viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A2 w. Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego

Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła Lubelska do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego

Inwestycja został podzielona na następujące odcinki:

 

1. Odcinek węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Maz.

- zadanie A

- zadanie B

 

1. Odc. Lubelska – obwodnica Mińska Mazowieckiego

Zadanie A

Oddział: Warszawa
Długość: 5,6 km
Obecny etap – w realizacji
Wartość Projektu: 200 207 091,62 zł (brutto)

1. Etap zrealizowany
Etap I
 

20.12.2011

Uzyskano Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2011 r. znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki.

02.02.2012

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW stała się ostateczna.

04.04.2014

Podpisano Umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy  Mińska Mazowieckiego” obejmującą swoim zakresem wykonanie Koncepcji Programowej i Projektu Budowlanego z materiałami do ZRiD.

08.10.2015

Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie projektuj/optymalizuj i buduj pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”, Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

29.05.2017

Uzyskano dodatkową decyzję WOOS-II.4200.5.2017.MW.9 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki Etap I na odcinku  od km 489+323 do km 489+403 wraz z odcinkami przejściowymi wynikającymi z konieczności połączenia drogi z sąsiednimi odcinkami oraz z budowie/przebudowie infrastruktury towarzyszącej”.

07.07.2017

Decyzję WOOS-II.4200.5.2017.MW.9 stała się ostateczna

25.07.2017 
Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego z Wykonawcą – Polaqua Sp. z o.o.
Inwestycja: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na Zadania A i B.
28.07.2017 
GDDKiA uzyskała decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej 295/II/2017 dla „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+325,68 do km 491+267,40 - etap I” 

21.09.2017 
Uzyskanie dla decyzji ZRID nr 295/II/2017 z dnia 28.07.2017 r. klauzuli ostateczności.
27.10.2017

Uzyskaniepostanowienia znak RDOŚ WOOŚ-II.4200.9.2017.MW.2 przedłużającej ważność decyzji Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2011 r. znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW do 02.02.2022 r.

07.12.2017 
Odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, mające na celu ocenę przygotowanych przez Wykonawcę Projektów Budowlanych do dalszego procedowania i złożenia wniosków o decyzje ZRID. 
Projekty Budowlane przygotowane przez Wykonawcę otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu Weryfikatorów Konsultanta do dalszego procedowania.
22.12.2017 
Wykonawca Kontraktu, firma POLAQUA Sp. z o.o. złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zadania A – etap I.
07.09.2018
Została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 34/II/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od węzła "Lubelska" (bez węzła) w km 489+325,68 do km 491+267,40 - etap I". 

 

Etap II

20.12.2011

Uzyskano Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2011 r. znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki.

02.02.2012

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW stała się ostateczna.

04.04.2014

Podpisano Umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy  Mińska Mazowieckiego” obejmującą swoim zakresem wykonanie Koncepcji Programowej i Projektu Budowlanego z materiałami do ZRiD.

08.10.2015

Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie projektuj/optymalizuj i buduj pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”, Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

11.07.2017 
GDDKiA uzyskała decyzję 275/II/2017 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”.

25.07.2017 
Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego. Inwestycja: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na Zadania A i B.

27.11.2017

Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.2.6621.60.2017.MZ.5, NK:187956/17. uchylająca w części zapisy str. 10 wiersz 5-9 decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 275/II/2017 z dnia 11.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem „Konik”) - etap II”, utrzymującą w pozostałej części przedmiotową decyzję Wojewody w mocy.
07.12.2017 
W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, mające na celu ocenę przygotowanych przez Wykonawcę Projektów Budowlanych do dalszego procedowania i złożenia wniosków o decyzje ZRID. Po omówieniu wprowadzonych uwag z poprzedniego posiedzenia ZOPI, Projekty Budowlane przygotowane przez Wykonawcę otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu Weryfikatorów Konsultanta do dalszego procedowania.
22.12.2017 
Dnia 22.12.2017 Wykonawca Kontraktu, firma POL-AQUA Sp. z o.o. złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zadania A - etap II.
07.09.2018
Została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 36/II/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:  "Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od km 491+267,40 do km 494+905,40 (z węzłem "Konik") - etap II". 
 

