viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Radziejowice – granica województwa

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego - Radziejowice (w tym budowa węzła Radziejowice oraz budowa węzła Adamowice) z wyłączeniem wybudowanego wcześniej węzła Mszczonów

 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 

Projektant: Etap I, II i IV ARCADIS Profil Sp. z o. o.; Etap III EUROSTRADA Sp z o. o.

 

Wykonawca robót budowlanych: Lider konsorcjum  - Mostostal Warszawa S.A.

 

Nadzór Inwestorski w okresie budowy: Safage

 

Rozliczenia Końcowego robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami niezbędnymi do wykonania w tym okresie: Konsorcjum MP Mosty i INKO Consulting Sp. z o. o.

 

Cena kontraktowa brutto: 192 mln PLN. Projekt współfinansowany w ramach POIiŚ.

 

Lata realizacji robót budowlanych: lata 2010-2013

 

Okres zgłaszania wad i usterek: lata 2013-2014

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

powiat żyrardowski (gmina Radziejowice, miasto i gmina Mszczonów). Inwestycja przebiega przez grunty miejscowości: Radziejowice, Kuranów, Mszczonów, Wymysłów, Marków Towarzystwo, Gurba, Adamowice.

 

Długość: 11,35 km

 

Opis inwestycji

 

Przebieg odcinka

Trasa drogi głównej objęta opracowaniem pokrywa się z trasą jezdni istniejącej drogi krajowej nr 8.

 

Parametry techniczne drogi

·         Klasa techniczna drogi - S

·         Prędkość projektowa - 100 km / h

·         Dwie jezdnie szerokości po 7,0 m (2 x 3,5 m) każda

·         Pas dzielący z opaskami wewnętrznymi - szerokość zmienna z opaskami 2 x 0,5 m

·         Pas awaryjny 2,5 m

·         Pobocza gruntowe 0,75 / 1,25 m

·         Kategoria ruchu KR6

·         Obciążenie nawierzchni 11,5 t/oś

 

Węzły drogowe

·         Węzeł Radziejowice (w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu DK nr 8 z drogą wojewódzką nr 579)

·         Węzeł Adamowice (na skrzyżowaniu z drogą lokalną)

 

Obiekty inżynierskie

·         przebudowę dróg poprzecznych, budowę bądź przebudowę obiektów inżynierskich:

·         wiadukty w węźle Radziejowice,

·         most na rzece Okrzeszy w ciągu S8 oraz w ciągu równoległej do niej drogi dojazdowej,

·         kładka dla pieszych nad S8 w ciągu ul.Poniatowskiego,

·         wiadukt nad ul. Skierniewicką (droga powiatowa),

·         kładka dla pieszych w m. Gurba,

·         kładka w okolicach MOP

·         Wiadukt WD-7 nad dk 8

·         6 przepustów.

 

Zapewnienie ciągłości połączeń komunikacyjnych

 

Urządzenia ochrony środowiska

   

·         Ekrany akustyczne

·         Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi

·         Zbiorniki retencyjne

·         Tunele ekologiczne

·         Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego