viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S61 Via Baltica Szczuczyn - Raczki (węzeł Szkocja)

Opracowanie projektu drogi ekspresowej S-61 ("Via Baltica") na odcinku od węzła "Szczuczyn" do węzła "Szkocja"

I. Podstawowe informacje o inwestycji

Oddział - Olsztyn

Długość - około 66 km

GDDKiA

Stan zaawansowania:

Szczuczyn - Ełk Południe - w realizacji. 06. 08. 2018 - podpisanie umowy na odcinek Szczuczyn - Ełk Południe

Ełk Południe - Wysokie - w realizacji. 19.07.2018 - podpisanie umowy na odcinek Ełk Południe - Wysokie

Wysokie - Raczki - w realizacji. 04.7.2018 - podpisanie umowy na odcinek Wysokie - Raczki

S61 Szczuczyn – Ełk Płd

 

długość – 23,3 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 776,9 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)

 

Etap w realizacji:

      06.08.2018 - podpisanie umowy na PiB z konsorcjum PORR SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP S.A.  o wartości 699,5 mln zł

     15.05.2019 – złożenie wniosku o ZRID

     24.02.2020 - uzyskanie decyzji ZRID 

 

S61 Ełk Płd - Wysokie

 

długość – 23 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 783,7 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)

 

Etap w realizacji:

      19.07.2018 - podpisanie umowy na PiB z konsorcjum Trakcja PRKiI S.A., Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic I Mostów Sp. z o.o.  o wartości 685,9 mln zł

      07.06.2019 – złożenie wniosku o ZRID

 

S61 Wysokie - Raczki

 

długość – 21,1 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu: 558,7 mln zł (z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót)

 

Etap w realizacji:

      04.07.2018 - podpisanie umowy na PiB z Budimex SA  o wartości 484,3 mln zł

      04.03.2019 – złożenie wniosku o ZRID

      07.10.2019 - uzyskanie decyzji ZRID 

 

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi: Szczuczyn - Nowa Wieś Ełcka – Kalinowo - Raczki

 

2. Podstawowe parametry techniczne:

 

- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

 

3. Lokalizacja węzłów drogowych:

 

Dostęp do drogi będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe:

- Węzeł Guty (gmina Szczuczyn).

- Węzeł Ełk- Południe (gmina Ełk)- w pobliżu msc. Nowa Wieś Ełcka.

- Węzeł Ełk- Wschód (gmina Ełk).

- Węzeł Wysokie (gmina Kalinowo).

 

 III. Dotychczasowe działania:

 

  1. 2005 - rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Budzisko- Warszawa).
  2. 2009 - zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. „W sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych” (dopisanie drogi ekspresowej S61 na odc. S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)).
  3. 2010 - rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie materiałów do decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła „Szczuczyn” do węzła „Szkocja” (odc. od msc. Szczuczyn do msc. Raczki.
  4. 2011 - opracowanie studium korytarzowego  etap I (STEŚ I) dla 4 wariantów przebiegu S61 na odcinku węzeł „Szczuczyn” węzeł „Szkocja”. Rekomendacja wariantów do dalszych analiz.
  5. 2013 - opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego dla 4 wariantów.
  6. 19.09.2014  - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych - wybór wariantu 4 jako wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia Inwestora.
  7. 24.11.2014 - złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
  8. 15.10.2015 - wydanie decyzji środowiskowej.
  9. 15.04.2016 - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę
  10. 30.05.2016 - podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Zobacz przebieg drogi S61:

Szczuczyn - Ełk Południe

Ełk Południe - Wysokie

Wysokie - Raczki

 

Strony internetowe kontraktów:

S61 Szczuczyn - Ełk Południe - http://www.s61-szczuczyn-elk.pl/

S61 Ełk Południe - Wysokie - http://s61-elk-wysokie.pl/

S61 Wysokie - Raczki - http://s61-wysokie-raczki.pl/