viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.2

Budowa drogi nr 16 Olsztyn-Augustów ( z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo-Borki Wielkie

GDDKiA

 

Nazwa Projektu: Budowa drogi nr 16 Olsztyn-Augustów ( z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo-Borki Wielkie

Nr projektu wg UoD:  POIS.08.02.00-00-067/11-00

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011r.

Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 31.07.2014 r.

Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 9.12.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 561  791 736,18 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania z UE:  403 943 059,84 PLN, oraz wkład krajowy: 71 284 069,39 PLN.

 

Stan realizacji – budowa zakończona w sierpniu 2014 roku.

 

Zobacz film  

 

Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Barczewo – Borki Wielkie. Projekt zlokalizowany jest w północno – wschodniej części Polski, na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, powiatów: olsztyńskiego i mrągowskiego oraz gmin: Barczewo, Biskupiec i Sorkwity. Początek przebudowywanej drogi krajowej nr 16 przyjmuje się w km 162+200 a koniec w km 188+513,69. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 26,31 km.

 

W celu ułatwienia procesu projektowania oraz usprawnienia i przyspieszenia realizacji inwestycji, przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 3 odcinki projektowe:
1. Barczewo – Kromerowo w km 162+200 ÷ 170+634
2. Kromerowo – Biskupiec w km 170+634 ÷ 180+353
realizowane jako etap III rozbudowy DK 16, oraz odcinek:

3. Biskupiec – Borki Wielkie w km 180+353,17÷ 188+513,69,

realizowany jako etap IV.

 

Główne cele projektu:

• rozbudowa istniejącej drogi krajowej jako drogi klasy GP o docelowych parametrach klasy S dla etapu III – jedna jezdnia dwupasmowa z utwardzonymi poboczami, dla etapu IV – dwie jezdnie dwupasmowe z utwardzonymi poboczami,
• budowa dróg gospodarczych dwukierunkowych i dwupasmowych dla zapewnienia połączeń z przyległym zagospodarowaniem terenu,
• budowa węzła dwupoziomowego klasy WB (typu karo z dwoma rondami) na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1483N w rejonie km 169+000,
• budowę węzła dwupoziomowego klasy WB (typu karo z dwoma rondami) na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 57 w rejonie km 179+533.09,
• budowa obwodnicy wsi Kromerowo,
• przebudowa infrastruktury nad- i podziemnej kolidującej z projektem,
• budowa obiektów inżynierskich na przecięciu z drogami poprzecznymi, ciekami wodnymi oraz budowę przejść ekologicznych dla dużych i małych zwierząt

W ramach inwestycji wykonano m. in. następujące roboty

 • przebudowę drogi krajowej o długości 26,31 km,
 • budowę 3 węzłów drogowych (węzeł „Kromerowo”, węzeł „Biskupiec”, węzeł „Borki Wielkie”)
 • budowę dróg gospodarczych dwukierunkowych i dwupasowych dla zapewnienia połączeń z przyległymi do drogi terenami ,
 • budowę/przebudowę 29 obiektów inżynierskich: 
  - 4 mostów drogowych,
  - 11 wiaduktów drogowych (w tym 3 wiadukty zintegrowane z przejściem dla    zwierząt), 
  - 3 przejazdy gospodarcze, 
  - 3 przejścia dla pieszych,  
  - 8 przejść dla zwierząt (w tym 3 zintegrowanych z wiaduktami).
 • przepusty (w tym 46 przepustów pełniących rolę przejść dla zwierząt),
 • przebudowę infrastruktury naziemnej i podziemnej kolidującej z projektem,
 • budowę odwodnienia i systemu kanalizacji deszczowej,
 • budowę ekranów akustycznych.

 

Informacja na temat kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:

Tytuł kontraktu:
Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap III na odcinku Barczewo - Kromerowo – Biskupiec

 • Data podpisania umowy: 12.08.2008 r.
 • Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktowa:  280.490.135,42 PLN netto
 • Kontrakt został zrealizowany zgodnie z Umową w terminie 10.11.2010 r.

