viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Odcinek Chęciny - Jędrzejów

Oddział Kielce

Długość – 20,5 km  

Etap - w realizacji

Wartość projektu - 825 mln zł

 

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską - Program Infrastruktura i Śodowisko

 

I. Etapy inestycji

 

 1. Etap przygotowania inwestycji

 

31.03.2008 - wykonanie i odebranie Studium Techniczno-Ekonomiczno - Środowiskowego

06.07.2012 - odebranie Koncepcji Programowej

14.05.2010 – złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

14.09.2010 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla wariantu VI A BIS

24.03.2015 – decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach  stała się ostateczna

06.12.2012 – odebranie Projektu Budowlanego

05.03.2013 – złożenie wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

17.03.2014 – wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez Wojewodę Świętokrzyskiego

02.12.2015 - Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji derogowej stała się ostateczna

 

2. Etap realizacji inwestycji

 

27.09.2013 – wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji

15.06.2015 – podpisanie umowy z Wykonawcą –  Konsorcjum Salini Polska, Salini Impregilo, Todini  Costruzioni Generali

22.06.2015 – podpisanie umowy na Nadzór – Sweco Consulting, Lafrentz Polska

15.07.2015 – rozpoczęcie robót

15.10.2015 - podpisanie umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, nr projketu POIS.03.01.00-00-0004/15, wysokość dofinansowania  387,4 mln złotych

 

Adres strony internetowej inwestycji:  http://www.checiny-jedrzejow.drogas7.pl/

 

II. Opis Inwestycji

 

1. Przebieg drogi

Dwujezdniowa droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Chęciny do węzła Jędrzejów będzie miała długość około 21,5 km i połączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. Nowa trasa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.  Dzięki inwestycji  znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, Kielcami, a Krakowem.W ramach zadania powstaną trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie  a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo podróżujących, jak również związana z miejscami obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu. Wybudowane zostaną 3 samodzielne przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejścia pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz inne urządzenia ochrony środowiska. Powstanie również sieć dróg dojazdowych umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. Wykonawca w ramach robót przebuduje urządzenia techniczne takie jak linie telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, gazociągi, sieci wodociągowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, urządzenia melioracyjne, urządzenia infrastruktury kolejowej i oświetlenie. W ramach inwestycji powstanie m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy.

Początek odcinka za istniejącym węzłem "Kielce Południe" (Chęciny) , trasa biegnie po istniejącym śladzie, przecina drogę wojewódzką DW 763 i dochodzi do miejscowości Wrzosy. W miejscowości Wrzosy droga odbija na wschód i przecina rzekę Czarna Nida, dalej mija Tokarnię po stronie wschodniej i przecina drogę powiatową 0382T pomiędzy Tokarnią a Wolicą w miejscowości Duża Wieś, tworząc węzeł „Tokarnia”. Za węzłem "Tokarnia" trasa odchodzi na zachód do m.Brzegi, gdzie w miejscu przeprawy na rz.Nidzie jej przebieg pokrywa się z istniejącą DK 7. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową 0155T projektowany jest węzeł "Brzegi" (Sobków). Za węzłem "Brzegi" droga odchodzi na wschód od m.Miąsowa i przecina drogę powiatową 0161T tworząc węzeł „Mnichów”. Za miejscowością Podlesie trasa wchodzi w istniejący ślad drogi nr 7 i łączy się z obwodnicą Jędrzejowa.

 

2.Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi                                          S ekspresowa
 • prędkość projektowa                                           Vp = 100 km/h
 • pas ruchu szerokości                                            3,50 m
 • pas dzielący docelowo                                         5,0 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
 • pas dzielący w I etapie                                         12 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
 • jezdnia szerokości w I etapie                            2 x 7,0 m
 • pas awaryjnego postoju                                     2 x 2,50 m (o konstrukcji jak jezdnia)
 • obciążenie: 115kN/oś

 

3. Zakres inwestycji :

 •  budowa drogi ekspresowej długości ok. 21,533 km,
 • budowa dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,
 • budowa miejsc obsługi podróżnych: MOP „Smyków”, MOP „Podlesie”
 • budowa miejsca kontroli pojazdów „Wrzosy”
 • przebudowa i budowa nowych odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami w ciągu: dróg wojewódzkich – 2 szt.,  dróg powiatowych – 12 szt.,  dróg gminnych – 7 szt.,  dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,
 •  budowa obiektów inzynierskich
 •  budowa przejazdów awaryjnych w ilości 6 szt.,
 • budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
 •  budowę i przebudowę przystanków transportu publicznego,
 • przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
 • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej z drogą:
 • urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska

3. Wariantowanie

Na etapie STEŚ opracowano 7 wariantów przebiegu drogi

 

4.Obiekty inżynierskie

Wykaz obiektów inżynierskich: 7 wiaduktów nad S7, w tym: 4 typu WD w ciągu dróg lokalnych i 3 typu WDZ w ciągu przejść dla zwierząt ( 1 dla dużych zwierząt i 2 dla średnich); 15  wiaduktów w ciągu S7, w tym: 12 typu WS nad drogami lokalnymi i linią kolejową oraz 3 typu WSZ -dolne przejścia dla zwierząt ( 2 dla dużych , 1 dla średnich); 3 mosty  w ciągu S7 ( 6 obiektów, po jednym dla każdej jezdni); 1 most w ciągu DK 7; 2 mosty w ciagu dróg dojazdowych

 

5.Węzły

W ramach inwestycji przewidziana jest budowa dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,

 

6. Miejsca obsługi podróżnych 

MOP Podlesie i MOP Smyków - miejsca obslugi podróżnych kategorii I i II

 

IIi. Ochrona środowiska

Przejścia dla zwierząt

Przewiduje się wykonanie 20 przepustów dla zwierząt na długości całej trasy. 17 z nich przeznaczonych jest wyłącznie jako przejścia zwierząt (suche). Pozostałe przepusty przeznaczone również do przeprowadzenia wody. Długość przepustów 50,0 m. Zaprojektowano 6 przejść dla zwierząt w msc. Chęciny, Sokołów, Szczotki, Mnichów. 2 przejścia są przejściami górnymi o szerokości 45 m. Pozostałe są pod obiektami mostowymi wzdłuż cieków wodnych (rzek).

Ekrany akustyczne

Zaprojektowano ekrany akustyczne pochałaniające (odbijające przeźroczyste na obiektach inżynierskich) o wysokości od 2,5 m do 7,0 m o ącznej długości ponad 2,5 tys. m po stronie lewej oraz ponad 3,5 tys. m po stronie prawej.

Zbiorniki retencyjne

Zaprojektowano 19 zbiorników retencyjnych

 

IV.  Etapy realizacji inwestycji

04.09.2018 – przełożenie ruchu na pierwszy fragment drogi ekspresowej S7 od Chęcin do Brzegów o długości  9 km