viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Salomea – Wolica Etap I cz. 2 – część pozamiejska węzeł Opacz - węzeł Paszków i Etap II

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: AECOM Polska Sp. z o.o.

Wykonawca robót budowlanych: Strabag Sp. z o.o.

Nadzór Inwestorski w okresie budowy: Konsorcjum: ECMG GmbH - Lider Konsorcjum, Ingenieria IDOM Internacional S.A. – Partner Konsorcjum

Zarządzanie i nadzór nad projektem w okresie Zgłaszania Wad i Rozliczenia Końcowego robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami niezbędnymi do wykonania w tym okresie: Konsorcjum: ECMG GmbH Lider Konsorcjum, Ingenieria IDOM Internacional S.A. – Partner Konsorcjum

Cena kontraktowa brutto: 565 691 621,08 PLN
Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Lata realizacji robót budowlanych: 2013r. – 2015r.

 • 12.04.2013r. podpisano umowę kontraktową
 • 16.04.2013r. przekazano plac budowy
 • 12.12.2015r. data zakończenia umowy kontraktowej
 • 26.05.2015r., 17.07.2015r., 17.09.2015r., 11.12.2015r., 14.12.2015r. uzyskano pozwolenia na użytkowania na poszczególne fragmenty inwestycji, jednocześnie dopuszczając je do ruchu.

Rękojmia za wady: 60 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia, tj. 28.09.2020 r., 21.10.2020 r., 14.01.2021 r.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat pruszkowski, gminy: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice

Długość: 13,477 km

 

Opis inwestycji

Przebieg drogi

S8 Opacz- Paszków wraz z odcinkiem Janki Małe – skrzyżowanie z DK 7 w m. Sękocin Las
Część pozamiejska rozpoczyna się w km 0+716,00 na gruntach gminy Michałowice. Wybudowana droga S8 przebiega skrajem zwartej zabudowy Raszyna i Nowych Grocholic. Na granicy gminy Michałowice i Raszyn droga S8 przekracza mostem rzekę Raszynka. Następnie na gruntach gminy Raszyn, S8 przecina drogę powiatową Janki - Pruszków, gdzie powstał węzeł  „Puchały”. Na granicy wsi Janki Małe (gmina Raszyn) i wsi Wolica (gmina Nadarzyn) projektowana trasa S8 włącza się w istniejącą drogę nr 8 Warszawa - Wrocław, gdzie wybudowany jest węzeł „Warszawa Janki".
Na terenie gminy Nadarzyn, trasa S8 przebiega śladem istniejącej Alei Katowickiej (DK 8). W rejonie centrum handlowego „Maximus", na przecięciu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 721 Nadarzyn - Piaseczno powstał węzeł „Paszków". Dalej w stronę Katowic S8 przekracza mostem rzekę Utratę.

Jednocześnie został przebudowany odcinek DK7 do parametrów klasy technicznej GP oraz łącznik ww. drogi z trasą S8 na węźle „Warszawa Janki”. W ciągu nowo wybudowanego łącznika DK7 powstał również węzeł drogowy „Sękocin”.

 

Parametry techniczne drogi S8

 • klasa drogi – S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • dopuszczalny nacisk na oś (nośność) – 115 kN/oś
 • przekrój – 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu)
 • szerokość pasów ruchu – 3,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 4,00 m
 • pobocza – 1,5 m
 • szerokość dróg dojazdowych – 3,50; 6,00 m
 • szerokość dróg poprzecznych – 7,00, 6,00 m

Węzły drogowe

 • Węzeł „Puchały”

Łączący drogę ekspresową z drogą powiatową nr 01503 (ul. Sokołowska). Połączenie dróg następuje za pomocą trzech łącznic P1.

 • Węzeł „Warszawa Janki”

Łączy drogę ekspresową z drogą powiatową z drogą krajową nr 7 oraz z Al. Mszczonowską (DK8), za pomocą łącznic typu P1, zapewniając obsługę wszystkich relacji ruchu.

 • Węzeł „Paszków”

Łączący drogę ekspresową z drogą wojewódzką nr 721. Połączenie dróg następuje za pomocą łącznic P1 zapewniając obsługę wszystkich relacji ruchu.

 

Obiekty inżynierskie

 • 4 mosty
 • 13 wiaduktów
 • 3 kładki dla pieszych
 • 7 przejść dla zwierząt
 • 2 mury oporowe

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Przejścia dla zwierząt
 • Zbiorniki retencyjne
 • Separatory

 

Parametry techniczne drogi DK7

 • klasa drogi – GP (droga główna ruchu przyspieszonego)
 • prędkość projektowa – 70 km/h
 • dopuszczalny nacisk na oś (nośność) – 115 kN/oś
 • przekrój – 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)
 • szerokość pasów ruchu – 3,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 3,00 – 5,00 m
 • pobocza – min. 1,30 m
 • szerokość dróg dojazdowych – 3,50; 6,00 m
 • szerokość dróg poprzecznych – 7,00, 6,00 m

 

Węzły drogowe

 • Węzeł „Sękocin”

Łączący drogę krajową nr 7 z Al. Krakowską.

 

Obiekty inżynierskie

 • 1 wiadukt
 • 2 kładki dla pieszych

Urządzenia ochrony środowiska

 • Ekrany akustyczne
 • Zbiorniki retencyjne
 • Separatory