w armii rosyjskiej, nie zapomniał o swym pochodzeniu. Jego dom w Petersburgu był ośrodkiem Polonii, a w pracy często otaczał się ludźmi pochodzenia polskiego.

 • Od błotnistych traktów po nowoczesne autostrady

  27-02-2019
  Budowa drogi w technologii MacAdama. Zdjęcie z zasobów ZHD w Szczucinie.

  Współcześnie termin droga oznacza budowlę. Może to być zwykła droga gruntowa o nie utwardzonej nawierzchni, z rowami wzdłuż jej przebiegu, ale też skomplikowana autostrada wyposażona w mosty i tunele wymagająca od budowniczych najwyższego poziomu wiedzy inżynierskiej. W takim rozumieniu pierwsze trakty handlowe, takie jak np. bursztynowe szlaki, drogami nie były. Były to ścieżki wydeptane przez ludzi i juczne zwierzęta, prowadzące dolinami rzek, wykorzystujące najniższe przełęcze łańcuchów górskich i omijające mokradła.

 • 200 lat Centralnej Administracji Drogowej - Monografia drogownictwa na Podkarpaciu cz.2

  22-02-2019
  GDDKiA

  Zapraszamy na kolejną część monografii drogownictwa na Podkarpaciu, tym razem poświęconą  drogownictwu w regionie rzeszowskim w okresie zaboru austriackiego w latach 1772 – 1918.

 • Osobistości 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej

  19-02-2019
  Uroczystość otwarcia mostu na Warcie w Biedrusku 4.10.1931 r. Widoczni m.in.: minister robót publicznych inż. Mieczysław Norwid - Neugebauer, dyrektor Departamentu Drogowego Ministerstwa Robót Publicznych inż. Melchior Nestorowicz, wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki, dow. OK VII Poznań gen. Kazimierz Dzierżanowski, dyrektor robót publicznych województwa poznańskiego inż. Zakrzewski, dow. 3 Brygady Saperów płk W. Zachorowski, dow. Brygady Kawalerii „Poznań” gen. Sergiusz Zahorski.

  Rozwój traktów bitych w czasach Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego to zasługa Franciszka Ksawerego Christianiego. Niemal 100 lat później, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, na rozwój administracji drogowej olbrzymi wpływ miał profesor Melchior Władysław Nestorowicz (13.1.1880 – 1.9.1939).

 • 200 lat Centralnej Administracji Drogowej - Monografia drogownictwa na Podkarpaciu cz.1

  15-02-2019
  GDDKiA

  W tym roku obchodzimy jubileusz 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej. W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć historię drogownictwa na Podkarpaciu. Dzięki monografii opracowanej przez naszego emerytowanego już pracownika, Pana Zbigniewa Wielgosza, będziemy cyklicznie zamieszczać kolejne rozdziały historii pokazujące rozwój drogownictwa w naszym województwie.  Dzisiaj pierwszy rozdział opisujący szlaki handlowe na Rzeszowszczyźnie od starożytności do 1770 roku.

 • Drogowy mundur

  13-02-2019
  Mundur pracownika służby drogowej, załącznik do zarządzenia z 1930 r.

  Wiecie, że drogowcy jeszcze do lat 70. XX wieku mieli mundury służby drogowej? A wiek wcześniej nosili szpadę i ostrogi?

 • Kartka z drogowego kalendarza

  06-02-2019
  GDDKiA

  Inwestycje i remonty na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad możliwe są dzięki środkom gromadzonym przez Krajowy Fundusz Drogowy, który rozpoczął działanie 1 stycznia 2004 roku. Czerpie on jednak z doświadczeń ustawy przyjętej niemal 88 lat temu, czyli ustawy z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 1931 Nr 16, poz. 81).