viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S3 Nowa Sól - Legnica (odc. Nowa Sól - Kaźmierzów)

oddział: Zielona Góra

długość – 33,3 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2014 - 2018

wartość robót: 803 mln zł

 

GDDKiA

 

1. Etap zrealizowany:

29.12.2009 - wydanie decyzji środowiskowej

19.12.2014 - podpisanie umowy

13.01.2015 - rozpoczęcie budowy

15.09.2018 - oddanie do użytku

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi
Inwestycja usytuowana jest na terenie następujących powiatów i gmin:

Powiat nowosolski

 • gminy: Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko

Powiat żagański

 • gmina: Niegosławice

Powiat polkowicki

 • gminy: Gaworzyce, Radwanice, Polkowice, miasto Polkowice

Inwestycja stanowi część drogi S3 na odcinku Nowa Sól – Kaźmierzów zlokalizowanej na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Inwestycja polegała na budowie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Kaźmierzów o długości około 33,300 km wraz budową układu dróg dojazdowych, budową obiektów inżynierskich, budową oświetlenia, przebudową kolidującego uzbrojenia terenu oraz budową systemu odwodnienia.

 

Inwestycja zrealizowana była w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”.

 

Realizację inwestycji podzielono na następujące odcinki:

 • zadanie I:
 • od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości około 16,400 km tj. od km 0+000 do około km 16+400;
 • zadanie II:
 • od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości około 16,900 km tj. od km 16+400 do około km 33+300.

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S 2/2
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego 2.5m,
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400

 • budowa drogi ekspresowej o długości ok.16,400 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
 • budowa 2 węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe” oraz „Nowe Miasteczko”,
 • przebudowa istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowa dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowa dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowa 6 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3, w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 estakady pełniącej funkcję przejścia ekologicznego o długości około 160m i 2 wiaduktów drogowych,
 • budowa 9 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowa 2 przejść nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt,
 • budowa przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • przebudowa sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska,
 • wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi S-3,
 • wykonanie nasadzeń zieleni,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+301

 • budowa drogi ekspresowej o długości ok.16,900km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
 • budowa 3 węzłów drogowych: „Gaworzyce”, „Drożów” oraz „Potoczek”,
 • przebudowa istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowa dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowa dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowa obwodu utrzymania drogowego OUD „Drożów”budowę 8 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, w tym 2 wiaduktów pełniących funkcję dolnych przejść ekologicznych, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /droga serwisowa, linia kolejowa, ciek wodny/ o długości około 300m, 4 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu drogowego stanowiącego jednocześnie funkcję dolnego przejścia dla zwierząt),
 • budowa 1 wiaduktu w ciągu drogi obsługującej, pełniącego funkcję dolnego przejścia dla zwierząt,
 • budowa 8 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowa przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • przebudowa sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

4. Obiekty inżynierskie:

 • ED-1 w km 2+527 obiekt inżynierski o długości ok. 160 m służy do przeprowadzenia dwujezdniowej drogi ekspresowej nr 3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolina rzeki Biała Woda oraz droga powiatowa nr 1035F, obiekt pełni również funkcję przejścia dla zwierząt;
 • PE-1 w km 6+890 obiekt inżynierski o długości ok. 19 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • PE-2 w km 8+203 obiekt inżynierski o długości ok. 12 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt;
 • WD-8 w km 9+135 obiekt inżynierski o długości ok. 24 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga dojazdowa nr 1/05, obiekt pełni również funkcję przejścia dla małych zwierząt;
 • WD-9 w km 11+342 obiekt inżynierski o długości ok. 27 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi droga powiatowa nr 1056F, obiekt pełni również funkcję przejścia dla małych zwierząt;
 • PE-5 w km 15+635 obiekt inżynierski o długości ok. 21 m służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S3 ponad przeszkodą, którą stanowi dolne przejście dla zwierząt i ciek Czarna.
 • wiadukt WD-12 km 16+742 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1151D (Gaworzyce – Gostyń);
 • wiadukt WD-14 km 19+204 o długości ok. 50 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1153D (DK-3 - Grabik);
 • wiadukt WD-17 km 22+530 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi serwisowej nr 31;
 • wiadukt WD-18 km 23+584 o długości ok. 62 m, w ciągu drogi krajowej nr 12 (Radwanice - Drożów);
 • wiadukt WD-19 km 24+710 o długości ok. 64 m, w ciągu drogi powiatowej nr 1016D (Borów - Jakubów);
 • wiadukt WD-20 km 26+809 o długości ok. 56 m, w ciągu drogi zbiorczej nr 1143D (Łagoszów Wielki – DK-3);
 • wiadukt WD-21 km 28+426 o długości ok. 71m, w ciągu drogi gminnej (Zofiówka – DK-3);
 • wiadukt WD-23 km 30+955 o długości ok. 59 m, w ciągu drogi serwisowej nr 11

5. Węzły

 • Nowa Sól Południe
 • Nowe Miasteczko
 • Gaworzyce
 • Głogów Zachód
 • Głogów Południe

6. MOP-y

 • Niegosławice

III. Ochrona środowiska

Ekrany akustyczne, przejścia górne dla zwierząt dużych oraz przejścia dla zwierząt średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.