viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2011

Reakcja na polskie ultimatum: COVEC chce zrezygnować z budowy, ale prosi o rozmowy. GDDKiA płaci na bieżąco.

07-06-2011

W związku z przesłanym w czwartek przez GDDKiA do firmy COVEC ostatecznym wezwaniem do przedstawienia realnego programu naprawczego dla budowanych odcinków autostrady A2, chińskie konsorcjum poinformowało w piątek o zamiarze zrezygnowania z dalszej budowy.

Firma poprosiła GDDKiA o możliwość spotkania i rozmów, które jak pisze COVEC umożliwiłyby „prowadzenie dalszych robót na podstawie zawartych umów”.

Spotkanie takie z pewnością odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, tak by dać firmie COVEC możliwość przedstawienia propozycji rozwiązania kłopotów, które ma na budowie A2 jeszcze przed upływem 7-dniowego ultimatum postawionego chińskiemu konsorcjum w czwartek przez stronę polską.

 

Jednocześnie nieprzedstawienie przez COVEC konstruktywnych rozwiązań opartych o ofertę wykonawcy, zapisy kontraktu i obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej przepisy prawa będzie skutkować koniecznością rozwiązania umów oraz upoważni Skarb Państwa do wystąpienia z roszczeniem na kwotę co najmniej 741 mln złotych.

 

Ponadto w związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi opóźnień w płatnościach ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz konsorcjum COVEC informujemy że wszelkie płatności regulowane są na bieżąco.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie dokonanych wypłat dla COVEC:

 

Płatności na kontrakcie

a) płatności zamawiającego na rzecz COVEC

Wartość kontraktu zawartego z COVEC wynosi odc. A 754,58 mln PLN brutto (618,51 mln PLN netto), odc. C 534,54 mln PLN brutto (438,15 PLN netto).

W wyniku realizowanych Robót Wykonawca wystawił do dnia dzisiejszego faktury, które opiewają na następujące kwoty:

  • ·         Odc A – łączna kwota faktur za okres październik 2009 – marzec 2011 – wynosi 74.933.908,05 PLN (netto),
  • ·         Odc. C - łączna kwota faktur za okres październik 2009 – marzec 2011 – wynosi 49.831.005,68 PLN (netto).

Łączna kwota uiszczonych na rzecz Wykonawcy płatności dotyczących obydwu odcinków wynosi 124.764.913,73 PLN. Wszystkie płatności zostały dokonane w terminie umownym tj. 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Przewidywane płatności za Roboty wykonane w miesiącu kwietniu wynoszą odpowiednio:

  • ·         Odc. A –  38,11 mln PLN (netto),
  • ·         Odc. C – około 12,20 mln PLN (netto).

Łączna kwota należności, która może zostać wypłacona Wykonawcy za Roboty wykonane w miesiącu kwietniu wyniesie 50,31 mln PLN (netto) (umowny termin płatności minie z końcem czerwca w przypadku złożenia faktur do GDDKiA do dnia 31.05.2011).

 

b) zaległości COVEC wobec Podwykonawców Robót oraz Usługodawców.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Wykonawcy, głównie w wyniku dokonanej przez Zamawiającego płatności za Roboty wykonane w miesiącu marcu 2011, Wykonawca dokonał płatności na rzecz Podwykonawców i Usługodawców kwot w wysokościach (oświadczenie przedstawicieli Covec z dnia 30.05.2011 w biurze Inżyniera Kontraktu):

  • ·         Odc. A – 34 mln PLN
  • ·         Odc C – 20 mln PLN.

Wykonawca, wg oświadczenia, wciąż zalega z płatnościami na rzecz Podwykonawców i Usługodawców w kwocie:

  • ·         Odc. A – 83 mln PLN
  • ·         Odc. C – 34 mln PLN, co łącznie stanowi zaległość w kwocie 117 mln PLN.

 

Uwzględniając nawet, płatność Zamawiającego za Roboty wykonane w miesiącu kwietniu, w łącznej kwocie dla odc. A i C – 50,31 mln PLN (netto), wciąż na spłatę zaległych płatności na rzecz Podwykonawców i Usługodawców brakuje kwoty 66,69 mln PLN (netto).

 

Dane przedstawione w punkcie B obrazują skalę braku płynności finansowej COVEC na obu kontraktach mimo uregulowania wszystkich należności ze strony GDDKiA.