viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa (z przełożeniem odcinka DK 63)

12-11-2010

Oddział: Białystok

Długość – 11,02 km „S”; 4,7 km GP (DK63)

Obecny etap – w użytkowaniu

Wartość projektu – 401,05 mln. zł. (koszt całkowity), 325,6 mln. zł. - wartość kontraktu budowlanego

Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 278 mln zł.

I Etap zrealizowany:

- 29. 05. 2007 r. – decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia;

- 20. 04. 2009 r. - pozwolenie na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności;

- 11. 08. 2009 r. – rozstrzygnięcie przetargu wyłaniającego wykonawcę – wybrano ofertę firmy Bilfinger Berger Polska S.A.;

-   9. 11. 2009 r. – podpisanie umowy na budowę obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa („S”) oraz przebudowę odcinka DK63 (GP);

-   2. 10. 2012 r. – pozwolenie na użytkowanie drogi przed całkowitym zakończeniem robót, puszczenie ruchu na obwodnicy;

 

II Opis inwestycji:

Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa położona jest w województwie podlaskim, powiecie zambrowskim, w mieście i gminie Zambrów oraz na niewielkim odcinku w gminie Kołaki Kościelne. Obwodnica zaczyna się kilometr na zachód od granic Zambrowa i od północy omija Zambrów, a od południa miejscowość Wiśniewo. W ramach zadania przebudowana została - na odcinku 4,7 kilometra - także droga krajowa nr 63 Zambrów - Łomża, łącząca się z obwodnicą.

 

III Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – S

- prędkość projektowa - Vp=100 km/h

- szerokość jezdni 2 x 7,0 m • szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,5m 

- szerokość pasa rozdziału - 4,0 m ( w tym opaski 2x0,5m)

-  szerokość poboczy nieutwardzonych - 2 x 1,25m

- obciążenie na oś 115 kN

- długość odcinka drogi ekspresowej S8 - 11,07 km,

- bezkolizyjne skrzyżowania - 2 (Zambrów, Wiśniewo)

- mostów i wiaduktów - 15

- przepusty - 78 sztuk;

 

IV Zakres inwestycji 

Obwodnica Zambrowa wybudowana została w standardzie drogi ekspresowej o długości 11,02 km. Ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, dwa bezkolizyjne skrzyżowania (węzły) Zambrów Zachód i Zambrów Wschód, które komunikują ją z układem dróg lokalnych.

W ramach zadania przebudowana została też - na odcinku 4,7 kilometra - droga krajowa nr 63 Zambrów - Łomża, łącząca się z obwodnicą oraz drogi niższej kategorii: - odcinki dróg powiatowych i gminnych (4,2km) oraz serwisowych (19km) – razem 23,2 km.

 

Węzły: Zambrów Zachód (typu „Koniczyna”) i Zambrów Wschód (typu „Zmodyfikowana Trąbka”).

 

Obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji powstało: 15 obiektów inżynierskich, 78 przepustów,

 

Ochrona środowiska

W ramach inwestycji powstało 19 zbiorników retencyjnych oraz 8,5 km ekranów akustycznych.