viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 6.1

Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice

 

GDDKiA 

Nazwa Projektu: Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka – Radziejowice
Nr projektu wg UoD: POIS.06.01.00-00-041/11
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 12.09.2011 r.
Data podpisania Aneksu do Umowy o Dofinansowanie: 24.02.2012 r.
Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 04.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 09.12.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 30.06.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 840 788 779,67 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 589 088 914,55 PLN

 

Zobacz film 

 

Opis inwestycji
Przedmiotem niniejszego projektu była rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice o łącznej długości 34,152 km. Początek projektowanej trasy zlokalizowany jest w istniejącym węźle „Rawa I” na przecięciu z drogą krajową nr 72 i drogą wojewódzką nr 725 w km 386+000 w m. Rawa Mazowiecka, a kończy się w km 420+100 w m. Radziejowice.

 

Główne cele projektu:

1. Podwyższenie klasy drogi do kategorii S, stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych
2.  Dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”
3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
4. Zwiększenie przepustowości i usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się po tej drodze
5. Dostosowanie parametrów techniczno - użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu
6. Zmniejszenie emisji spalin i ograniczenie hałasu
7. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów
8. Skrócenie czasu przejazdu

 

Projekt obejmuje 2 Kontrakty:
Kontrakt nr 1:
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiego od km 386+000 do km 408+805.
Przedmiotowy Kontrakt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego w powiatach Rawa Mazowiecka i Skierniewice. Rozbudowywana droga krajowa nr 8 rozpoczyna się od miejscowości Rawa Mazowiecka gdzie przecina drogę krajową nr 72 w istniejącym węźle „Rawa I” i kończy się na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano 4 węzły drogowe:
• węzeł „Julianów” zlokalizowany w km 389+924, aktywizujący tereny gospodarcze zlokalizowane po obu stronach drogi ekspresowej,
• węzeł „Babsk” zlokalizowany w km 396+185, łączący drogę ekspresową z droga powiatową nr 4104E Babsk-Biała Rawska,
• węzeł „Kowiesy” zlokalizowany w km 402+853, łączący drogę ekspresową z drogą powiatową nr 1335E,
• węzeł „Huta Zawadzka” zlokalizowany w km 407+013, łączący drogę ekspresową z drogą powiatową nr 1334E Huta Zawadzka-Biała Rawska oraz z drogą krajową nr 70.
Są to jedyne połączenia drogi ekspresowej z istniejącym układem drogowym na przedmiotowym Kontrakcie.

 

Kontrakt nr 2:
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku : granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice.
Kontrakt obejmuje:
• ETAP I – Budowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 8 na przecięciu z ul. Skierniewicką w km 413+619,94,
• ETAP II – Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa  mazowieckiego – Radziejowice (bez węzła) od km 408+753 do km 418+400,
• ETAP III – Budowa węzła drogowego w Radziejowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 419+050,
• ETAP IV – Budowa węzła drogowego w Adamowicach w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 409+588.
Informacja na temat kontraktów (roboty + nadzór) w ramach ww. projektu:

 

Kontrakt 1

 • Data podpisania umowy: 29.10.2010 r.
 • Numer umowy: 6/10/R/2010
 • Wykonawca: Konsorcjum: Lider - Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Partner - ERBUD S.A.
 • Wartość: 469 488 138,66 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową i aneksem nr 3: do dnia 11.10.2012 r.
 • Roboty zakończono w dniu 10.10.2012 r.
 • Cały odcinek do parametrów drogi klasy technicznej "S" został oddany do ruchu w dniu 26.10.2012 r.
 • W dniu 7.11.2012 r. IK wystawił Świadectwo Przejęcia.
 • Od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia przez okres 12 miesięcy trwał Okres Rękojmi za Wady

Kontrakt 2

 • Data podpisania umowy: 31.08.2010 r.
 • Numer umowy: 122/2010
 • Wykonawca: Lider - Mostostal Warszawa S.A., Partner - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.
 • Wartość:  192 425 615,55  PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 20 miesięcy - bez wliczania okresu od 15 grudnia do 15 marca. Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy termin zakończenia robót wydłużono do dnia 23.08.2013 r.
 • Roboty zakończono w dniu 23.08.2013 r.
 • W dniu 20.11.2012 r. został oddany do użytkowania etap IV (bez kładki dla pieszych), w dniu 28.12.2012 r. – etap III, zaś w dniu 29.01.2013 r. – etap I. W dniu 23.08.2013 r. oddano do ruchu etap II.
 • W dniu 12.12.2012 r. IK wystawił Świadectwo Przejęcia dla etapu I, w dniu 1.10.2013 r. – dla etapu II, w dniu 10.04.2013 r. – dla etapu III, w dniu 21.11.2012 r. – dla etapu IV.
 • Okres Rękojmi za Wady – 12 m-cy od daty wskazanej w Świadectwach Przejęcia.

Tytuł Kontraktu 1: Zarządzanie kontraktem” Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiego od km 386+000 do km 408+805” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

 • Data podpisania umowy: 27.10.2010 r.
 • Numer umowy: 5/10/U/2010
 • Wykonawca: Lafrentz – Polska Sp. z o.o.
 • Wartość: 5 353 755,83 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 37 miesięcy + do 5 miesięcy w Okresie Rezerwy.

Tytuł Kontraktu 2: "Zarządzanie projektem unijnym „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku : granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

 • Data podpisania umowy: 30.12.2010 r.
 • Numer umowy: 245/2010
 • Wykonawca:  Safege S.A.
 • Wartość:  6 612 218,63 PLN brutto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 40 miesięcy + do 6 miesięcy w Okresie Rezerwy.