viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S74 Odcinek Cedzyna - Łagów

Droga ekspresowa S74 odcinek Cedzyna – Łagów

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość  odcinka – 32 km

Obecny etap – w przygotowaniu

 

 1. Etapy inwestycji

 

 1. Etap zrealizowany – przygotowanie inwestycji

19.06.2017 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska dla odcinka S74 Cedzyna – Łagów – Jalowęsy

 

2. Etap realizowany – w trakcie opracowania koncepcji programowej

15.10.2018 – ogłoszenie przetargu na opracowanie  Koncepcji Programowej

 

II. Opis inwestycji

 

 1. Przebieg drogi

W ramach inwestycji przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km biegnącej na przeważającym odcinku po północnej stronie istniejącej drogi nr 74, budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Na tym odcinku powstaną 4 węzły drogowe w Radlinie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 756. W ramach zadania wybudowany zostanie obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, 4 miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt.

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

 • klasa drogi                                          S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa                                      Vp  = 100 km/h
 • prędkość miarodajna                                      Vm = 110 km/h
 • przekrój normalny
  • projektowany                                      2 jezdnie x 2 pasy
                                                              (szer. pasa dzielącego 12.0m, z  

                                                                         obustronnymi opaskami bitumicznymi)

 • docelowy                                  2 jezdnie x 3 pasy
                                                             (szer. pasa dzielącego 5.0m, z                                                

                                                        obustronnymi opaskami bitumicznymi)

 • szerokość pasa ruchu                                     3.5 m
 • szerokość pasa awaryjnego                   2.5 m
 • szerokość opaski                                  0.5 m
 • szerokość pobocza gruntowego               min. 0.75 m
 • skrajnia pionowa w ciągu  drogi S 74       min. 4.7 m
 • kategoria ruchu                                             KR 6
 • dopuszczalne obciążenie  nawierzchni       115 kN/oś
 • obiekty inżynierskie w ciągu S74                 klasa obciążeń A
 • dostępność do drogi ekspresowej tylko na węzłach
 • szerokość pasa drogowego                    min. 50 metrów

 

3. Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmujący między innymi:

- budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej,

- budowę węzłów drogowych:

 • węzeł „Radlin” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 745,
 • węzeł „Wola Jachowa” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74
 • węzeł „Makoszyn” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0325T (klasy G) Makoszyn – Bieliny
 • węzeł „Łagów” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 756

- budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przejść dla zwierząt, przepustów itd.

- budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt

- rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową,

- budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe U‑12a, osłony przeciwolśnieniowe,

- budowę ciągów pieszo - rowerowych,

- budowę systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,

-  budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP);

- budowę Obwodu Utrzymania Drogi w Woli Jachowej

- Przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 

4. Wariatowanie przebiegu drogi

Warianty opracowane zostały dla odcinka drogi ekspresowej S74 Cedzyna – Łagów – Jałowęsy o długości blisko 50 km, który ma połączyć wybudowany w roku 2011 wylot wschodni z Kielc S74 z planowaną obwodnicą Opatowa. Nowa trasa zlokalizowana będzie na terenie powiatów kieleckiego i opatowskiego. Projektanci zaproponowali cztery warianty przebiegu drogi. Po ich analizie komisja oceny projektów inwestycyjnych GDDKiA uznała za najkorzystniejszy ze względów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych, wariant biegnący na odcinku od Cedzyny do Woli Jachowej po północnej stronie obecnej drogi 74, następnie do Napękowa po śladzie zbliżonym do obecnej trasy, dalej do Piórkowa Kolonii po północnej stronie drogi 74, następnie do Jałowęsów po stronie południowej. W rekomendowanym wariancie zakładana jest budowa pięciu węzłów: Radlin (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 745), Wola Jachowa (na skrzyżowaniu z obecna drogą krajową 74), Makoszyn (na skrzyżowaniu z drogą powiatową Makoszyn - Bieliny) , Łagów (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 756) i Baćkowice (na skrzyżowaniu z drogą powiatową Baćkowice – Iwaniska). W opraciu o decyzję środowiskową na całym odcinku planowana jest także budowa 25 wiaduktów, 11 mostów, 6 Miejsc Obsługi Podróżnych oraz przejść dla zwierząt. Zakłada się również budowę dróg dojazdowych o długości ponad 50 km.

 

5. Węzły i obiekty inżynierskie

Wezły – 4

              węzeł „Radlin” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 745,

              węzeł „Wola Jachowa” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 74

              węzeł „Makoszyn” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0325T (klasy G) Makoszyn – Bieliny

              węzeł „Łagów” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 756

 

 

6. Ochrona środowiska

Planowana budowa urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt