viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A4 Dębica Wschód - Rzeszów Zachód

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział – Rzeszów

- długość - 32,75 km

- obecny etap – inwestycja oddana do ruchu 30.10.2013

- lata realizacji - 2010-2013

- wartość zrealizowanych robót – ok. 1 750 000 000,00 zł

 

1.etap zrealizowany:

- 30.04.2010 - data uzyskania decyzji ZRID

- 10.05.2010 - data podpisania umowy na roboty. Wykonawca: Budimex S.A.

- 10.05.2010 - data podpisania umowy na nadzór. Wykonawca: Konsorcjum ECM Group Polska Sp. z o. o./ AECOM Sp. z o.o./ AECOM Ltd.

- 09.06.2010 - data przekazania placu budowy

09.06.2010 - data rozpoczęcia robót

14.06.2013 - data zakończenia robót

28.06.2013 - wydanie Świadectwa Przejęcia 

30.10.2013 - otwarcie odcinka dla ruchu

 

II. Opis inwestycji

Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Dębica Wschód do węzła Rzeszów Zachód (km około 537,550 do około 570,300) o długości 32,75 km była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Do podstawowych celów budowy autostrady A4 należało: przesunięcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych, zmniejszenie uciążliwości oddziaływania na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych. 

 

1.Przebieg drogi

Odcinek położony jest w województwie podkarpackim na terenie części gminy Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza.

 

PLANY ORIENTACYJNE:

GDDKiA 

 

GDDKiA 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna- A
- prędkość projektowa – 120 km/h
- prędkość miarodajna – 130km/h
- liczba pasów ruchu - 2
- szerokość pasa ruchu – 3,75m
- szerokość pasa awaryjnego - 3,00m
- szerokość pasa dzielącego- 12,50m
- szerokość poboczy gruntowych - 1,25 ÷ 1,80 m
- skrajnia pionowa - 4,7 m
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
 

3.Zakres inwestycji

- Roboty drogowe:

- budowa autostrady A4 o długości 32,750 km wraz z wyposażeniem

- 1 węzeł autostradowy Sędziszów ze stacją poboru opłat SPO

- 2 miejsca obsługi podróżnych MOP I Bratkowice i Dąbry - realizacja docelowa

- 1 miejsce obsługi podróżnych parą MOP-ów II i III - Paszczyna - realizacja etapowa

- plac poboru opłat PPO - realizacja etapowa

- przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych, w tym: przebudowa 2 dróg wojewódzkich, przebudowa 8 dróg powiatowych, przebudowa 12 dróg gminnych

- budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu

- przepusty drogowe spełniające funkcję hydrologiczną ekologiczną bądź mieszaną.

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- oświetlenie węzła Sędziszów oraz MOP I, PPO i SPO

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, osłony     przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady),

- budowa ekranów akustycznych.

 

4.Obiekty inżynierskie

Zrealizowano 43 szt. obiektów, w tym:

- 1 most autostradowy (MA127)

- 12 wiaduktów autostradowych (WA125, WA131, WA132, WA133, WA134, WA136, WA139, WA140, WA142, WA146/PZM, WA148 i WA149)

- 11 wiaduktów drogowych (WD126, WD128, WD129, WD130, WD137, WD138, WD141, WD143, WD145, WD147 i WD150)

- 8 mostów drogowych (MDD10/3, MDG544998, MDD12/1, MDD12/2, MDD15/2, MDD26/2, MDP1330R, MDP1332R)

- 4 przejścia górą dla zwierząt dużych (PZGd1, PZGd1.1, PZGd2 i PZGd3),

- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich (PZDs1 i PZDs2)

- 5 mostów autostradowych zespolonych z przejściami dla zwierząt średnich (MA130A/PZDzs4, MA139A/PZDzs5, MA141A/PP, MA145A/PZDzs6 i MA148A/PZDzs7)

 

III. Ochrona środowiska

Urządzenia ochrony środowiska, w tym:

- odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej zamkniętej wraz systemem rowów otwartych do  odprowadzenie wód opadowych z jezdni autostrady, łącznic węzła, MOP-ów, PPO i SPO wraz z urządzeniami oczyszczającymi przed wprowadzeniem podczyszczonych wód do odbiorników, system zbiorników retencyjnych współdziałający z systemem odwodnienia

- 9 pompowni wód opadowych wraz z rurociągami tłocznymi,

- budowa ekranów akustycznych

- realizacja nasadzeń zieleni drogowej

 

Urządzenia infrastruktury technicznej:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- przebudowa rurociągów tłocznych,

- przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej i podstawowej na istniejących ciekach i rowach,

-przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz najwyższych napięć,

- budowa oświetlenia wraz zasilaniem,

- przebudowa sieci wodociągowych,

- przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia,

- przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego napięcia,

- budowa kanalizacji dla łączności alarmowej oraz dla systemu informacji drogowej SID

- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,

  oraz wszystkie pozostałe roboty wynikające ze Specyfikacji Technicznej i dokumentacji

  projektowej.