viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S8 Granica woj. Mazowieckiego - Obwodnica Zambrowa

12-11-2010

I. oddział: Białystok 

długość - 14,9 km 

lata realizacji: 2015 – 2018 

wartość projektu :

* 509, 25 mln. zł.  (koszt całkowity)

• 464, 84 mln. zł. (brutto) - kontrakt budowlany z robotami dodatkowymi i Poleceniami Zmian

• 295.527.745,24 zł (brutto) - dofinansowanie z UE;  

etap zrealizowany: 

* 18.07.2014 - decyzja ZRID nr 18/2014   

*  28.01.2015 - umowa z Wykonawcą RUBAU nr 27/D/2013/2014/2015 

*  28.01.2015 - rozpoczęcie robót:   

* 22.12.2017 - dopuszczenie do ruchu jezdni głównych S

* 15.08.2018 - zakończenie robót:

*  8.10.2018  - odbiór przez Komisję Odbioru Robót 

 

II. Opis inwestycji

1) Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości na terenie województwa podlaskiego w granicach gminy Szumowo i Zambrów. Początek odcinka znajduje się na granicy województwa mazowieckiego i podlaskiego (w km 561+043), zaś koniec na początku obwodnicy Zambrowa (w km 575+955). Droga omija dwie miejscowości Wyszomierz i Ostróżne, na pozostałych odcinkach zaprojektowana została po śladzie dawnej drogi DK 8.

 

2) Podstawowe parametry techniczne:

* klasa techniczna drogi – S 2x2 

* prędkość projektowa – 100 km/godz. 

* szerokość pasa ruchu – 3,50 m 

* szerokość pasa awaryjnego 2,50 m 

* szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m 

* podstawowe szerokości poboczy – min. 0,75 m 

* obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś 

* kategoria ruchu – KR6 

* klasa obciążenia obiektów – A+ Stanag 2021

 

3) Zakres inwestycji:

Przebudowa drogi DK8 do parametrów drogi ekspresowej na długości 14,91 km, przebudowa dróg powiatowych i gminnych, budowa dróg zbiorczych i dojazdowych dla ruchu lokalnego, budowa węzła w m. Szumowo, budowa MOP I w m. Ostróżne, budowa obiektów inżynierskich i przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących w zakresie branży kanalizacyjno-wodociągowej, melioracyjnej, energetyczno –oświetleniowej oraz gazowej.

 

4) Wariantowanie na przebiegu drogi:

– na etapie projektowania nie przewidziano wariantowania przebiegu trasy.

 

5) Obiekty inżynierskie

Wykonano łącznie 17 obiektów inżynierskich o różnym charakterze: 

- 10 obiektów w ciągu trasy głównej i ciągu dróg zbiorczych nad istniejącymi ciekami wodnymi z funkcją przejścia dla zwierząt,

- 5 wiaduktów nad trasą w ciągu dróg powiatowych i gminnych 

- 2 przejść górnych dla zwierząt nad trasą główną.

 

6) Węzły:

Zaprojektowano w km 566+840 węzeł drogowy "Szumowo"

 

7) MOP 

Zaprojektowano w km 573+200 MOP kategorii I.

 

III. Ochrona środowiska:

W zakresie ochrony środowiska zrealizowano: 

- budowę górnych i dolnych przejść dla dużych i małych zwierząt. 

- ekrany przeciwhałasowe 

- ogrodzenie trasy z siatkami naprowadzającymi dla płazów 

- zieleń drogową

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy:

Inwestycja została wykonana

 

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  Umowa została  podpisania 18.10.2016 r. , a wartość dofinansowania z UE to kwota -  295 527 745,24 zł.