viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S61 Suwałki – Budzisko

28-02-2020

oddział: Białystok

długość – 24,157 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 746 600 tys. PLN

 

Etap zrealizowany:

2014-05-14 Data opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 

2014-04-02 Data posiedzenia KOPI, data przyjęcia STEŚ przez KOPI 

2014-04-14 Data opracowania Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko

2014-04-07 Data złożenia wniosku o wydanie DŚU 

2015-04-17 Data wydania decyzji DŚU

2015-05-18 Data ogłoszenia przetargu na Opracowanie Koncepcji Programowej 

2015-10-15 Data zawarcia umowy z Trakt Sp. z o.o. Sp. komandytowa na wykonanie Koncepcji Programowej 

2015-11-23 Data ostateczności decyzji DŚU

2016-04-20 Data opublikowania ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” 

2017-03-28 Data ogłoszenia przetargu na nadzór

 

Etap w realizacji:

 

* 2016-05-30 – data podpisania Umowy o dofinansowanie (UOD) CEF/004/2014 

* 2017-06-06 - podpisano umowę na realizację zadania w trybie „projektuj i buduj” pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek”. Wykonawca Konsorcjum: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z siedzibą w Parmie (Włochy), Via A.M. Adorni, 1, 43121 Parma (lider konsorcjum) Pizzarotti SA z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Via Maggio 1, 6900 Lugano (partner konsorcjum) Wartość kontraktu: 605 580 962,90 zł 

* 2018-01-23 podpisano umowę na nadzór: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek””. Konsultant Konsorcjum: TPF Sp. z o.o., ul. Annopol 22; 03-236 Warszawa, NIP: 526-10-05-507 TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L., c/Ramon de Aguinaga 8 28028 Madryt, Hiszpania Wartość kontraktu: 10 694 128,13 zł 

* 2018-04-06 Wykonawca złożył do Wojewody Podlaskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID

* 2019-05-20 Wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

* 2019-06-17 GDDKiA podejmuje decyzję o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą tej inwestycji. Firma Impresa Pizzarotti mimo wezwań ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych.

* 2019-08-06 Nowy przetarg - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dz.U. UE. 

* 2019-10-21 Otwarcie ofert 

* 2020-01-08 Podpisanie umowy z nowym wykonawcą - firma Budimex SA. Wartośc kontraktu:1,037 mld. zł.  

 

Strona internetowa inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku koniec obwodnicy Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek:  http://s61-suwalkibudzisko.pl/

 

Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie Suwalskim, na terenach gmin Suwałki i Szypliszki. Inwestycja kończy się na terenie dawnego przejścia granicznego z Litwą w m. Budzisko.

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

* klasa drogi S 2/2

* prędkość projektowa - 100 km/h

* prędkość miarodajna – 110 km/h 

* szerokość pasa ruchu - 3,50 m 

* szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m 

* podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00-17,4 m

* podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m. 

* obciążenie -115 kN/oś

 

3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej (KR7) na odcinku ok. 24,16 km wraz z Miejscami Obsługi Pojazdów, Miejscami Kontroli Pojazdów, stykiem z obwodnicą Suwałk (węzeł Suwałki Północ) oraz węzłem w Szypliszkach. Wykonane zostaną 34 obiekty inżynierskie, w tym przejścia dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała budowę dróg innych niż droga ekspresowa (obsługujące tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe) oraz przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej i wodociągowej. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej i innych dróg publicznych.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant I

Trasa od węzła Suwałki Północ biegnie po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8. Droga przebiega przez tereny leśne, w niedalekiej odległości od zabudowy zagrodowo-siedliskowej miejscowości Osinki, Żubryn, Lipowo, Olszanka, Słobódka, Dębniak, Mikołajówka, Sadzawki i Budzisko. Trasa omija po prawej stronie w odległości około 200 m istniejący cmentarz. Planowana trasa przecina m. in. drogę powiatową nr 1154B, 1139B. W miejscowości Słobódka trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką 651 i rozdziela teren tej miejscowości na dwie części. Dla połączenia drogi wojewódzkiej z drogą ekspresową zaprojektowano węzeł drogowy „Szypliszki”. Na końcowym odcinku wariantu I projektowana trasa przebiega po śladzie drogi krajowej nr 8 przechodzącej przez terminal byłego przejścia granicznego. Droga ma długość 24,58 km.

