viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Konotopa – Prymasa

Budowa drogi S-8 - Trasy Armii Krajowej od węzła „Konotopa" do węzła „Prymasa Tysiąclecia"

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 

Projektant: Arcadis Sp. z o.o.

Wykonawca robót budowlanych: Budimex Dromex S.A / Strabag Sp. z o. o. / Mostostal Warszawa S.A. / Warbud S.A. 

Nadzór Inwestorski: Konsorcjum: TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestão S.A. / E&L Architects Sp. z o.o.

Wartość Kontraktu Wykonawcy (brutto): 2 149 235 184,89 PLN

Źródło finansowania: Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIŚ)

Lata realizacji robót: 2008 r. - 2010 r.

 

Okres zgłaszania wad i usterek: 15.12.2010r. 15.12.2011r.

 • podpisanie umowy kontraktowej: 22.01.2008r
 • przekazanie placu budowy: 18.02.2008r.
 • rozpoczęcie robót: 19.02.2008 r. 
 • pozwolenie na użytkowanie: 17.01.2011r.
 • dopuszczenie do ruchu: 19.01.2011r.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat Warszawski Zachodni (miasto i gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Stare Babice), Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu

Długość: 10,4 km


Opis inwestycji

 Projektowane przedsięwzięcie polega na budowie odcinka nowej drogi klasy S (ekspresowej) ma zapewnić połączenie projektowanej autostrady A2 (wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodniego) w rejonie planowanego węzła „Konotopa" z istniejącą Trasą Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia" w Warszawie.

Przebieg drogi
Droga S8 - Trasa Armii Krajowej na odcinku od węzła „Konotopa" do węzła „Prymasa Tysiąclecia" (od km 1+099,00 do km 11+477,07), przebiega przez Konotopę, Jawczyce, Mory, Chrzanów, Blizne Łaszczyńskiego, Górce i kompleks ogródków działkowych w rejonie ul. Dywizjonu 303, dalej korytarzem pomiędzy terenami wojskowymi i kompleksem Lasu Kolskiego włączy się w Trasę Armii Krajowej na węźle „Prymasa Tysiąclecia" z granicą robót dochodzącą w rejon ul. Powązkowskiej.

Podstawowe parametry techniczne

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa - 80 km/h
 • Ilość jezdni: 2
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,5 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego: 5,0 m w tym dwie opaski po 0,5m
 • Szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
 • Szerokość korony drogi: 33,5÷38,0 m
 • Obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe

 • węzeł „Mory" (typu „półkoniczyna") na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2 (E30), jezdnie główne w poziomie „+1", pozostałe relacje w poziomie ulicy Poznańskiej (klasa GP)
 • węzeł zespolony „Warszawska - Lazurowa" Ulica Warszawska - droga wojewódzka nr 580 klasa G Ulica Lazurowa (klasa G)
 • węzeł „Prymasa Tysiąclecia"- węzeł bezkolizyjny

Obiekty inżynierskie
Wybudowano następujące obiekty inżynierskie: wiadukty, tunele, przejazdy pod drogami, kładki rowerowo - piesze, ściany oporowe, ściany szczelinowe.

 

Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą ekspresową S8 trasą AK Konotopa - Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Siodlarskiej

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: w budowie

Stan przygotowania i realizacji na dzień 15.01.2011r.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: Warszawa - Bemowo


Opis inwestycji

Celem inwestycji jest wybudowanie kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą ekspresową S8 Trasą AK Konotopa - Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Siodlarskiej oraz ciągiem pieszym zapewniającym obsługę komunikacyjną do najbliższych dróg w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek przyległych do S8 i poprawy ruchu pieszych i rowerzystów.