viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S7 Ostróda Południe - Olsztynek

Budowa drogi krajowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek. Pododcinek C (Ostróda Południe - Olsztynek)

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 - długość:20,1 km

- odcinki realizacyjne:

         C1 Ostróda Południe - Rychnowo 8,8 km

         C2 Rychnowo - Olsztynek 11,2 km

- podpisanie umowy na budowę - 22.04.2015

- obecny etap:

         C1 - oddanie do ruchu 11.08.2017

         C2 - oddanie do ruchu 06.12.2017

 Etap zrealizowany:

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach –  wydana 07.10.2009

- decyzja ZRID - wydana 30.09.2011

II. Opis inwestycji:

 

1. Przebieg drogi

Początek budowy odcinka drogi S7 znajduje się w miejscowości Górka na przecięciu z istniejącą drogą nr 7 w km 153+942. Koniec odcinka znajduje się w miejscowości Świętajny na wysokości km 175+742 istniejącej dk 7.

2. Podstawowe parametry techniczne

- Dwujezdniowa droga ekspresowa
- Klasa techniczna - S
- Przekrój poprzeczny - 2x2
- Prędkość projektowa - Vp=100km/h
- Szerokość jezdni – 2 x 7,00m
- Szerokość pasa ruchu –3,50 m
- Szerokość pasa dzielącego/bez opasek/ – 11,00 m
- Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50m
- Szerokość pobocza gruntowego - od 1,25m
- Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni – 115 kN/oś

3. zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Ostróda Południe - Olsztynek wraz z budową dróg dojazdowych. W ramach inwestycji zostaną przebudowane lub wyremontowane odcinki dróg innych kategorii w obrębie skrzyżowań z drogą ekspresową, przebudowane zostaną istniejące oraz wybudowane nowe obiekty inżynierskie. Droga zostanie wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska.

4. obiekty inżynierskie

- 6 wiaduktów
- 3 przejazdy gospodarcze

- 7 mostów
- 19 przejść dla zwierząt (1 dla zwierząt dużych i 18 dla płazów i małych zwierząt)

5. węzły

- węzeł  „Tymczasowy” zlokalizowany na w km 18+845 na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 7. Zaprojektowano tutaj węzeł z grupy węzłów bezkolizyjnych WA typu „trąbka”. Węzeł ten posiadał będzie tylko wybrane relacje na kierunku Warszawa – Gdańsk oraz Gdańsk-Warszawa.

Z uwagi na to, że jest to węzeł tymczasowy przyjęto dla niego minimalne parametry techniczne oraz założono, że pozostałe relacje skrętne prowadzące ruch lokalny o niedużym natężeniu  odbywać się będą z węzła „Rychnowo”.

- węzeł „Rychnowo” zlokalizowany w km 28+702 na przecięciu projektowanej drogi ekspresowej z istniejącą droga krajową nr 7. Węzeł ten zaliczany jest do grupy węzłów WB (częściowo kolizyjny), a pod względem geometrycznym zaliczany jest do węzłów karo. Podstawową funkcją węzła jest umożliwienie wjazdu na istniejącą drogę nr 7, która po wybudowaniu drogi ekspresowej stanie się drogą lokalną, a za jej pośrednictwem połączenie w kierunku Działdowa (droga wojewódzka nr 542). Projektowany węzeł uwzględnia wszystkie możliwe relacje skrętne.

6.  MOP-y

MOP I „Grabin” – km 23+450, strona prawa i lewa

W obrębie tych obiektów projektuje się docelowo następujące elementy zagospodarowania:

- parkingi dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów wraz z jezdniami manewrowymi

- stanowisko do zrzutu ścieków z autokarów  

- stanowisko postojowe dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

- stanowisko do ważenia pojazdów

- miejsce na ustawienie toalet

- miejsce na odpady

- urządzenia wypoczynkowe

- oświetlenie

- lokalizacje miejsca ujęcia wody ze studni głębinowej

MOP II „Olsztynek” – km 35+700 strona prawa i lewa

W obrębie tych obiektów projekt zakłada wykonanie robót ziemnych połączenia obiektu z drogą ekspresową, wykonanie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przyłącza energetycznego. Pozostałe elementy wyposażenia obiektu wykona jego przyszły dzierżawca.

 

III. Ochrona środowiska

- przejścia dla zwierząt niezbędne dla bezpiecznej migracji zwierzyny,
- urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z pasa drogowego,
- ekrany akustyczne