viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Jeżewo – Białystok

12-11-2010

Od 12 września 2012 na  24,5 km odcinku Jeżewo-Białystok kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Obok jezdni głównej, ruch odbywa się także na drogach serwisowych i drodze autobusowej.

 Do chwili zakończenia wszelkich prac wykończeniowych (budowa ekranów akustycznych), na całym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu z ograniczeniem prędkości do 100 km/h.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo -Białystok rozpoczęła się w 2009 roku – umowa na zrealizowanie inwestycji w systemie ”Zaprojektuj i zbuduj” podpisana została 12 sierpnia. Po trwających niespełna rok pracach projektowych, 16 lipca 2010 Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę, które – wydane zostało już w na początku października. Wtedy też wojewoda nadał pozwoleniu rygor natychmiastowej wykonalności. Te działania umożliwiły natychmiastowe rozpoczęcie prac jesienią 2010.

Inwestycja obejmowała:

• Budowę dwóch jezdni drogi głównej , każda po dwa pasy ruchu, wraz z pasami włączenia i wyłączenia w rejonie węzłów o łącznej długości 24,515 km

• Budowę dróg lokalnych ( około 30 km) i drogi autobusowej z zatokami autobusowymi i wiatami przystankowymi (nieco ponad 25 km)

• Budowę węzłów: Jeżewo, Rzędziany, Tykocin i Choroszcz oraz skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Porosły.

• Budowę przejazdów gospodarczych dla zapewnienia komunikacji lokalnej

• Budowę ścieżki rowerowej

• Wykonanie barier ochronnych, w tym prawie 92 kilometrów barier stalowych, 800 metrów barier betonowych i 600 metrów barier linowych

• Wykonanie 34,4 km ogrodzeń drogi celem zabezpieczenia przed wtargnięciem zwierząt na drogę

• Budowę nowego mostu przez rzekę Narew

• Budowę ekranów akustycznych i wałów ziemnych • Budowę oświetlenia drogowego

• Budowę urządzeń kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg i podczyszczania wód opadowych

• Budowę zbiorników wód opadowych

• Budowę 3 stacji METEO

• Wykonanie oznakowania m.in.: ustawienie 1588 znaków , 170 tablic kierunkowych, 32 bramownic.

 

Wartość kontraktu budowlanego opiewa na prawie 680 mln zł, koszt całkowity projektu (wykupy, prace dokumentacyjne, archeologia itp.) 900 mln zł, a poziom dofinansowania z PIOŚ – 528 mln. zł. Wykonawcą było konsorcjum firm: Mota-Engil Polska S.A., Strabag sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdańsk sp. z o.o.