viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S74 odcinek granica województwa – Przełom/Mniów

Droga ekspresowa S74 odcinek granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego - Przełom/Mniów

GDDKiA Oddział Kielce

Długość odcinka – 27,5 km

Obecny etap - w przygotowaniu

 

 

I. Etapy inwestycji

 

 1. Etap zrealizowany – przygotowanie inwestycji

  14.09.2011 – odebranie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego

  30.03.2012 – złożenie wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

  26.06.2015 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska

  01.03.2017 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna

  20.12.2013 – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji

   

 2. Etap realizowany – w trakcie opracowania koncepcji programowej

  29.06.2018 – ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej

  22.10.2018 – podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie Koncepcji Programowej (Konsorcjum z liderem STI Polska, koszt około 4,8 mln złotych, termin 540 dni od daty podpisania umowy)

   

   

  II. Opis inwestycji

   

 1. Przebieg drogi

  Planowany odcinek drogi ekspresowej S74 granica województwa łódzkiego/świętokrzyskiego – Przełom/Mniów o długości 27,5 km rozpoczyna się na granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego i przebiegać będzie przez teren woj. świętokrzyskiego w granicach administracyjnych gmin: Ruda Maleniecka, Radoszyce, smyków oraz Mniów. Odcinek drogi ekspresowej od granicy województw do Mniowa biec będzie w przewarzającej części po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 z uwzględnieniem korekt niektórych łuków poziomych. Jedynie przed Smykowem nowa droga ekspresowa ma odbić na południowy zachód, aby utworzyć obejście tej miejscowości i wrócić na ślad istniejącej drogi krajowej nr 74 w miejscowości Salata. W ramach inwestycji zaplanowano trzy bezkolizyjne węzły drogowe w Rudzie Malenieckiej (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42), Radoszycach (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 728) i Smykowie (skrzyżowanie z drogą powiatową) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy. Zaplanowano budowę około trzydziestu obiektów mostowych, w tym wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt.

   

 2. Podstawowe parametry techniczne

  Klasa techniczna – S (droga ekspresowa)

  Długość odcinka – 27,6 km

  Przekrój drogi - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (2x2), docelowo 2x3 pasy ruchu
  Szerokość pasa ruchu - 3,5m

  Szerokość pasów awaryjnych - 2,5m

  Szerokość pasa dzielącego - 12,0 m ( w tym rezerwa na 3 pas 2x3,5m= 7m)
  Max. Obciążenie - 115kN/oś

  Kategoria ruchu -  KR6

  Szerokość poboczy -  0,75 - 1,25 m

  Prędkość projektowa – 100km/h

   

 3. Zakres inwestycji 

Przedsięwzięcia obejmuje:

 • budowę obiektów inżynierskich, w tym 3 węzły drogowe:

- węzeł „Ruda Maleniecka” na przecięciu drogi S-74 z drogą krajową nr 42

- węzeł „Radoszyce” na przecięciu S-74 z drogą wojewódzką nr 728

- węzeł „Smyków” łączący starodroże DK 74 z drogą powiatową nr 0469T.

 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych:

- MOP kta. I w km 1+600 po stronie wschodniej drogi przed msc. Koliszowy

- MOP kat. I w km 9+750 po zachodniej stronie drogi na wysokości msc. Jacentów

- MOP kat. III w km 26+300 po wschodniej stronie drogi na wysokości msc. Lisie Jamy

 • budowę systemu odwodnienia wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • budowę ekranów akustycznych

  Przewiduje się budowę ekranów akustycznych o wysokości od 2,0 m do 4 m i o łącznej długości 1980 m po stronie lewej oraz 1680 po stronie prawej.

 • budowę przejść dla zwierząt

  Przewiduje się budowę przejść dla zwierząt, w tym:

  - 9 dolnych przejść dla zwierząt dużych

  - 6 dolnych przejść dla zwierząt średnich

  - 1 górne przejście dla zwierząt średnich

  - 30 przepustów dla małych zwierząt i płazów, w tym 9 zintegrowanych z ciekami wodnymi

 • budowę sieci dróg obsługujących ruch lokalny
 • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z drogą.
 • przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych krzyżujących się z planowaną drogą.        

   

4.Wariatowanie przebiegu drogi

Poszczególne warianty różnią się nieco przebiegiem w planie (zwłaszcza na odcinku od miejscowości Smyków do końca przebiegu) oraz położeniem niwelety. Długość drogi wg poszczególnych wariantów wynosi:

 • Wariant I – 27, 111km
 • Wariant II – 27,436 km
 • Wariant IIA – 27, 516 km
 • Wariant IIB – 27,484 km
 • Wariant IIBS – 27, 640 km
 • Wariant III -  27, 031 km

 

Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wybrano wariant IIB.

Na odcinku 16,5 km przebiega w większości śladem istniejącej drogi krajowej nr 74, następnie trasa odsuwa się na zachód, gdzie przechodzi przez kompleks leśny omijając zabudowania msc. Smyków. W rejonie msc. Salata projektowana droga łączy się z istniejącą DK 74 i kończy się w okolicy msc. Przełom.

 

5. Węzły

Planowane  3 węzły drogowe:

- węzeł „Ruda Maleniecka” na przecięciu drogi S-74 z drogą krajową nr 42

- węzeł „Radoszyce” na przecięciu S-74 z drogą wojewódzką nr 728

- węzeł „Smyków” łączący starodroże DK 74 z drogą powiatową nr 0469T.


6. Miejsca Obsługi Podróżnych

- MOP kta. I w km 1+600 po stronie wschodniej drogi przed msc. Koliszowy

- MOP kat. I w km 9+750 po zachodniej stronie drogi na wysokości msc. Jacentów

- MOP kat. III w km 26+300 po wschodniej stronie drogi na wysokości msc. Lisie Jamy

 

7. Ochrona środowiska

Przewiduje się budowę ekranów akustycznych o wysokości od 2,0 m do 4 m i o łącznej długości 1980 m po stronie lewej oraz 1680 po stronie prawej oraz budowę przejść dla zwierząt, w tym:

- 9 dolnych przejść dla zwierząt dużych

- 6 dolnych przejść dla zwierząt średnich

- 1 górne przejście dla zwierząt średnich

- 30 przepustów dla małych zwierząt i płazów, w tym 9 zintegrowanych z ciekami wodnymi