viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S17 Obwodnica Garwolina

Obwodnica Garwolina w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa - Lublin od km 40+400 do km 53+197

Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Projektant: Arcadis Profil Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum:Herman Kirchner Gmbh / Mosty Łódź S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Konsorcjum: Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. / ECM Group Polska Sp. z o.o,/Budownictwo Drogowe „Altkom" Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2005r. - 2007r.  

Data oddania drogi do użytkowania: 26.09.2007r.

Szacunkowa wartość inwestycji: 236,2 mln zł

Źródło finansowania: Europejski Bank Inwestycyjny - program AFI

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat garwoliński (miasto Garwolin, gmina Gar-wolin , gmina Górzno)

 

Długość: 12,8 km

 

Opis inwestycji

Przebieg drogi

Trasa obwodnicy Garwolina jest fragmentem drogi krajowej ekspresowej nr 17 łączącej Warszawę z Lubli-nem. Jest to dwujezdniowa droga ekspresowa, przeznaczona tylko dla ruchu samochodowego, po południowo - zachodniej stronie Garwolina. Początek obwodnicy znajduje się przed miejscowością Miętne w km 40+400 drogi krajowej nr 17 i kończy się w km 53+197 w rejonie miejscowości Sulbiny. Długość obwodnicy wynosi 12,797 km. Wydłużenie trasy obwodowej w stosunku do istniejącego przebiegu przez miasto wynosi 2,663 km.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi - S
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • przekrój dwujezdniowy
 • szerokość jezdni - 7,0 m
 • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
 • liczba pasów ruchu - 2 x 2
 • szerokość pasa dzielącego - 4 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
 • szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,50 m
 • szerokość poboczy gruntowych - 1,25 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe

 • Węzeł „Miętne"
 • Węzeł „Stacyjna"
 • Węzeł „Sulbiny"

Każdy z trzech węzłów zapewnia pełny rozrząd ruchu we wszystkich kierunkach.

 

Obiekty inżynierskie

 • Wiadukt na drodze ekspresowej - WS-1 nad drogą powiatową w m. Miętne
 • Kładka dla pieszych KP-2 nad obwodnicą
 • Wiadukt drogowy WD-3 nad obwodnicą
 • Wiadukt drogowy WD-4 nad obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 76 Garwolin-Wilga
 • Wiadukt drogowy WD-5 nad obwodnicą w ciągu ulicy lokalnej II Armii WP
 • Most na rzece Wildze MS-6 w ciągu obwodnicy
 • Wiadukt drogowy WD-7 nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej nr 36530 Garwolin - Górki
 • Przejazd gospodarczy PG-8 pod obwodnicą
 • Wiadukt drogowy WD-9 nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej nr 36535 Garwolin-Łaskarzew
 • Wiadukt na drodze ekspresowej WS-10 nad drogą gminna 3608016 Garwolin-Sulbiny
 • Przejazd gospodarczy PG-10a pod obwodnicą
 • Wiadukt drogowy WD-11 nad obwodnicą
 • Ponadto pod trasą obwodnicy zlokalizowano przejazd gospodarczy oraz osiem przepustów drogowych z blachy falistej w ciągach rowów melioracyjnych

Obsługa terenów przyległych

Dla obsłużenia terenu przyległego, podzielonego przez drogę ekspresową, zbudowano ogółem ponad 20 km dróg dojazdowych biegnących wzdłuż projektowanej trasy. Łączą one istniejące dojazdy do pól i gospodarstw po obu stronach drogi. W ciągu tych dróg znajdują się trzy przejazdy gospodarcze pod obwodnicą, w km 47+327 tj. pod mostem na rzece Wildze, w km 48+457 pod obwodnicą w ciągu drogi dojazdowej oraz w km 51+204.