Tytuł kontraktu:
Przedmiot kontraktu: Zarządzanie i nadzór nad realizacją kontraktu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap III na odcinku Barczewo - Kromerowo – Biskupiec”:

 • Data podpisania umowy:    04.09.2008 r.
 • Wykonawca:  Mott MacDonald Limited
 • Wartość kontraktowa: 7.875.695,00 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 09.02.2012 r. Kontrakt zakończony zgodnie z umową.

Tytuł kontraktu:
Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69.

 • Data podpisania umowy: 18.05.2011 r.
 • Wykonawca: Konsorcjum: ALPINE Bau GmbH, HYDROGEO-POLSKA S.A.
 • Wartość kontraktowa: 120 097 477,67PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 03.12.2012
 • Data podpisania aneksu nr 1 przedłużającego Czas na Ukończenie do 27.06.2013r. – 03.12.2012r.

Z uwagi na niewywiązywanie się z Warunków Kontraktowych firmy Alpine Bau Zamawiający w dniu 21.06.2013 r. przekazał Wykonawcy oświadczenie  o rozwiązaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

W związku z rozwiązaniem kontraktu Zamawiający wyłonił  Wykonawców, którzy dokończyli realizację zadania.

 

Tytuł kontraktu:

Wykonanie robót niezbędnych dla przejezdności oraz zabezpieczenia robót na okres zimowy na odcinku drogi krajowej nr 16 w ramach realizacji zadania na Zakończenie kontraktu pod nazwą „ Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec-Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”

 • Data podpisania umowy: 01.10.2013 r., aneks nr 1 z dnia 29.11.2013 r.
 • Wykonawca: PBDiM Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktowa: 5 474 188,72PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 30.11.2013
 • Data podpisania aneksu nr 1 przedłużającego Czas na Ukończenie do 23.12.2013r. – 29.11.2013r.
 • Data zakończenia robót dla kontraktu - 23.12.2013r.
 • W styczniu 2014 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót.

Tytuł kontraktu:

Ustawienie barier ochronnych drogowych i mostowych, słupków prowadzących i krawędziowych oraz drogowych osłon przeciwolśnieniowych w ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec-Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69

 • Data podpisania umowy: 29.10.2013 r., aneks nr 1 z dnia 29.11.2013 r., aneks nr 2 z dnia 30.04.2014 r.
 • Wykonawca: PrOWERk Sp. z o.o.
 • Wartość kontraktowa: 5 398 056,00 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z aneksem nr 2 do umowy: 29.07.2014
 • Data zakończenia robót dla kontraktu – 29.07.2014 r.
 • 30.09.2014 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót.

Tytuł kontraktu:

Zakończenie kontraktu pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV Biskupiec - Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69" wraz z robotami naprawczym

 • Data podpisania umowy: 15.04.2014 r., aneks nr 1 z dnia 14.01.2015 r.
 • Wykonawca: SKANSKA S.A.
 • Wartość kontraktowa: 20 582 199,14 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z aneksem nr 1 do umowy: 04.08.2014 r.
 • Data zakończenia robót dla kontraktu – 04.08.2014 r.
 • 09.03.2015 roku zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót.

 

Tytuł kontraktu:
Zarządzanie projektem  Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

 • Data podpisania umowy:  30.08.2010 r., aneks nr 1 z dnia 21.01.2011 r., aneks nr 2 z dnia 29.06.2012 r.  
 • Wykonawca: Konsorcjum:
  • Grontmij Polska Sp. z o.o. – Lider,
  • Grontmij Nederland BV – Partner,
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. – Partner
 • Wartość kontraktowa:  4 345 741 PLN netto
 • Planowany czas realizacji: okres podstawowy - zgodnie z aneksem nr 2 do umowy : do 27.09.2014 r., okres rękojmi za wady – XI.2015 r. 

Umowa uzupełniająca: „Zarządzanie i nadzór nad projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie od km 180+353,17 do km 188+513,69”

 • Data podpisania umowy: 29 sierpnia 2013 r., aneks nr 1 z dnia: 30.06.2014 r.
 • Wykonawca: Konsorcjum:
  • Grontmij Polska Sp. z o.o. – Lider,
  • Grontmij Nederland BV – Partner,
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. – Partner
 • Wartość kontraktowa:  1 288 850,00 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z aneksem nr 1: 15.07.2014 r.