viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.2

Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski – Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km

GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski – Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km
Nr projektu wg UoD: POIS.08.02.00-00-064/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 08.09.2011 r.
Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 08.08.2012 r.
Całkowita wartość projektu: 211 492 594,38 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania: 190 455 522,52 PLN, w tym: kwota z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 161 887 194,14 PLN
oraz wkład krajowy: 28 568 328,38 PLN.

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km była budowa jednojezdniowego odcinka drogi - obwodnicy Kocka wraz z obwodnicą Woli Skromowskiej w ciągu drogi krajowej nr 19. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiat lubartowski, gminy Kock i Firlej (nowo wybudowany przebieg drogi poprowadzony jest po wschodniej stronie miasta Kock oraz po wschodniej stronie miejscowości Wola Skromowska). Powstała obwodnica rozpoczyna się w km 257+500 istniejącego kilometrażu drogi krajowej nr 19 ( m. Annówka), a jej koniec włącza się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 19 w 266+215 (m. Bykowszczyzna). Nowy przebieg drogi ma klasę techniczną S (droga ekspresowa) i stanowi fragment drogi ekspresowej S19 relacji Kuźnica (granica państwa) – Białystok – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek (granica państwa), której realizacja wynika z ustalonej przez Radę Ministrów sieci autostrad i dróg ekspresowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.). Połączenia z istniejącym układem drogowym realizowane są w węzłach „Kock” (km 258+370, 17) oraz „Bykowszczyzna” (264+605,81). Węzły te są oddalone od siebie o ok. 5,8 km i stanowią jedyne punkty dostępu do nowej trasy. Inwestycja obejmuje również dwa mosty – most przez rzekę Tyśmienicę o długości 125,17 m oraz mostu przez rzekę Wieprz o długości 222,09 m. Obiekty inżynierskie przechodzące nad trasą obwodnicy powstały, tak by w przyszłości można było dobudować drugą nitkę drogi ekspresowej. 

21 grudnia 2011 r. otwarto drogę do ruchu

 

GDDKiA 

 

Główne cele projektu:
Celem projektu była poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach pomiędzy miastami regionu i kraju oraz poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu. W pełni wpisują się one w 2 podstawowe cele szczegółowe VIII Osi priorytetowej POIiŚ, przewidujące poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę stanu dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T.

 

Informacja na temat kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:

Tytuł kontraktu:
Budowa drogi ekspresowej nr S19, odcinek Międzyrzec Podlaski – Lubartów, budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km, od km 257+500 do 265+215

  • Data podpisania umowy: 04.08.2009 r.
  • Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
  • Wartość: 138 823 259,41 PLN (netto)
  • Planowanym terminem realizacji zgodnie z umową był 04.04.2012 r. Jednakże roboty zakończyły się przed przewidywanym terminem, w związku z czym kontrakt zakończył się 21.12.2011 r. Okres Gwarancji Jakości Robót trwa do 21.12.2014 r.

Tytuł kontraktu:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej nr S19, odcinek Międzyrzec Podlaski – Lubartów, budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km, od km 257+500 do 265+215”

  • Data podpisania umowy:    05.08.2009 r.
  • Wykonawca:  Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.o., Scott Wilson Ltd, PROMOST CONSULTING Sp. z o.o.
  • Wartość:  3 913 638,00 PLN (netto)
  • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 04.07.2013r.