 

Wariant II

Projektowana droga ekspresowa S-61 biegnie po wschodniej stronie DK8, przecinając rzekę Kamionkę. Na dalszym odcinku trasa przechodzi przez m. Jasionowo Nowe, Kolonia Jasionowo i w bliskiej odległości miejscowości Żubryn. Biegnąc dalej po wschodniej stronie drogi krajowej nr 8 skręca w lewo na zachód, przecina drogę krajową nr 8, następnie drogę powiatową nr 1139B przechodząc nad tymi drogami. Trasa przebiega po ogródkach działkowych przynależących do miejscowości Czerwonka. Następnie droga przebiega w niedalekiej odległości od miejscowości Lipina i Lipniak. Na skraju miejscowości Szypliszki trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 651 (zaprojektowano dwupoziomowy węzeł drogowy). Dalej trasa przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Jeziorki, Andrzejewo, Sadzawki i Budzisko. Na końcu wariant II wykorzystuje korytarz drogi krajowej nr 8 i przebiega przez były terminal odpraw paszportowych w miejscowości Budzisko, podobnie jak w wariancie I. Droga ma długość 23,96 km.

 

Wariant III

Wariant ten zaprojektowano z wykorzystaniem (w miejscach gdzie jest to możliwe) pasa drogowego istniejącej drogi krajowej nr 8. Na początku trasy na przecięciu z przebudowywaną DK 8, zaprojektowano estakadę. Następnie projektowana droga na odcinku ok. 2,5 km przebiega przez tereny leśne. Dla celów ochrony siedlisk przyrodniczych zaprojektowano kolejną estakadę. Dalej trasa projektowanej drogi ekspresowej S-61 biegnie wzdłuż DK 8, przebiegając kolejno wzdłuż miejscowości Studzieniczne, Jasionowo Nowe, Kolonia Jasionowo i Żubryn. Jednocześnie istniejąca droga krajowa została przełożona równolegle w kierunku zachodnim o około 50 m w celu utrzymania ciągłości jej przebiegu. Trasa omija przedsiębiorstwo rolne „Czerwonka” odchodząc na wschód po czym zbliża się z powrotem do istniejącej drogi krajowej nr 8, jednak ze w względu na zbyt dużą krętość tego odcinka, pozostawiono ten odcinek drogi krajowej do obsługi ruchu lokalnego. Trasa odbiega na wschód mijając po drodze zabudowania wsi Olszanka, Sitkowizna i Dębniak. W miejscowości Słobódka trasa krzyżuje się z drogą wojewódzką 651 i rozdziela teren tej miejscowości na dwie części (zaprojektowano węzeł drogowy „Szypliszki”). Koniec trasy jest podobny do wariantu I i II. Droga ma długość 24,12 km.

Realizowany jest Wariant I.

 

5. Obiekty inżynierskie: 34 szt., w tym: 1 most (w tym przejście dla zwierząt zintegrowane z drogą oraz rzeką), 24 wiadukty drogowe (w tym 5 przejść dla zwierząt zintegrowanych z drogą), 9 przejść dla zwierząt.

 

6. Węzły: Węzeł Suwałki Północ, Węzeł Szypliszki

 

7. Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II „Żubryn Wschód”, MOP III „Żubryn Zachód”, MOP I „Budzisko Wschód”, MOP II „Budzisko Zachód”

 

8. Ochrona środowiska Zostaną wykonane: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt (samodzielne i zespolone), przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne.

 

9. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji: - Nie dotyczy.