viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

DK46 Obwodnica Niemodlina

Obwodnica Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46

 

oddział: Opole

długość – 11,5 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu – 299 mln zł

 

I. Realizacja

1. Etap zrealizowany:

luty 2010 - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe – ETAP II na budowę obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46.

30 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

20 maja 2010 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Wniosek do RDOŚ

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

08 września 2010 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu IV, wydaną przez RDOŚ w Opolu.

Decyzja RDOŚ

Postanowienie RDOŚ wydłużające datę ważności DoŚU

08 listopada 2017 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

17 lipca 2019 r. - uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

 

2. Etap w realizacji:

17.05.2018 r. - podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzanie Kontraktem z firmą INWEST – COMPLEX Sp. z o.o. z Gliwic.

24.05.2018 r. - podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację przedmiotowej inwestycji z konsorcjum firm: Mota Engil Central Europe S.A. (Lider) / Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. (Partner).

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

http://obwodnicaniemodlina.pl/

II. Opis inwestycji

 

1.      Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa Opolskiego, powiat Opole (gmina Niemodlin i Dąbrowa)

 

GDDKiA

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

2.      Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  - GP
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • prędkość miarodajna – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - brak
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego - dla przekroju 2+1: 2.10 m, dla przekroju 2x2: 4.00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego– dla przekroju 2+1: 1.5 m, dla przekroju 2x2: min. 0.75 m
 • kategoria ruchu – KR6
 • obciążenie -115 kN/oś

 

3.      Zakres inwestycji:

Budowa obwodnicy o długości ok. 11,5 km z węzłami drogowymi, przebudowa dróg bocznych (wojewódzkich nr 385, 405 i 435, powiatowych i gminnych), budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

 

4.      Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant I – (północny) początkowy odcinek obwodnicy przebiega po zachodniej stronie drogi krajowej nr 46 omijając zabudowę wsi Brzęczkowice. Od skrzyżowania z drogą powiatową Szydłowiec – Niemodlin trasa obwodnicy oddala się od centrum Niemodlina na północ w kierunku w. Gościejowice. Na końcu omija zabudowę wsi Sosnówka od północy.

Długość trasy według wariantu I – 9,99 km.

Wariant II – (północny) – na początkowym odcinku pokrywa się z trasą wariantu I. Od skrzyżowania z droga powiatową Szydłowiec – Niemodlin trasa obwodnicy zbliżona est do przebiegu miejscowego planu zagospodarowania m. Niemodlina. Os skrzyżowania z istniejącą droga powiatową Gracze – Niemodlin odbojnica odgina się nieco na północ omijając zabudowę wsi Sosnówka od strony północnej.

Długość trasy wariantu II wynosi 9,8 km.

Wariant III – (południowy) – trasa oddalona jest od centrum Niemodlina najdalej o ok. 1,0 km. Prawie na całej długości trasa przebiega przez tereny upraw rolnych. Na niewielkich odcinkach obwodnica przechodzi przez tereny podmokłe (w rejonie Brzęczkowic i zabudowy wsi Wydrowice) oraz w rejonie pojedynczej zabudowy wsi Wydrowice i Michałówek. Trasa projektowanej obwodnicy przecina drogę powiatową Niemodlin – Lipno oraz drogę wojewódzką nr 405 Niemodlin Korfantów. W rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką od Korfantowa trasa przechodzi w pobliżu zabudowy i przez przewężenie stawów. Dalej traza krzyżuje się z drogą powiatową Niemodlin – Sady oraz linią kolejową Gracze – Opole następnie przecina drogę powiatową Niemodlin – Gościejowice – Michałówek – Skarbiszowice.

Długość trasy wariantu III wynosi 9,7 km.

Wariant IV – (południowy) – na początkowym odcinku pokrywa się z przebiegiem wg wariantu III. Dalej przebiega w odległości około 3,0 km od centrum Niemodlina, obchodząc zabudowę wsi Brzęczkowice, Wydrowice i Sady. Następnie przecina drogę Niemodlin – Lipno oraz istniejącą drogę wojewódzką 405 Niemodlin – Korfantów, krzyżuje się z linią kolejową Gracze – Opole a dalej z drogą powiatową Gracze – Niemodlin – Skarbiszowice.

Długość trasy wariantu IV wynosi 11,5 km.

Wariant IV wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

5.      Obiekty inżynierskie:

Obiekty inżynierskie – 11 szt. + inne mniejsze obiekty inżynierskie – 7 szt.

Najważniejsze obiekty inżynierskie:

·         MD-7 (nad rz. Ścinawa + stawy) – długość całkowita - 368 m

·         WGP-8 (wiadukt nad linią PKP i drogą powiatową)– długość całkowita - 76,1 m

 

6.      Węzły:

 

·      węzeł „NIEMODLIN” – na skrzyżowaniu realizowanej obwodnicy z droga wojewódzką nr 405

·      węzeł „SOSNÓWKA” z łącznikiem – dla skomunikowania realizowanej obwodnicy ze starodrożem drogi krajowej nr 46

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych , przejść dla zwierząt średnich i małych (przejścia dla zwierząt zintegrowane).

 

Opis:

 

Lokalizacja inwestycji

 • województwo: opolskie
 • powiaty: opolski
 • gminy: Niemodlin
 • długość: 11,493 km
 • numer drogi: 46

 

Konsultant:

W dniu 17.05.2018 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzanie Kontraktem z firmą INWEST – COMPLEX Sp. z o.o. z Gliwic.

 

Wykonawca:

W dniu 24.05.2018 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację przedmiotowej inwestycji z konsorcjum firm: Mota Engil Central Europe S.A. (Lider) / Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. (Partner).

 

 

Planowane parametry techniczne:

Zakres rzeczowy inwestycji

 • budowa pełnego zakresu obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości około 11,493 km;
 • obiekty inżynierskie – 9 szt.,
 • węzły – 2 szt. (węzeł „NIEMODLIN”, węzeł „SOSNÓWKA”)
 • inne mniejsze obiekty inżynierskie – 7 szt.

  Parametry techniczne odcinka:

 • klasa techniczna drogi – GP,
 • prędkość projektowa – 80 km/h,
 • prędkość miarodajna – 100 km/h,
 • przekrój poprzeczny:

2+1 na odcinku w km 0+000-4+830

2x2 na odcinku w km 4+830-11+493

 • szerokość pasa ruchu – 3.5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego - brak,
 • szerokość poboczy gruntowych – dla przekroju 2+1: 1.5 m, dla przekroju 2x2: min. 0.75 m
 • szerokość pasa dzielącego – dla przekroju 2+1: 2.10 m, dla przekroju 2x2: 4.00 m,
 • kategoria ruchu – KR6,
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.