2. Etap w realizacji:
25.07.2017 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około
5,6 km.
Wykonawca – Polaqua Sp. z o.o., wartość kontraktu - 200 207 091,62 zł (brutto).

Więcej na stronie internetowej inwestycji: a2-lubelskaminsk.pl

 

II. Opis inwestycji:

Przebieg drogi:
Autostrada A2 na odcinku objętym opracowaniem przebiega poza terenem zabudowy. Teren objęty inwestycją to głównie tereny leśne, grunty oraz łąki i pastwiska. W rejonie przecięcia z projektowaną autostradą A2 jest zlokalizowana istniejąca droga powiatowa nr 2701W. Droga posiada nawierzchnię gruntową.

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego i mińskiego, gmin Wiązowna i Halinów.

 

 

Podstawowe parametry drogi:

Klasa techniczna drogi                                              A

Prędkość projektowa                                                 Vp=120 km/h

Szerokość jezdni                                                       7,5 - 11,25m
docelowo                                                                   11,25m

Szerokość pasa ruchu                                               3,75m

Szerokość pasa awaryjnego                                      3,00m

Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami           5,00 – 12,5m

                                   docelowo                                5,00m

Szerokość poboczy gruntowych                                1,25 m - wysokość skarpy do 2,00 m,

1,50 m z uwzględnieniem urządzeń BRD,

2,50 m z uwzględnieniem urządzeń BRD, ekranów i oświetlenia,

Nośność                                                                     115 kN/oś

 

Zakres inwestycji
Budowa autostrady o długości ok. 5,6 km z węzłami drogowymi, budową dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budową wiaduktów, budową przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmowała będzie przebudowy lub budowy urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

 

Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą Autostrady A2 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych tj. przepusty. Na wybór obiektów mostowych miały wpływ następujące elementy: tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg autostrady po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły

Węzeł Konik na przecięciu Autostrady A2 z drogą krajową DK2.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 3,05km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycję podzielono na 2 etapy, które będą realizowane w tym samym czasie.
Etap I obejmuje budowę autostrady na odcinku Węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od Węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 1,9 km.
Etap II obejmuje budowę autostrady na odcinku Węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego (z węzłem Konik) o długości ok. 3,7 km.

 

1. Odc. Lubelska – obwodnica Mińska Mazowieckiego

Zadanie B

Oddział: Warszawa
Długość: 9 km
Obecny etap – w realizacji
Wartość Projektu: 302 316 480,18 zł (brutto)

1. Etap zrealizowany
20.12.2011

Uzyskano Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2011 r. znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki.

02.02.2012

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW stała się ostateczna.

04.04.2014

Podpisano Umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy  Mińska Mazowieckiego” obejmującą swoim zakresem wykonanie Koncepcji Programowej i Projektu Budowlanego z materiałami do ZRiD.

08.10.2015

Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie projektuj/optymalizuj i buduj pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”, Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

17.07.2017

Uzyskano dodatkową decyzję WOOŚ-II.4200.6.2017.MW.9 na „Przebudowę Autostrady A2 Obwodnica Mińska Mazowieckiego na odcinku ok 95 m wraz z odcinkiem przejściowym wynikającym z konieczności połączenia drogi istniejącej z projektowaną autostradą A2 Warszawa – Kukuryki oraz przebudową infrastruktury towarzyszącej”

25.07.2017 
Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego z Wykonawcą – firmą Polaqua Sp. z o.o.
Inwestycja: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na Zadania A i B.

16.08.2017

Decyzję WOOŚ-II.4200.6.2017.MW.9 stała się ostateczna.

