viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Białobrzegi – Jedlińsk

Droga krajowa ekspresowa nr S7, odcinek Białobrzegi - Mokrosęk, od km 443+895 do km 456+300 oraz droga krajowa główna ruchu przyspieszonego nr 7 odcinek Mokrosęk - Jedlińsk, od km 456+300 do km 459+594

Podstawowe informacje o inwestycji:

Kategoria inwestycji: zrealizowana

Projektant: DHV POLSKA Sp. z o.o.
Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A.- Lider Konsorcjum Acciona Infraestucturas S.A.
Nadzór Inwestorski w okresie budowy: Scott Wilson Ltd, Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Nadzór Inwestorski w okresie zgłaszania wad i usterek oraz rozliczenia końcowego: DHV Polska Sp. z o.o.

Szacowana wartość inwestycji: 456,8 mln zł
Inwestycja w 74% finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport)

Lata realizacji robót budowlanych: 2006r. - 2008r.

06.07.2006r. podpisanie umowy z Wykonawcą
05.08.2006r. rozpoczęcie robót budowlanych
05.03.2008r. umowa z Wykonawcą robót została przedłużona o 117 dni
30.06.2008r. nowy termin zakończenia robót
Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk odbyło się w dniu 16 lipca 2008 r.

Analiza porealizacyjna

19.01.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów hałasu oraz oceny skuteczności i funkcjonalności  zastosowanych rozwiązań umożliwiających migrację zwierząt
25.02.2010r. udzielono zamówienia Wykonawca: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Ekkom Sp. z o.o.

Opinia techniczna

12.07.2010r.,26.07.2010r. i 09.08.2010r. ogłoszono przetargi nieograniczone na opracowanie opinii technicznej dotyczącej określenia przyczyn zniszczeń nawierzchni przebudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk km 443+895 do 450+594 i określenie technologii naprawy występujących uszkodzeń
20.07.2010r., 03.08.2010r. i 19.08.2010r. unieważniono postępowania (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat białobrzeski (Miasto i Gmina Białobrzegi, Gmina Stara Błotnica), powiat radomski (Miasto Radom, Gmina Jedlińsk)

Długość: 15,7 km

 

Opis inwestycji

Przebieg

Wybudowany odcinek drogi ekspresowej nr S7 przebiega przez miejscowości: Białobrzegi, Kamień, Siekluki, Gózd, Żdzary i Kępiny. Odcinek drogi S7 między Białobrzegami a Jedlińskiem rozpoczyna się na końcu dwujezdniowej obwodnicy m. Białobrzegi, a kończy na początku dwujezdniowego odcinka drogi prowadzącego z Jedlińska do Radomia. W rejonie wsi Mokrosęk w km 456+300 przewidywana jest w dalszej przyszłości budowa węzła „Mokrosęk", w którym będzie rozpoczynać się ekspresowa obwodnica Radomia. W związku z tym przyjęto, że odcinek Mokrosęk - Jedlińsk jest dwujezdniową drogą główną ruchu przyspieszonego ze skrzyżowaniem „Kępiny", na którym założono sygnalizację świetlną.

 

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi: - droga ekspresowa (S) na odcinku Białobrzegi-Mokrosęk
 • droga główna ruchu przyspieszonego (GP) na odc. Mokrosęk-Jedlińsk
 • liczba pasów ruchu: 2 x 2 pasy (dwie jezdnie główne o dwóch pasach ruchu każda)
 • prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
 • szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
 • szerokości pasów ruchu na jezdni głównej: 2 x 3,50 m
 • szerokości opasek wewnętrznych: 2 x 0,50 m
 • szerokości pasów awaryjnych: 2,50 m
 • szerokość gruntowego pasa dzielącego: zmienna od 3,00 m do 13,00 m
 • szerokość pobocza: 0,75 m (przy braku barier ochronnych) lub 1,25 m (z barierami)
 • skrajnia pionowa: 4,70 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR 6

Obiekty inżynierskie

 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Suchej
 • kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w Góździe
 • przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową w Suchej
 • przepust drogowy pod drogą ekspresową w Kamieniu/Suchej
 • wiadukt nad drogą ekspresową w węźle „Kamień"
 • wiadukt nad drogą ekspresową w przejeździe „Kamień"
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Kamieniu
 • przepust drogowy pod drogą ekspresową w Pągowcu/Sieklukach
 • wiadukt nad drogą ekspresową w przejeździe "Siekluki"
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Sieklukach
 • mosty ekologiczne nad rowem melioracyjnym P-1 w Góździe
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Góździe
 • wiadukt nad drogą ekspresową w węźle „Gózd"
 • mosty ekologiczne nad rzeką Tymianką w Góździe
 • kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w Góździe
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Góździe
 • kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w Zdżarach
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Żdżarach
 • wiadukt nad drogą ekspresową w przejeździe "Żdżary"
 • mosty ekologiczne nad rowem melioracyjnym R-1 w Mokrosęku
 • przepust pod drogą ekspresową w Jedlance