viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

A2 granica woj. łódzkiego – w. Konotopa

Autostrada A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Warszawy (Konotopa) km 411+465.80 ÷ km 456+239.67

Autostrada A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do Warszawy (węzeł Konotopa) stanowi część większego zadania inwestycyjnego obejmującego realizację A2 na odcinku Stryków - Konotopa w systemie Projektuj i Buduj. Zadanie to składa się z pięciu odcinków (A / B / C / D / E).

 

W granicach województwa mazowieckiego zlokalizowane są trzy odcinki (C / D / E)

 

Zarządzanie kontraktem na projekt i budowę autostrady A2 od Strykowa do Konotopy, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót: konsorcjum firm: DHV Polska / Arcadis Sp. z o.o. / Egis Poland Sp. z o.o.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

powiat żyrardowski (gmina Wiskitki), powiat grodziski (gmina Baranów, gmina Jaktorów, miasto Grodzisk Mazowiecki, miasto Milanówek), powiat pruszkowski (miasto i gmina Brwinów, miasto Pruszków, miasto Piastów), powiat Warszawski - Zachodni (miasto i gmina Ożarów Mazowiecki)

 

Odcinek C

 

Kategoria inwestycji: w realizacji

 

Długość odcinka: 20,03 km

 

Przebieg odcinka

 

Odcinek C ma swój początek w km 411+465.80 (granica woj. łódzkiego mazowieckiego), koniec opracowania znajduje się w km 431+500

 

Wykonawca: konsorcjum firm: BÖGL a KRÝSL POLSKA Sp. z o.o. / BÖGL a KRÝSL

 

Wartość kontraktu wykonawcy: 756,05 mln zł

 

Źródła finansowania: KFD

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe: Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie w węzłach drogowych:

 • Wiskitki

Parametry techniczne:

 

Przekrój dwujezdniowy

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

W ramach inwestycji wykonano:

 • budowa nowej autostrady o dł. 20 km
 • budowa węzła autostradowego „Żyrardów" (wcześniejsza nazwa „Wiskitki") (km 419+500) - węzeł typu „trąbka"
 • budowa 2 miejsc obsługi Podróżnych (MOP): „Baranów" (427+100) i „Baranów" (427+350) bez obiektów kubaturowych
 • budowa stacji poboru opłat (SPO) „Żyrardów" (wcześniejsza nazwa „Wiskitki") (km 419+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenie akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Odcinek D

 

Kategoria inwestycji:  zrealizowana

 

Długość odcinka: 17,6 km

 

Przebieg odcinka

 

Odcinek D ma swój początek w km 431+500, koniec opracowania znajduje się w km 449+100

 

Wykonawca: konsorcjum firm: Strabag Sp z o.o. / MOTA+ENGIL Polska SA / Mota - Engel Engenharia e Construcao SA

 

Wartość kontraktu wykonawcy: 647,8 mln zł

 

Źródła finansowania: KFD, EBI

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

ograniczony dostęp, dostępność tylko poprzez węzły:

 • Grodzisk Maz.,

Parametry techniczne:

 

Przekrój dwujezdniowy

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

W ramach inwestycji wykonano:

 • budowa nowej autostrady o dł. 17,6 km
 • budowa węzła autostradowego „Grodzisk Mazowiecki" (wcześniejsza nazwa „Tłuste") (km 438+500) - węzeł typu „trąbka"
 • budowa 2 miejsc obsługi pasażerów kategorii I(MOP I): „Brwinów" (km 443+230) i „Brwinów" (km 443+350)
 • budowa placu poboru opłat (PPO) „Pruszków" (km 446+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • budowa stacji poboru opłat (SPO) „Grodzisk Mazowiecki" (wcześniejsza nazwa „Tłuste") (km 438+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji technicznej
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Odcinek E

 

Kategoria inwestycji: zrealizowana

 

Długość odcinka: 7,14 km

 

Przebieg odcinka

 

Odcinek E ma swój początek w km 449+100, koniec opracowania znajduje się na węźle „Konotopa" (włączając węzeł) w km 456+239,67 - w miejscu gdzie autostrada A-2 rozdziela się na Południową Obwodnicę Warszawy i Trasę Armii Krajowej S-8

 

Wykonawca: konsorcjum firm: BUDIMEX-DROMEX SA - Lider / FERROVIAL AGROMAN SA - Partner

 

Wartość kontraktu wykonawcy: 428,18 mln zł

 

Źródła finansowania: KFD, EBI

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

Dostęp do trasy ograniczony i możliwy jedynie w węzłach drogowych:

 • „Pruszków”
 • „Konotopa”

Parametry techniczne:

 

Odcinek od km 449+100 do węzła „Pruszków" - ok 5 km

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (2 x 3,75) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 11,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m
 • Szerokość korony drogi - 34,50 m (Etap I i II)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

Odcinek od węzła „Pruszków" do km 454+250

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (3 x 3,50) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 12,00 m (ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka)
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
 • Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

Odcinek od km 454+250 do km 456+239,67

Przekrój dwujezdniowy:

 • Klasa techniczna - A
 • Prędkość projektowa Vp - 120 km/h
 • Ilość pasów ruchu - 2 x (4 x 3,50) m
 • Pas rozdziału wraz z opaskami - 5,00 m
 • Szerokość opaski - 2 x 0,50 m
 • Pas awaryjny - 2 x 3,00 m
 • Szerokość pobocza gruntowego - 2 x 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba
 • lokalizacji urządzeń brd oraz ochrony środowiska
 • Szerokość korony drogi - 41,50 m (lub większa j.w.)
 • Skrajnia pionowa - 4,70 m
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Obciążenie - 115 kN/oś

 

W ramach inwestycji wykonano:

 • budowa nowej autostrady o dł. 7 km
 • budowa dwóch węzłów autostradowych „Pruszków" (km 450+750) i „Konotopa" (km 455+500)
 • budowa obwodu utrzymania autostrady (OUA) „Pruszków" (km 450+850)
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne i antywibracyjne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń sieci infrastruktury pod- i nadziemnej (m in. urządzenia teletechniczne, energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego