viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S3 Międzyrzecz - Sulechów

oddział: Zielona Góra

długość – 43 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2010 - 2013

wartość robót: 1050 mln zł

 

GDDKiA

1. Etap zrealizowany:

24.12.2007 - wydanie decyzji środowiskowej

30.12.2009 - odcinek 1 i 2 uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej

23.12.2010 - odcinek 3 i 4 uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej

16.06.2011 - podpisanie umowy

18.08.2010 - rozpoczęcie budowy

oddanie do użytku:

27.05.2013 r. (od w. Jordanowo do w. Świebodzin Północ)

17.06.2013 r. (od w. Świebodzin Południe do w. Sulechów)

11.07.2013 r. (od w. Świebodzin Północ do w. Świebodzin Południe)

21.08.2013 r. (od w. Międzyrzecz Południe do w. Jordanowo)

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji: http://www.drogas3.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S3 położony jest na terenie województwa lubuskiego, w trzech powiatach: międzyrzeckim, świebodzińskim i zielonogórskim. Początek odcinka drogi znajduje się na terenie administracyjnym miasta Międzyrzecz, następnie trasa przebiega po terenach miasta i gminy Świebodzin, gminy Skąpe oraz miasta i gminy Sulechów. Po stronie północnej droga została włączona do węzła „Międzyrzecz Południe", a po stronie południowej do węzła „Sulechów". Odcinek o długości ok. 43 km został poprowadzony pomiędzy obwodnicą Międzyrzecza a obwodnicą Sulechowa, które zostały zrealizowane wg odrębnych procedur inwestycyjnych.

 

Przedmiotem projektu była budowa drogi ekspresowej S3, o dług. 42 km i 953,96 m, na odcinku pomiędzy zrealizowaną już Obwodnicą Międzyrzecza, a istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S3 w okolicy Sulechowa. Po stronie północnej przedmiotowy odcinek drogi został włączony do Węzła „Międzyrzecz Południe", a po stronie południowej do Węzła „Sulechów". Droga ekspresowa S3 przebiega po terenie województwa lubuskiego, przez trzy powiaty: Międzyrzecz, Świebodzin i Zielona Góra. Początek odcinka znajduje się na terenie administracyjnym Miasta Międzyrzecz, następnie trasa przebiega po terenach Miasta i Gminy Świebodzin, Gminy Skąpe oraz Miasta i Gminy Sulechów.

GDDKiA

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S 2/2
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego 2.5m,
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji
Przedmiotowe przedsięwzięcie budowlane obejmowało realizację następujących obiek­tów i urządzeń:

 • trasy głównej wraz z włączeniami do węzłów „Międzyrzecz Południe" i „Sulechów" oraz równoległych dróg dojazdowych,
 • przebudowę dróg poprzecznych związanych z budową drogi S3,
 • odwodnienia dróg wraz z budową urządzeń oczyszczających,
 • dróg dojazdowych do odciętych działek,
 • węzłów drogowych przy mieście Świebodzin,
 • Miejsc Obsługi Podróżnych
 • Obwodu Utrzymania Drogi „Sulechów",
 • obiektów mostowych w ciągu i nad drogą S3, przepustów drogowych i przejść dla zwierząt,
 • urządzeń ochrony środowiska, obiektów zieleni ochronnej i krajobrazowej oraz dogęszczającej skraje drzewostanów leśnych,
 • urządzeń towarzyszących: sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

4. Obiekty inżynierskie:

 

 • WD-01 Wiadukt dr. nad S3 w ciągu drogi krajowej nr 3 km 01+151,09
 • WS-02a Wiadukt dr. - estakada w ciągu S3 nad terenami obszaru „Natura 2000" km 02+008
 • WK-03 Wiadukt kolejowy nad S3 km 02+703,89
 • WS-04 Wiadukt dr. w ciągu S3 nad drogą gminną km 03+007,99
 • WS-05 Wiadukt dr. w ciągu S3 nad drogą rolniczą km 04+009,35
 • WD-06 Wiadukt dr. nad S3 w ciągu drogi gminnej km 06+300,03
 • WS-07 Wiadukt dr. w ciągu S3 nad drogą powiatową km 07+086,19
 • WD-08 Wiadukt dr. nad S3 w ciągu drogi rolniczej km 08+000,00
 • WS-09 Wiadukt dr. w ciągu S3 nad drogą rolniczą km 09+950,00
 • WD-10 Wiadukt dr. nad S3 w ciągu drogi rolniczej km 10+542,53
 • WS-11 Wiadukt dr. w ciągu S3 nad drogą powiatową km 11+197,80
 • WD-12 Wiadukt dr. nad S3 w ciągu drogi gminnej km 13+540,32
 • WD-13 Wiadukt dr. nad S3 w ciągu drogi powiatowej km 14+667,24
 • WD-14 Wiadukt dr. nad S3 w ciągu drogi gminnej km 16+120,00
 • WS-15 Wiadukt w ciągu drogi S3 km 17+554,00
 • WD-16 Wiadukt dr. nad S3 km 17+934,55
 • WS-17 Wiadukt dr. w ciągu S3 km 20+273,65
 • WD-18 Wiadukt dr. nad S3 km 21+319,43
 • WD-19 Wiadukt dr. nad S3 km 22+657,77
 • WD 20 w ciągu drogi powiatowej nr 1230F

 • WD 21 km 27 + 862,61 w ciągu drogi gminnej km 25 + 804,83

 • WD 22 w ciągu drogi gminnej km 28 + 975,00

 • WD 23 w ciągu drogi powiatowej nr 1 209 F km 30 + 592,20

 • WD 24 w ciągu drogi krajowej nr 3

 • WD-025 Wiadukt dr nad S3 w ciągu drogi powiatowej nr 1205F km 32+907,86

 • WD-026 Wiadukt dr nad S3 w ciągu drogi gminnej km 35+490,55

 • WD-027 Wiadukt dr nad S3 w ciągu drogi powiatowej nr 1208F km 35+910,84

 • WD-028 Wiadukt dr nad S3 ciągu drogi gminnej km 36+800,70

 • WD-029 Wiadukt dr nad S3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 277 km 38+472,84

 • WD-030 Wiadukt dr w ciągu drogi S3 km 40+177,55

 • WS-031 Wiadukt dr. w ciągu drogi S3 km 40+490,00

 • WS-032 Wiadukt dr. w ciągu drogi S3 km 40+902,00

 • WS-033 Wiadukt dr. w ciągu drogi S3 km 41+176,35

 • WS-034 Wiadukt dr. w ciągu drogi S3 km 42+380,00

5. Węzły

 • Jordanowo
 • Świebodzin Północ
 • Świebodzin Południe

6. MOP-y

 • Kępsko (budowa MOP zrealizowana jako odrębne zadanie)

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejścia dla zwierząt. Nasadzenia drzew i krzewów.

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

GDDKiA

 

Szczegółowe informacje o inwestycji:

www.drogas3.pl