viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A1 Nowe Marzy - Toruń Południe

Zrealizowana przez Skanska-NDI Joint Venture budowa fazy 2 autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń Południe to kontynuacja inwestycji z Rusocina do Nowych Marzów. Skanska-NDI odpowiadała za zaprojektowanie i budowę całego 152-kilometrowego odcinka A1 z Rusocina k. Gdańska do Czerniewic k. Torunia. Jesienią 2008 r. zakończyła się budowa pierw­szego, 90-kilometrowego odcinka trasy. Wiosną 2009 r. rozpoczęto natomiast reali­zację kolejnych 62 kilometrów w pełni wyposa­żonej autostrady. Otwarcie odcinka Nowe Marzy - Toruń nastapiło 14 października 2011 roku.

Powstał 51,7 km nowej autostrady oraz prze­prowadzony został remont i dobudowa drugiej nitki Obwodnicy Torunia na długości 10,7 km. Zakres prac obejmował również budowę 4 węzłów dro­gowych: Grudziądz, Lisewo, Turzno i Lubicz oraz węzła Warlubie na otwartej już fazie 1 autostra­dy A1. Zbudowanych zostało także 51 nowych mostów, w tym dwa duże obiekty przez Wisłę. Most pod Grudziądzem wykony­wany był metodą nawisową, a dojazdy do niego metodą nasuwania podłużnego. Jest to najdłuższa tego typu konstrukcja w Polsce. W szczycie na budowie fazy 2 autostrady A1 pracowało ok. 4500 osób. Wykorzystano jeden z największych parków maszy­nowych na projekcie drogowym w Europie. Na budowie pracowało ponad 230 maszyn. Część z nich była wyposażona w system napro­wadzania 3D oparty na technice GPS.

 

GDDKiA

 

Realizacja projek­tu rozpoczęła się w 2005 r. W grudniu 2007 r., z niemal rocznym wyprzedzeniem przekaza­no klierowcom północne 25 kilometrów A1. W październiku 2008 r., tym razem na prawie dwa miesiące przed kontraktowym terminem, zakończono budowę 65 kilometrów pomiędzy Swarożynem a Nowymi Marzami. Otwarcie odcinka Nowe Marzy - Toruń nastapiło natomiast 14 października 2011 roku

 

Autostrada A1 będzie niewątpliwie jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski i kontynentu. Połączy porty morskie Trójmiasta z Górnym Ślą­skiem i z południem Europy. Ta trasa ma już strategiczny wpływ na ekonomiczny rozwój regionu, tworząc ko­rzystne warunki dla nowych inwestycji. Wpłwa również na spadek liczby wypadków drogowych w regionie. Wybudowany odcinek między Nowymi Marzami a Czerniewicami stał się alternatywą dla zatłoczonej i przebiegającej przez liczne miejscowości drogi krajowej nr 1.
Z danych policji w województwie po­morskim wynika, że dzięki otwarciu pierwszego, północnego odcinka autostrady liczba wypad­ków na krajowej „jedynce", równoległej do A1, spadła o ponad 20%.
 

Koncesję na budowę autostrady A1 i jej eksplo­atację posiada od 1997 r. konsorcjum Gdańsk Transport Company, w którym udziały mają od­powiednio: Skanska Infrastructure Development - 30%, John Laing Infrastructure Ltd. - 29,69%, NDI Autostrada Sp. z o.o. - 25,31% oraz Intertoll Infrastructure Developments BV - 15%.

 

 

Odcinek I

Nowe Marzy - Grudziądz

8,9 km

Odcinek II

Grudziądz - Lisewo

15,6 km

Odcinek III

Lisewo - Lubicz

27,0 km

Odcinek IV

Lubicz - Czerniewice

10,9 km

 

Zakres prac:

 • mosty przez Wisłę - 2
 • obiekty mostowe - 49
 • obiekty mostowe do re­montu - 14
 • obiekty do rozbiórki - 1
 • miejsca obsługi podróż­nych (MOP) - 4 pary
 • węzły drogowe - 5

(w tym węzeł Warlubie na fazie 1)

 • obwody utrzymania au­tostrady (OUA) - 1
 • place poboru opłat (PPO) - 1
 • stacje poboru opłat (SPO) - 4
 • roboty ziemne - 10 000 000 m3
 • ilość betonu - 225000 m3
 • ilość mieszkanek bitu­micznych - 1 300 000 ton

Dane techniczne

 • liczba pasów: 4,

po 2 w każdą stronę

 • szerokość pasa - 3,75 m
 • nawierzchnia - bitumicz­na