viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S74 przejście przez Kielce/odcinek węzeł Kielce Zachód - Kielce

Droga ekspresowa S74 przejście przez Kielce /odcinek węzeł Kielce Zachód – Kielce

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość  odcinka – 4,9 km

Obecny etap – w przygotowaniu

 

 

1. Opis inwestycji

 

Około 5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S74 Piotrków Trybunalski – Opatów – Kielce – Nisko w granicach miasta Kielce będzie biegł po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74, a ruch tranzytowy zostanie oddzielony od ruchu lokalnego. Nowa droga połączy istniejący węzeł Kielce Zachód wybudowany w ramach obwodnicy Kielc z węzłem Kielce Bocianek powstałym w ramach odcinka S74 Kielce – Cedzyna. Dzięki nowej drodze skrócony zostanie czas podróżowania tranzytem między Łódzkiem a Podkarpaciem, jednocześnie ułatwiony będzie dojazd do samych Kielc. Poprawę odczują w pierwszej kolejności kierowcy, którzy aktualnie stoją w korkach na jednojezdniowym kieleckim odcinku drogi nr 74 przy węźle Kielce Zachód, ale i mieszkańcy miasta z uwagi na redukcję hałasu i poziomu zanieczyszczeń. 

 

Po konsultacjach społecznych projektant opracował trzy warianty rozwiązań w ramach ekspresowej trasy. Wszystkie zakładają skierowanie ruchu tranzytowego na poziom  -1 w stosunku do obecnego na przeważającym odcinku. Wariant pierwszy (tzw. mury) zakłada przebieg trasy ekspresowej na poziomie -1 (w odkrytym wykopie i murach oporowych w miejscach skrzyżowań dwupoziomowych i węzłów oraz wzdłuż ulicy Jesionowej. Wariant drugi rekomendowany (tzw. "2 tunele") zakłada wykopy zamknięte na dwóch krótkich fragmentach pod skrzyżowaniem z ulicą Olszewskiego oraz między Klonową a Warszawską. W obu wariantach planowane są dwa nowe węzły Hubalczyków i Zagnańska. Wariant trzeci (tzw. tunel) zakłada budowę tunelu głębokiego między planowanym węzłem Hubalczyków, a węzłem Bocianek, który byłby przebudowany. 

 

Rozwiązania  planowane w obrębie przejścia przez Kielce drogi ekspresowej S74 zakładają utrzymanie wszystkich dotychczasowych połączeń lokalnych między południową a północną częścią miasta przy wdrożeniu bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych. 

 

2. Przebieg drogi

Odcinek planowany we wszystkich wariantach w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 w granicach miasta Kielce komunikuje węzeł Kielce Zachód na obwodnicy Kielc (droga ekspresowa S7) z węzłem Bocianek na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S74 z drogą krajową nr 73

 

3. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi                                          S
 • obciążenie ruchem:                                              115 kN/oś
 • kategoria ruchu:                                                     KR6
 • prędkość projektowa                                           80 km/h
 • szerokość pasów ruchu                                       3,50 m
 • przekrój drogi 2 x 2
 • szerokość pasa dzielącego    5 m     
 • szerokość pobocza                                0,75 – 1,25 m

 

4. Zakres inwestycji 

 • Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 4,9 km z węzłami drogowymi,
 • Budowa obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przepustów itd.;
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne,
 • Rozbudowa i przebudowa istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową;
 • Budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe, osłony przeciwolśnieniowe,
 • Budowa ciągów pieszo - rowerowych,
 • Budowa systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,
 • Budowa i przebudowa linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

5. Etap inwestycji

 

Etap STEŚ

20.05.2009r – podpisanie umowy na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z opracowaniem materiałów do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i elementów Koncepcji Programowej

28.08.2020r. - złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 maja 2021, znak WOO-I.420.16.2021.KT.31, w sprawie poinformowania o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce Zachód/S7 – węzeł Kielce Bocianek/DK73)” - Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (rdos.gov.pl)

 

Warianty inwestycji