viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiADziałanie 8.2

Budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odcinek Kaczkowo-Korzeńsko

GDDKiA

 

Nr projektu wg UoD: POIS.08.02.00-00-056/09

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie: 06.06.2011 r.

Data podpisania Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie: 17.07.2012 r.

Data podpisania Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie: 17.06.2013 r.

Data podpisania Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie: 30.06.2014 r.

Data podpisania Aneksu nr 4 do Umowy o Dofinansowanie: 11.12.2014 r.

Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 1 114 512 000,00

Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 804 979 413,47 PLN

 

Opis

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi ekspresowej S5 od miejscowości Kaczkowo w gminie Rydzyna, na zachód od istniejącej drogi krajowej DK5 w km około 79+450,00 (przebieg drogi po nowym terenie) a kończąc w gminie Żmigród w miejscowości Korzeńsko na istniejącej drodze krajowej DK 5 w km około 108+758. Inwestycja obejmowała również budowę drogi krajowej DK 36 po północnej stronie miasta Rawicz.

 

W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- 27 obiektów inżynierskich na drodze S-5 w tym wiadukty, tunele i most nad rz. Masłówką,

- 8 obiektów inżynierskich na drodze DK-36, obwodnicy Rawicza: 3 wiadukty, 2 mosty i tunel,

- obiekty w ciągu dróg dojazdowych 1 wiadukt, 2 tunele i 1 most,

- 4 węzły drogowe,

- 4 Miejsca Obsługi Podróżnych,

- urządzenia ochrony środowiska,

- przebudowę istniejących dróg publicznych i wewnętrznych.

 

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

1. Roboty budowlane:

1.1. Przedmiot kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza

 • Data podpisania umowy: 30.07.2010 r.
 • Wykonawca: Konsorcjum: Alpine Bau GmbH (lider), PBG S.A., Aprivia S.A., Hydrobudowa Polska S.A.
 • Wartość: 777 239 570,66 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 20 miesięcy (od rozpoczęcia robót)
 • W dniu 19.06.2013 r. Alpine Bau GmbH wstrzymała wykonywanie robót i została przez Inżyniera Kontraktu wezwana do ich wznowienia oraz do przedstawienia stosownych wyjaśnień. W związku z tym, że Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie oraz nie wznowił realizacji robót, w dniu 21.06.2013 r. GDDKiA złożyła oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W dniu 09.08.2013 r. w celu ograniczenia degradacji robót przed i w okresie jesienno-zimowym GDDKiA podpisała umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. na wykonanie robót zabezpieczających. Wykonawca realizował wskazane przez Zamawiającego i Inżyniera zakresy robót zabezpieczających niezbędnych do wykonania przed okresem zimowym i w dniu 28.11.2013 r. zakończył roboty.

 

Jednocześnie z uwagi na wysoki stan zaawansowania robót na drodze krajowej nr 36 przeprowadzono oddzielne postępowanie przetargowe na wykonanie montażu barier ochronnych na DK 36, tak aby otwarcie tej drogi dla ruchu mogło się odbyć jeszcze przed okresem zimowym 2013 r. W konsekwencji w dniu 16.09.2013 r. droga DK 36 została oddana do ruchu.

 

Następnie przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na dokończenie pozostałego do wykonania zakresu robót budowlanych, w wyniku którego zawarto kontrakt na roboty budowlane:

 

1.2. Przedmiot kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy

 • Data podpisania umowy: 21.02.2014 r.
 • Wykonawca: BUDIMEX S.A.
 • Wartość: 198 799 365,60 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: przedmiot zamówienia w zakresie:
  • oddania do ruchu wszystkich dróg,
  • wykonania ogrodzenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – 6 miesięcy od daty rozpoczęcia.
  • pozostały zakres robót: 8 miesięcy od daty rozpoczęcia.

2. Zarządzanie i nadzór:

2.1. Przedmiot kontraktu: Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu: Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza

 • Data podpisania umowy: 03.08.2010 r.
 • Wykonawca: PROMOST Sp. z o.o.
 • Wartość: 4 069 345,02 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: 40 miesięcy (od rozpoczęcia usługi)
 • Umowa została zakończona.

2.2. Przedmiot kontraktu: Zarządzanie projektem „Budowy drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 - węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 - Węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

 • Data podpisania umowy: 22.04.2014 r.
 • Wykonawca: konsorcjum firm: Lafrentz Polska Sp. z o.o. lider i Grontmij Polska Sp. z o.o. partner
 • Wartość: 890 028,66 PLN netto
 • Planowany czas realizacji zgodnie z umową: minimalny czas realizacji usługi będzie wynosił 23 miesiące, maksymalny czas realizacji usługi będzie wynosił 29 miesięcy.

Strona internetowa projektu: www.droga-s5.p