viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Obwodnica Ostrowi Maz.

Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej w ciągu drogi krajowej nr 18 Warszawa -Białystok od km 91+998 do km 100+254

Podstawowe informacje o inwestycji

 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Projektant: Profil Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Dromex S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Jacobs Gibb Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2001r. - 2003r.

Data oddania drogi do użytkowania: 16.12.2003r.

 Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat ostrowski (Miasto Ostrów Mazowiecka, Gmina Ostrów Mazowiecka)

Długość: 8,4 km

 

Opis inwestycji

Przebieg drogi

 Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej położona jest w swej większości w zachodniej części miasta, natomiast północny jej odcinek, po skrzyżowaniu z linią kolejową Siedlce - Ostrołęka, na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.
Początek obwodnicy w km 91+998 drogi nr 18 znajduje się w kompleksie lasów sosnowych na skraju Puszczy Białej w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka natomiast jej koniec pokrywa się z istniejącą drogą nr 18 w km 100+254.

Podstawowe parametry techniczne

 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami wewnętrznymi - 4.0 m
 • szerokość opaski wewnętrznej - 0.50 m
 • szerokość poboczy gruntowych - 1.25 m
 • łączna szerokość korony drogi: (2 x 3,5 m)x2 + 4m + 2 x 2,5 m + 2 x 1,25m = 25,5 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Węzły drogowe 

 • Węzeł „Brok" - dwupoziomowy, umożliwia połączenia z Warszawą, Białymstokiem, Łochowem i Brokiem
 • Węzeł „Różan" - dwupoziomowy - droga ekspresowa przebiega dołem w wykopie głębokości około 3,50 m. Połączenia zapewniają łącznice nr 3, 4, 5 i 6 w kształcie spłaszczonych półkoniczyn w przeciwległych ćwiartkach.Łącznice nr 3 i 4 znajdują się po stronie południowej, zapewniają połączenia z Warszawy i do Białegostoku, natomiast łącznice nr 5 i 6 połączenia z Białegostoku i do Warszawy.
 •   Węzeł „Łomża" - dwupoziomowy węzeł typu „karo" - umożliwia połączenia Ostrowi z Łomżą i znajduje się na skrzyżowaniu obwodnicy i ul. Lubiejewskiej (km 97+120).

 

Obiekty inżynierskie

 • wiadukt nad obwodnicą w węźle Brok
 • wiadukt nad obwodnicą w węźle Różan, w ciągu ul. Różańskiej (DK nr 60) (Ostrów Maz. - Różan)
 • wiadukt nad obwodnicą, w ciągu ul. Sielskiej
 • wiadukt nad obwodnicą, w ciągu ul. Sikorskiego (Ostrów Maz. - Komorów)
 • wiadukt nad obwodnicą w węźle Łomża, w ciągu ul. Lubiejewskiej (DK nr 63)
 • Wiadukt w ciągu obwodnicy nad torami PKP
 • wiadukt nad obwodnicą, w ciągu ul. Wileńskiej

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ochrona wód podziemnych na odcinku przejścia przez teren ujęć wody oraz tzw. „okna hydrogeologicznego" poprzez uszczelnienie podłoża podwójną warstwą geomembrany umieszczoną pod poboczami ziemnymi i rowami (przykrytą 30 cm warstwą gliny)
 • Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika (rowy trawiaste i zbiorniki retencyjne wyposażone w urządzenia do oczyszczania wód opadowych typu: separatory substancji ropopochodnych)
 • Zabezpieczenia akustyczne stref zamieszkania w rejonie węzła ,,Różan" oraz osiedla 17MN (wymiana okien oraz pasy wielorzędowej zieleni izolacyjnej)
 • Zabezpieczenie drogi przed wtargnięciem zwierzyny na terenie kompleksów leśnych (ogrodzenia)
 • Ponadto przewidziano monitoring środowiska warstw wodonośnych na terenie ujęcia wód oraz skażenia gleby i powietrza, a także monitoring poziomu hałasu.

 

Budowa ekranów przeciwhałasowych na drodze krajowej nr 8 - odc. Obwodnicy miasta Ostrów Mazowiecka

Podstawowe informacje o inwestycji

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Projektant: P.P.H.U. EUROMETAL Jerzy Maliszczuk
 • Wykonawca: Viaeko Sp. z o.o.

Realizacja robót budowlanych: 2010r.

 

Opis inwestycji

Celem inwestycji było wybudowanie 3 odcinków ekranów akustycznych dla ograniczenia emisji dźwięku z obwodnicy na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej zlokalizowanej wzdłuż obwodnicy m. Ostrów Mazowiecka:

 • na odcinku o długości ok. 490 m (od ul. Rożańskiej do ulicy Pustej)
 • na odcinku od km 3+870 do km 4+420 (rejon ogródków działkowych jako teren podlegający ochronie akustycznej z uwagi na funkcję rekreacyjną)
 • na odcinku od km 7+350 do km 7 + 450

o łącznej długości ok. 1140 mb.