viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Rawa Mazowiecka - granica województwa

Oddział - Łódź

Długość - 22,8 km

Obecny Etap - w użytkowaniu

Lata realizacji 2010 - 2012

Wartość projektu - 591.107.921,4 mln PLN w tym prace budowlane - 465.671.161,9 mln PLN.

 

27.10.2010 -  Podpisnie umowy na nadzór - firma LAFRENTZ.

29.10.2010 - Podpisanie umowy na  budowę i projekt - wykonawca konsorcjum firm:

Bilfinger - Berger Drogownictwo S.A. LIDER 

Erbud S.A. - PARTNER

12.09.2009 - umowa o dofinansowanie z POIiŚ 06.01.00-00-041/11-00 po aneksie nr 2 na kwotę 561.528.443,7  PLN

 

Opis inwestycji

 

Droga krajowa nr 8 została przebudowywana do standardu drogi ekspresowej na odcinku 22,8 km od Rawy Mazowieckiej do granicy województwa (od km 386+000 do km 408+805). Przedsięwzięcie było realizowane w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. Po przebudowie dostęp do nowej drogi został ograniczony, (z zachowaniem połączeń poprzecznych przeciętych drogą ekspresową a także zapewnieniu obsługi komunikacyjnej przyległego terenu). Nowa trasa spełnia przede wszystkim funkcję drogi tranzytowej, łączącej centrum kraju z jego południową częścią oraz z autostradą A1. Połączenia z istniejącą siecią komunikacyjną są obsługiwane przez węzły drogowe, zaś obsługa ruchu lokalnego została przejęta przez projektowane drogi lokalne i dojazdowe. Wybudowano także połączenia istniejących miejsc obsługi podróżnych z drogą ekspresową. Podróżni mają więc kilkanaście miejsc (dla obu kierunków ruchu), gdzie mogą odpocząć i posilić się. Nowa droga ekspresowa biegnie w śladzie dawnej  drogi krajowej nr 8. Ma dwie jezdnie, po dwa pasy o szerokości 3,5 metra każdy w jednym  kierunku. Dodatkowo na każdej z jezdni wybudowano pas awaryjny o szerokości 2,5 metra, zaś pobocze gruntowe jest nie węższe niż 1,25 metra. Obie jezdnie zostały oddzielone pasem rodziału o szerokości 4 metrów.  Maksymalny nacisk na oś dopuszczony na przebudowanej trasie wynosi 11,5 tony na oś pojazdu. Warto zaznaczyć, że nowa trasa ma nawierzchnię betonową, co znacznie podniosło jej trwałośći wydłużyło okresy międzyremontowe. Inwestycja zapewnia bardzo wygodne i bezpieczne skomunikowanie lokalnych dróg z trasą ekspresową za pośrednictwem czterech węzłów, jakie znajdują się na 22,8 kilometrowym odcinku. Oznacza to, że na nową drogę będzie można się dostać średnio co 5,5 kilometra. Dotarcie do węzłów umożliwiają drogi ruchu lokalnego, jakie pojawiły wzdłuż trasy na większości jej odcinków. Należy tu dodać, że wszystkie drogi; wojewódzkie, powiatowei gminne przecinające przyszłą drogę S-8 zostały w tych miejscach przebudowane.  Niezależnie powstało jeszcze wiele; wiaduktów, mostów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt i przejść podziemnych. Przy projektowaniu nowej trasy zadbano także o wygodę zarówno okolicznych mieszkańców, jak i kierowców. Miejsca obsługi podróżnych zostały oświetlone,a wzdłuż trasy, w miejscach zamieszkałych wybudowano ekrany akustyczne. Przy projektowaniu nowej trasy zadbano też o ekologię, w miejsce usuniętych na potrzeby budowy roślin pojawiły się nowe nasadzenia a droga wyposażona została w urządzenia oczyszczające wodę deszczową i z roztopów. O bezpieczeństwo podróżnych dbają nie tylko tradycyjne elementy takie jak; znaki pionowe i poziome, czy bariery energochłonne ale także cały system telematyczny sterujący znakami zmiennej treści i detektorami pogodowymi.

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - S

Liczba pasów 2  dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m.

Nawierzchnia betonowa.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku Rawa Mazowiecka - granica wojeówdztwa powstało 17 obiektów inżynierskich: w tym wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przepusty i przejcia dla pieszych. Trasa skomunikowana jest z innymi drogami za pośrednictwem 4 węzłów drogowych: Julianów, Babsk, Kowiesy i Huta Zawadzka.

 

Ochrona środowiska

 

W ramach ochrony środowiska zbudowano 1 duże przejście dla zwierząt dla zwierząt, 7 mniejszych - dolne przejść oraz przepustów, a także ekrany dźwiękochłonne zgodnie z decyzją środowiskową, o łącznej długości 14,5 km po obu stronach drogi.

 

MOP-y

 

W ramach projektu na opisywanym odcinku drogi nie powstał żaden MOP ale nowa trasa została podłączona do istniejących wcześniej prywatnych: restauracji, parkingów, stacji paliw i hoteli za pomocą dróg zbiorczych, co zapewnia podróżnym duży komfort.