viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S74/DK9 Obwodnica Opatowa

Droga ekspresowa S74/droga krajowa nr 9 obwodnica Opatowa

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość – ok. 12 km  

Obecny etap – w realizacji 

 

Opis inwestycji

 

Przez Opatów przebiegają obecnie dwie ważne trasy krajowe o dużym natężeniu ruchu – droga nr 74 Sulejów - Kielce - Kraśnik i droga nr 9 Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów. Na odcinku w starym centrum miasta drogi biegną jednym śladem, wąską ulicą, między ciasną zabudową, co sprawia, że w godzinach szczytu Opatów jest zakorkowany. W ciągu doby przez miasto przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, w jednej trzeciej ciężkich.  

 

Obwodnica Opatowa uwolni miasto od ruchu tranzytowego, zatorów i spalin, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem. Znacznie skróci czas podróżowania drogami nr 9 i nr 74. Będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. 

 

Inwestycja polegać będzie na budowie w przeważającej części po nowym śladzie odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a jej uzupełnieniem będzie w przyszłości projektowany odrębnie 3-kilometrowy łącznik w ciągu drogi krajowej nr 74 poprowadzony na północ od miasta. 

  

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe: 

– węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi krajowej nr 74, 

- węzeł Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną drogą krajową nr 9 zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa.  

 

Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej drogi krajowej nr 74 z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

S74

 • klasa drogi  S 2/2 
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • nośność -115 kN/oś

DK 9

 • klasa drogi GP 2/2
 • prędkość projektowa - 70 km/h
 • prędkość miarodajna – 90 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami - 5,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza  - min. 1,5 m, w tym opaska bitumiczna szerokości nie mniejszej niż 0,70m
 • nośność -115 kN/oś

 

Łącznik północny w ciągu DK 74

 • klasa drogi  GP 1/2
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • prędkość miarodajna – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pobocza  - min. 1,5 m, w tym opaski bitumiczne 0,50m
 • nośność -115 kN/oś

Zakres inwestycji:

 • Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S74  z węzłem drogowym;
 • Budowa dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP DK 9  z węzłem drogowym;
 • Budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przejść dla zwierząt, przepustów itd.;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt;
 • Rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową;
 • Budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe, osłony przeciwolśnieniowe,
 • Budowę ciągów pieszo - rowerowych,
 • Budowę systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,
 • Budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

Obiekty inżynierskie: 

W wariancie rekomendowanym przewidziano obiekty inżynierskie: estakady, mosty, wiadukty

Węzły:

S 74 – Węzeł Marcinkowice (Opatów I) – na skrzyżowaniu z projektowaną DK 9;

DK 9 – Węzeł Opatów – na skrzyżowaniu z istniejącą DK 9 i projektowanym łącznikiem do DK74 

 

 Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

Etapowanie inwestycji

Dla projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9 założono etapowanie:

 • budowa Obwodnicy Opatowa S74 i DK 9 o dł. ok. 12 km
 • budowa Łącznika Północnego w ciągu DK 74 o dł. ok. 3 km

 

Łącznik północny w ciągu DK 74

 • klasa drogi  GP 1/2
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • prędkość miarodajna – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pobocza  - min. 1,5 m, w tym opaski bitumiczne 0,50m
 • nośność -115 kN/oś
Obwodnica Opatowa uwzględniona została w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. 
 

Kalendarium 

1 kwietnia 2016 r. - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, Raport o oddziaływaniu na środowisko, Koncepcja programowa)  

28 listopada 2019 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

28 grudnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj 

24 lutego 2021 r. - otwarcie ofert w przetargu 

23 kwietnia 2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty 

17 czerwca 2021 r. - podpisanie umowy na realizację w systemie Projektuj i buduj na kwotę ok 403,7 mln zł - wykonawca konsorcjum Mostostal Warszawa (lider) Acciona Construccion (partner)