viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S2 Puławska - Lotnisko - Marynarska

Budowa drogi ekspresowej S2 (POW) na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Puławska" wraz z budową drogi ekspresowej S79 (N-S) na odcinku od węzła „Lotnisko" do węzła „Marynarska"

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 

Długość odcinka: 9,62

 

Przebieg odcinka:

Budowany odcinek drogi ekspresowej S2 zaczyna się w węźle „Warszawa południe (Lotnisko)" położonym w rejonie Warszawy - Krasnowoli i Dawid, a kończy się za węzłem „Puławska", tzn. za skrzyżowaniem z ul. Puławską (istniejącą drogą krajową nr 79 Warszawa - Sandomierz - Kraków) w rejonie Warszawy-Grabówka.

 Budowany odcinek drogi ekspresowej S79, przebiega wzdłuż linii kolei radomskiej i zaczyna się w węźle „Warszawa południe (Lotnisko)", a kończy się w węźle „Marynarska", zlokalizowanym na przecięciu S79 z drogą krajową nr 7 Gdańsk - Kraków (czyli z ulicami Sasanki i Marynarską) w Warszawie - Zbarżu. Na odcinku drogi S79 objętym przedsięwzięciem zaprojektowano pośredni węzeł drogowy „MPL Okęcie", położony między węzłami „Warszawa Południe (Lotnisko)" i „Marynarska.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Włochy, Ursynów), powiat pruszkowski (gmina Raszyn)

 

Wykonawca:

konsorcjum: PORR (POLSKA) S.A./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

1.123 mln zł PLN

 

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany z POIiŚ

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

Ruch drogowy na drogach S2 i S79 oraz w węzłach jest  całkowicie bezkolizyjny.

Dostęp do dróg ekspresowych jest możliwy tylko w węzłach.

 •  węzeł „Warszawa Południe"
 • węzeł „Puławska"
 • węzeł „Marynarska"
 • węzeł „MPL Okęcie"

 

Parametry techniczne:

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 80 km/ h
 • Liczba jezdni :2
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego: 4m
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2 x 2,5 m
 • Szerokość dróg lokalnych: 6m
 • Szerokość dróg dojazdowych: 3,5 m
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • Skrajnia pionowa: 4,70 m
 • Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: od 100m do 115 m dla trasy S2 (POW) oraz od 80m do 150m dla trasy S79 (N-S) (za wyjątkiem obszarów węzłów)

 

Obiekty inżynierskie:

 • 5 mostów
 • 5 tuneli drogowych / kolejowych
 • 2 wiadukty w ciągu drogi głównej
 • 11 wiaduktów w ciągu łącznic
 • 9 wiaduktów nad lub pod drogą / koleją
 • 1 kładka dla pieszych
 • 1 podziemne przejście dla pieszych

 

Urządzenia ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne
 • obustronne pasy izolacyjne z drzew i krzewów, chroniące otoczenie przez drogowymi zanieczyszczeniami powietrza, roślin i gleb
 • rowy trawiaste, zbiorniki i separatory, oczyszczające wody spływające z drogi przed odprowadzeniem do odbiorników zewnętrznych
 • bezkolizyjne przejście dla zwierząt, umożliwiające swobodny ruch dzikich zwierząt w poprzek drogi
 • obustronne wygrodzenie drogi, zapobiegające próbom przekroczenia drogi przez zwierzęta i ludzi