viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiATEN-T

Kompleksowa dokumentacja studialna, programowo-lokalizacyjna, budowlana i przetargowa dla budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

GDDKiA

 

Numer projektu: 2006-PL-92605-S
Decyzja KE nr: K(2007)77 z dnia 09.01.2007 r. zmodyfikowana decyzją KE nr K(2009)9129 z dnia 16.11.2009 r.
Wartość projektu z Decyzji KE: 4,9 mln EUR
Wartość współfinansowania TEN-T: 2,4 mln EUR (48,98%)
Data zakończenia projektu: 31.12.2010 r.

 

W ramach projektu realizowane są dwa kontrakty:
Kontrakt 1
„Wykonanie kompleksowej dokumentacji studialnej, programowo-lokalizacyjnej, budowlanej i przetargowej dla budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki)”

 • Data podpisania: 06 września 2007 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: Mosty Katowice Sp. z o.o., Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe
 • Wartość kontraktu: 3 021 250,00 EUR brutto
 • Planowany czas realizacji: 160 miesięcy od daty podpisania umowy, całkowity termin wykonania opracowań projektowych wynosi 39 miesięcy – zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 23.02.2012 r.

Informacje o kontrakcie

Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:
- Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe,
- Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- Studium wykonalności inwestycji,
- Koncepcja programowa,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa,
-Dokumentacja geologiczno-inżynierska i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości,
- Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
- Nadzór autorski.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Do wykonania pozostało:
- Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców – w okresie trwania przetargu na budowę drogi S-69
- Nadzór autorski –w okresie realizacji inwestycji.


Ponadto, w ramach kontraktu zostały podpisane następujące umowy na:
„Rozszerzenie zakresu prac projektowych o drugą jezdnię na odcinku miedzy tunelami i w tunelach dla „Budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (Obejście Węgierskiej Górki” – w ramach zamówienia uzupełniającego

 • Data podpisania umowy: 02.08.2010 r.
 • Wartość umowy: 521 412,00 EUR brutto (zmiana wartości VAT –aneks nr 1 z dn. 23 luty 2012 r.)
 • Termin realizacji: 06.12.2010 r.

„Opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia powtórnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej” - w ramach zamówienia uzupełniającego

 • Data podpisania umowy: 13.05.2010 r.
 • Wartość umowy: 91 500 EUR brutto
 • Termin realizacji: 30.09.2010 r.

W dniu 05.10.2009 r. została wydana decyzja środowiskowa. Procedura wydawania decyzji środowiskowej trwała 11 miesięcy.
O wydanie decyzji ZRID planuje się wystąpić w październiku 2013 r.

 

Kontrakt 2
„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa Centrum Zarządzania i sterowania tunelami wraz z Obwodem Utrzymania dla drogi ekspresowej S-69 na odcinku Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń”

 • Data podpisania: 30 października 2009 roku
 • Wykonawca: Konsorcjum firm: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o., KV Consultores de Ingenieria, Proyectos Y Obras S.L.
 • Wartość kontraktu: zgodnie z aneksem nr 1 do w/w umowy wynosi 5 016 645, 75 zł brutto
 • Planowany czas realizacji: 90 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z założonymi terminami cząstkowymi (opracowanie elementów dokumentacji projektowej – do 12 miesięcy od dnia uzyskania decyzji środowiskowej, opracowanie odpowiedzi i zmian opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty – pomiędzy 27 a 30 miesiącem od dnia podpisania umowy, pełnienie nadzoru autorskiego  - nie później niż 90 miesięcy od daty podpisania umowy )

Informacje o kontrakcie
Kontrakt przewiduje wykonanie następujących prac:
- Koncepcja Programowa
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
- Dokumentacja geologiczno – inżynierska,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa,
- Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców,
- Nadzór autorski.


Stan zaawansowania opracowań projektowych przedstawia się następująco (wykonano i dokonano płatności za):
- Koncepcję Programową,
- Projekt prac geologicznych i hydrogeologicznych,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
- Mapę do celów projektowania dróg,
- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- Dokumentację geologiczno-inżynierską,
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Dokumentacja przetargowa.

 

Dokumentacja projektowa została wykonana. Do wykonania pozostaje opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz nadzór autorski –w okresie realizacji inwestycji.

 

W dniu 16.04.2013 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję ZRiD.

Planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej nie wcześniej niż w 2015 roku a więc rozliczenie etapu -  Opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców (na etapie przetargu na roboty budowlane) nastąpi w 2015 r., natomiast nadzór autorski pełniony przez Projektanta po podpisaniu umowy na roboty budowlane.