viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A1 Węzeł Piątek – Stryków

Oddział - Łódź

Długość - 21,0 km

Obecny Etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2010 - 2012

Wartość kontraktu na roboty budowlane: 569.761.061,00 PLN brutto.

 

10.05.2007 - Podpisanie umowy na projekt - wykonawca: konsorcjum;

  - Arcadis Profil Sp. z o.o. Lider

  - Mosty Katowice Sp. z o.o.

  - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów "Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.

  - DHV Polska Sp. z o.o.

01.02.2010 - Złożenie wniosku na ZRID.

08.06.2010 - Uzyskanie ZRID.

18.06.2010 - podpisano umowę z wykonawcą; konsorcjum firm:  

 

 -Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co.KG –Niemcy - Lider
 - Bunte Polska Sp. z o.o. –Partner

 - Przedsiębiorstwo Robót Mostowych “Mosty-Łódź” S.A. – Partner

 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. - Partner

 - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. - Partner

 

20.08.2010 - Podpisanie umowy z konsultantem: ZBM.

01.09.2010 - Podpisanie umowy o dofinansowanie z POIiŚ dla całego odcinka Kowal - Stryków w wysokości - 3.261.883.690,00 PLN.

Opis inwestycji

 

Odcinek autostrady A-1 węzeł „Piątek” – Stryków jest ostatnim fragmentem tej trasy (i położonym najbliżej Łodzi) budowanym w ramach projektu; „Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków”. Liczy sobie 21 kilometrów (od km 270+000 do km 273+400 – odcinek 2, sekcja 3 i odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000). W naturalny sposób wpisuje się w niesłychanie ważna dla polskiej gospodarki i układu komunikacyjnego w tej części Europy projekt „Autostrada Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. W Polsce autostrada A1 będzie pełniła funkcję głównego ciągu komunikacyjnego kraju na osi północ – południe łącząc takie miasta jak;  Gdańsk, Toruń, Łódź i Katowice. Opisywany odcinek zaczyna się w okolicach Piątka i biegnie do węzła autostradowego Łódź – Północ (A-1/A-2) przez powiaty; łęczycki, łowicki i zgierski. Nowa trasa ma parametry klasy „A”, co oznacza, że może przenosić obciążenia rzędu 11,5 tony na oś pojazdu. Jezdnie mają po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy, pas awaryjny 3 metry szerokości, a pobocze 1,25 m. Szerokość pasa rozdzielającego jezdnie waha się w granicach 11,0 – 11,5 metra, co oznacza, że istnieje możliwość dobudowania w przyszłości trzeciego (lewego) pasa ruchu. Po nowo wybudowanej drodze można jeździć z maksymalną prędkością 140 km/h. Na opisywanym odcinku powstał węzeł („Piątek” A1/DW703) wraz ze stacją poboru opłat, a na całej długości przebudowano drogi gminne, powiatowe i krajowe, które znajdują się na trasie inwestycji. Łącznie powstało 40 większych obiektów inżynierskich w tym; 12 wiaduktów, most i 27 przepustów, oraz liczne przejścia ekologiczne. Dbałość o środowisko jest niezwykle ważnym aspektem w przypadku tej inwestycji. Oprócz wspomnianych przejść ekologicznych w wielu miejscach pojawią się ekrany dźwiękochłonne służące ochronie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Woda z deszczu i topniejącego śniegu jest wstępnie oczyszczana i trafia następnie do specjalnych szczelnych zbiorników, skąd odparowuje do atmosfery. Warto też wspomnieć, że podczas budowy posadzono tysiace drzew i krzewów specjalnie wyselekcjonowanych odmian a także obsiano trawą skarpy i tereny sąsiadujących z jezdnią. O bezpieczeństwo podróżujących zadbają takie urządzenia takie jak;
 - bariery ochronne,
 - telefony alarmowe,
 - elementy oznakowania poziomego i pionowego,
 - ogrodzenie drogi,
 -  zjazdy awaryjne,
 - przejazdy awaryjne.

Aby nowa droga mogła funkcjonować konieczne było wybudowanie skomplikowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, a także sieci kanalizacji sanitarnej odpowiadającej za odprowadzenie ścieków ze stacji poboru opłat i miejsc obsługi podróżnych. Niezbędne było również zbudowanie systemu przeciwpożarowego na który składają się między innymi hydranty i zbiornik ppoż. Kolejny element skomplikowanej infrastruktury nowoczesnej drogi, to oświetlenie, a co za tym idzie doprowadzenie zasilania elektrycznego do; węzłów, miejsc obsługi podróżnych i stacji poboru opłat. O skali trudności przedsięwzięcia świadczy fakt, że aby ruszyć z pracami. budowlanymi autostrady, trzeba było przebudować liczne instalacje kolidujące z inwestycją. Wymagały tego; linie energetyczne, kanalizacja deszczowa, linie teletechniczne i wodociągi.

 

 

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - A

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy.

Szerokość pasa ruchu - 3,75 m.

Maksymalna dozwolona prędkość - 140 km/h

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 11,5 tony na oś pojazdu.

Nawierzchnia bitumiczna.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na odcinku Kotliska - Piątek  powstało:  40 większych obiektów inżynierskich w tym; 12 wiaduktów, most i 27 przepustów.

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska będą odpowiadały liczne przejścia i przepusty dla zwierząt (wszystkie dołem), a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku podróżni mają do dyspozycji 2 MOP-y; „Głowno Wschód” i „Głowno Zachód”.

 

Odcinek został oddany do użytku 13 listopada 2012 roku.