viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Płońsk - Czosnów

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów

Siedlin - Załuski

Długość – 12,9 km

Obecny etap – w realizacji

30.09.2020 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

 

Wykonawca – Konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. i Aldesa Construcciones S.A., wartość kontraktu 692 491 669,11 zł brutto

 

Opis inwestycji

Rozbudowa DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów została podzielona na 3 odcinki realizacyjne. Początek I odcinka realizacyjnego rozbudowywanej drogi znajduje się w km ~ 300+000 od połączenia z ekspresową obwodnicą Płońską, za istniejącym węzłem „Siedlin” na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10 i kończy się w km ~ 312+871 przed projektowanym węzłem Załuski. Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o ograniczonej dostępności. Docelowo droga ekspresowa S7 będzie miała po 3 pasy ruchu w każdym kierunku. Wiąże się to z poszerzeniem istniejącej drogi, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsca obsługi podróżnych, obwodu drogowego oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, tunelu dla pieszych, przejść dla zwierząt).

 

Parametry techniczne drogi:

 • Klasa drogi – S
 • Prędkość projektowa – 120 km/h
 • Nośność – 11,5 t/oś
 • Kategoria ruchu – KR7
 • Całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • Ilość jezdni – 2
 • Szerokość pasów ruchu: 3 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny

 

Węzły drogowe:

 • Poczernin
 • Przyborowice

 

Miejsca Obsługi Podróżnych:

 • MOP Poczernin kat. II km ~ 304+050

 

Obwód Drogowy

 • Poczernin km ~ 303+850

 

Obiekty inżynierskie

Budowa mostów w ciągu przyszłej S7, wiaduktów w ciągu i nad drogą ekspresową, tunelu dla pieszych, przepustów i przejść dla zwierząt.

 

Ochrona środowiska. Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

•Ekrany akustyczne

•Urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika

•Przejścia dla małych, średnich i dużych zwierząt oraz przepusty dla płazów

 

Strona internetowa kontraktu

S7 Płońsk - Czosnów www.s7plonsk-czosnow.pl