viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Odcinek granica województwa – Skarżysko-Kamienna

Oddział Kielce

Długość  odcinka – 7,6 km

Obecny etap – w realizacji

Wartość projektu – 344.4 mln zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

Wartość całkowita projektu - 344,4 mln zł

Wysokość dofinansowania z UE - 156,9 mln zł 

data podpisania umowy o dofinansowanie - 15.11.2019

Wartość całkowita kontraktu - 259,8 mln zł

 

GDDKiA

 

I. Etapy inwestycji

 

 1. Etap zrealizowany – przygotowanie inwestycji

  12.10.2007 – odebranie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego

  15.09.2009 – odebranie Koncepcji  Programowej

  14.10.2011 – złożenie wniosku o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

  20.01.2014 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska (drugiej dla tego odcinka)

  16.07.2014 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna

  05.08.2010 – wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przez Wojewodę  Świętokrzyskiego

  29.03.2017 – złożenie wniosku o zamienną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  07.11.2017 – wydanie zamiennej Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez Wojewodę Świętokrzyskiego

  14.05.2018 – zamienna Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

  20.12.2013 – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji

   

 2. Etap w realizacji

  10.10.2017 – podpisanie umowy z Wykonawcą – Budimex (okres realizacji: 22 miesiące - z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych 15 grudzień -15 marzec)

  17.10.2017 – podpisanie umowy na Nadzór – BBC Best Building Consultants

  10.10.2017 – rozpoczęcie robót  (planowane zakończenie robót  maj 2020

15.11.2019 - podpisanie umowy o dofinansowanie z UE

18.12.2019 - oddanie do użytkowania ciągu głównego drogi ekspresowej S7 i węzła Skarżysko-Kamienna Zachód

 

 1. Adres strony internetowej kontraktu:    https://s7skarzysko.pl/

   

  II. Opis inwestycji

   

 1. Przebieg drogi

  Nowy odcinek o długości 7,6 km połączy wybudowany w tym roku fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki inwestycji, która zakończy się w 2020 roku, droga nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości prawie 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowa droga będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

   

 2. Podstawowe parametry techniczne

  Długość odcinka - 7.57 km
  Przekrój drogi - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (2x2), docelowo 2x3 pasy ruchu
  Szerokość pasa ruchu - 3,5m
  Szerokość pasów awaryjnych - 2,5m
  Szerokość pasa dzielącego - 12,0 m ( w tym rezerwa na 3 pas 2x3,5m= 7m)
  Max. Obciążenie - 115kN/oś

   


  3. Zakres inwestycji  

 • budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, wraz z zachowaniem rezerwy w pasie dzielącym pod dobudowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu,
 • budowa dwóch węzłów drogowych - węzła "Skarżysko - Północ" na połączeniu drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 7 w rejonie miejscowości Skarżysko Książęce oraz węzła "Skarżysko - Centrum" na połączeniu drogi ekspresowej z ulicą Piłsudskiego w Skarżysku - Kamienna, zapewniających powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą siecią dróg publicznych,
 • przebudowa odcinków dróg powiatowych i gminnych kolidujących z drogą ekspresową,
 • budowa dróg dojazdowych, równoległych do drogi ekspresowej, zapewniających obsługę komunikacyjną terenom przyległym do drogi ekspresowej terenów,
 • budowa mostów i wiaduktów w miejscach skrzyżowań drogi ekspresowej z istniejącą siecią drogową, rzeką Oleśnicą, na węzłach i w miejscach kolizji ze szlakami migracyjnymi zwierząt,
 • budowa przepustów w miejscach kolizji drogi ekspresowej z istniejącą siecią rowów melioracyjnych oraz przepustów wynikających z systemu odwodnienia drogi,
 • budowa systemu odwodnienia drogi - rowy drogowe, kanalizacji deszczowej, drenaż w pasie dzielącym itp.,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery energochłonne, stacje pogodowe, znaki zmiennej treści itp.,
 • budowa oświetlenia drogi w rejonie węzłów drogowych,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska - ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni izolacyjnej, ogrodzenia itp.,
 • przebudowa i zabezpieczenie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej: sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

 

 

4. Obiekty inżynierskie

Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych(5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe

5. Węzły

 Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód

 

6.  Ochrona środowiska

Ekrany akustyczne - zaprojektowano ekrany akustyczne pochałaniające (odbijające przeźroczyste na obiektach inżynierskich) o wysokości od 3,0 m do 6,0 m o łącznej długości ponad 1,1 tys. m po stronie lewej oraz ponad 3,1 tys. m po stronie prawej.

Przejścia dla zwierząt - dwa dolne przejścia dla zwierząt średnich oraz 4 przepusty dla małych zwierząt i płazów.

Zbiorniki retencyjne  - wykonane zostanie 8 zbiorników retencyjnych

Warto podkreślić, że w przypadku tej inwestycji działania zmierzające do ochrony środowiska zostały zrealizowane na zlecenie GDDKiA jeszcze przed podpisaniem umowy w oparciu o decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Chodzi tu m.in. o przeniesienie siedlisk chronionego gatunku motyli przeplatka aurinia z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa trasa. Wiązało się to z precyzyjnym i wysoce wyspecjalizowanym działaniem w określonym czasie poprzedzającym realizację inwestycji. Przeniesiono ściśle określone rośliny (czarcikęs łąkowy), na których znajdowały się larwy ww. motyli. Ponadto przesadzono kilka gatunków rzadkich roślin chronionych. Efekty wykonanych prac są na bieżąco monitorowane, co pozwala stwierdzić, że podjęte działania zakończyły się sukcesem.

 

7. Znaczenie inwestycji 

Dzięki nowej drodze znacznie skrócony został czas podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem. Poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego, a wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miasta przyczyniło się do poprawy komfortu życia mieszkańców Skarżyska-Kamiennej. Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknął z mapy ostatni jednojezdniowy fragment między granicą województw świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą.  Cała droga na odcinku 200 km od granicy województwa małopolskiego w kierunku stolicy Państwa zyskała parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. To oznacza, że na terenie województwa świętokrzyskiego droga nr 7 jstała się ekspresowa na całej długości.

 

 

 

GDDKiA