20.09.2017

Uzyskanie decyzji ZRID nr 355/II/2017. "„Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska”- początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego - Etap III w zakresie rozbudowy lokalnego  układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją Obwodu Utrzymania autostrady w km około 495+500 A2”

27.10.2017

Uzyskanie postanowienia znak RDOŚ WOOŚ-II.4200.9.2017.MW.2 przedłużającej ważność decyzji Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2011 r. znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW do 02.02.2022 r.
09.11.2017

Uzyskanie dla decyzji ZRID nr 355/II/2017 z dnia 20.09.2017 r. klauzuli ostateczności.
07.12.2017

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, mające na celu ocenę przygotowanych przez Wykonawcę Projektów Budowlanych do dalszego procedowania i złożenia wniosków o decyzje ZRID. Po omówieniu wprowadzonych uwag z poprzedniego posiedzenia ZOPI, Projekty Budowlane przygotowane przez Wykonawcę otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu Weryfikatorów Konsultanta do dalszego procedowania.
22.12.2017

Wykonawca Kontraktu, firma POL-AQUA Sp. z o.o. złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla „Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska”- początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego - Etap III w zakresie rozbudowy lokalnego  układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją Obwodu Utrzymania autostrady w km około 495+500 A2”.

22.12.2017

Wykonawca Kontraktu, firma POL-AQUA Sp. z o.o. złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla ,,Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego – etap III od węzła „Konik” (bez węzła) w km 494+905,40 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,76”.
27.07.2018

Została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 25/II/2018 zmieniająca decyzję nr 355/II/2017 z dnia 20.09.2017 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska”- początek Obwodnicy Mińska Mazowieckiego - Etap III w zakresie rozbudowy lokalnego  układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją Obwodu Utrzymania autostrady w km około 495+500 A2”.
02.08.2018

Została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja nr 29/II/2018 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:

"Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła Konik (bez węzła) w km 494+905,4 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,67"

 

2. Etap w realizacji:
25.07.2017 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla odcinka od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km. Wykonawca – Polaqua Sp. z o.o., wartość kontraktu - 302 316 480,18 zł (brutto).

Więcej na stronie internetowej inwestycji: a2-lubelskaminsk.pl

 

II. Opis inwestycji:

Przebieg drogi:
Autostrada A2 na przedmiotowym odcinku przebiega poza terenem zabudowy. Teren objęty inwestycją to głównie tereny leśne, grunty oraz łąki i pastwiska.

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego, gmin Halinów i Dębe Wielkie.

 

Podstawowe parametry drogi:

Klasa techniczna drogi                                              A

Prędkość projektowa                                                 Vp=120 km/h

Szerokość jezdni                             7,5m
docelowo                                         11,25m

Szerokość pasa ruchu                                  3,75m

Szerokość pasa awaryjnego                                      3,00m

Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami           12,50 m (11,50 m + 2 x 0,50m)

                        docelowo                                            5,00 m (4,00 m + 2 x 0,50m)

Szerokość poboczy gruntowych                                1,25 m - wysokość skarpy do 2,00 m,

1,50 m z uwzględnieniem urządzeń BRD,

2,50 m z uwzględnieniem urządzeń BRD, ekranów i oświetlenia,

Nośność                                                                     115 kN/oś

 

Zakres inwestycji
Budowa autostrady o długości ok. 9 km z Obwodem Utrzymania Autostrady (OUA), dwoma Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP), budową dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budową wiaduktów, budową przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmowała będzie przebudowy lub budowy urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

 

Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi krajowej DK2 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych tj. przepusty. Na wybór obiektów mostowych miały wpływ następujące elementy: tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg autostrady po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

MOP

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) położone są na terenie województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego, gminy Dębe Wielkie.
MOP po stronie północnej docelowo planowany jest jako rodzaju III, MOP po stronie południowej – rodzaju II. W ramach projektowanej inwestycji MOP zostaną wykonane jako

rodzaju I, w układzie zapewniającym w przyszłości możliwość rozbudowy do formy docelowej.

Obszar przeznaczony pod budowę MOP, w stanie istniejącym stanowią tereny zalesione i pola.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 5,9 km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji
Zadanie B (Etap III) obejmuje budowę autostrady na odcinku od Węzła Konik (bez Węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego od długości ok. 9 km.